Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W polskim prawie istnieją przepisy, które bywają wykorzystywane przez ruch LGBT do podważania konstytucyjnej ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – twierdzą prawnicy Instytutu Ordo Iuris. Przygotowali oni projekt zmian prawnych, zapobiegających obchodzeniu prawa rodzinnego.

Proponowane zmiany mają na celu wzmocnienie gwarancji prawnych dla poszanowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz statusu prawnego rodziny, co zapewnia Konstytucja RP. Dotyczy to wyeliminowania z przepisów zawartych w ustawach, które są lub mogą być wykorzystane do osłabienia lub wręcz zakwestionowania konstytucyjnego standardu ochrony małżeństwa i rodziny. Takie ryzyko istnieje, gdyż środowiska LGBT nieustannie podejmują próby i przed sądami polskimi, i międzynarodowymi, w celu podważenia obowiązującego w Polsce porządku prawnego.

W tym celu podnoszone są coraz to kolejne precedensowe sprawy. Organizacje te dostrzegły, że nie będą w stanie przeprowadzić drogą parlamentarną ustaw podważających tożsamość rodziny i instytucji małżeństwa, decydują się więc na drogę sądową poprzez wszczynanie postępowań o charakterze precedensowym. Jest to taktyka małych kroków – wyjaśnił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Instytutu Ordo Iuris.

Wymienił on kilka przykładów skutecznej realizacji tej strategii.  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2018 r. nakazał transkrypcję aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety i tym samym otworzył drogę wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego dwóch kobiet jako rodziców. Podobne orzeczenie wydal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 4 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2019 r. stwierdził, że z art. 18 Konstytucji nie wynika zakaz rejestracji jako małżeństwa związku dwóch mężczyzn. Zdaniem Ordo Iuris, wszystkie te wyroki są efektem wieloletnich działań aktywistów LGBT, którzy zapowiedzieli, że skoro nie mogą zmienić polskiego prawa rodzinnego zwykłą drogą, wykorzystają do tego sądy. W większości przypadków podstawą tych postępowań są wadliwe, zbędne i wewnętrznie sprzeczne przepisy wprowadzone w 2014 r. ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego, która otworzyła furtkę dla tych orzeczeń.

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt nowelizacji kilku ustaw, w tym ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o cudzoziemcach, m.in. przepisy odnoszące się do zmian, jakie mogą nastąpić w efekcie Brexitu.  Projekt ma zapobiec dalszemu podważaniu konstytucyjnej tożsamości małżeństwa i rodziny oraz zabezpieczyć dobro dzieci.

Główne punkty projektu to likwidacja tzw. transkrypcji obligatoryjnej, czyli nakazu przepisywania aktów stanu cywilnego powstałych za granicą, anulowanie transkrybowanych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim prawem i zniesienie instytucji zaświadczenia o stanie cywilnym. Na podstawie tego zaświadczenia kierownik USC może wydać dokument, który poświadcza stan cywilny danej osoby. Dokument może być potencjalnie wykorzystany zagranicą w celu ułatwienia wstąpienia w tzw. związek małżeński z osobą tej samej płci – wyjaśnił dr Marcin Olszówka z Ordo Iuris. Projekt proponuje też wprowadzenie do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe zapisu wykluczającego ponad wszelką wątpliwość możliwość stosowania przepisów prawa obcego, które dotyczy związków osób tej samej płci w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Postuluje też ujednolicenie sposobu rozumienia rodziny w ustawie o cudzoziemcach z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wniosek w tej sprawie został złożony do ministra sprawiedliwości.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna 15 lipca 2019

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.