Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) opublikowała komunikat o zaawansowanych pracach nad projektem ustawy o powołaniu „Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15".

Zaznaczono, że ustawa ma zapewnić "skuteczną i adekwatną" reakcję organów państwa, a także organizacji pozarządowych, instytucji prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą, kulturalną i związaną z wypoczynkiem i leczeniem, a także samorządów zawodowych, Kościołów oraz związków wyznaniowych, w tym kościelnych osób prawnych, na przypadki zgłaszania przestępstw pedofilskich.

Zdaniem rządu, projekt powołania komisji to kolejny mechanizm walki państwa z istniejącym problemem przestępczości na tle seksualnym, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych, którzy w chwili popełnienia czynów zabronionych skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności nie ukończyli 15 lat.

Jak podkreśla komunikat KPRM, ustawa ta jest bardzo potrzebna z uwagi na “brak kompleksowych rozwiązań w zakresie walki Państwa z problemem przestępczości na tle seksualnym”, zwłaszcza w przypadkach dotyczących nieletnich.

Projekt ustawy ma zmienić, dotychczas istniejącą niemożność ścigania sprawców z powodu upływu terminu przedawnienia karalności, do którego zalicza się czas dochodzenia ofiar do pełnoletności. Chodzi także o otoczenie ofiar szczególną troską oraz przywrócenia im poczucia godności oraz o napiętnowanie sprawców.

Z uwagi na charakter swoich zadań, komisja ta ma pozostać  niezależna od organów władzy publicznej. Osobą odpowiedzialną za opracowanie tego projektu i jego przedstawienie rządowi jest Marek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów.

Źródła: Komunikat KPRM, informacja Katolickiej Agencji Informacyjnej

Ilustracja: Book photo created by freepik - www.freepik.com

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.