Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Z opracowania pt. "Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego" wynika, że w naszym społeczeństwie poszerza się rozumienie słowa "rodzina". Przybywa opinii, że rodzinę stanowią także osoby pozostające w związku nieformalnym i wspólnie wychowujące dzieci.
 
Polacy na ogół są zadowoleni z typu rodziny, w którym wyrośli, i dążą do tego, aby ich własna była do niego podobna. Zdecydowana większość ankietowanych (84 proc.) - niezależnie od swojej obecnej sytuacji - chciałaby, aby ich rodzina była podobna do tej, w której się wychowali. Prawie powoła Polaków (45 proc.) zdecydowanie wyraża takie pragnienie. Natomiast 14 proc. respondentów chce uniknąć powielania wzorców wyniesionych z domu.

Dominującym typem rodziny jest dwupokoleniowa, składająca się z rodziców i dzieci. Obecnie niemal połowa respondentów (49 proc.) realizuje ten model. W dużej, wielopokoleniowej rodzinie częściej niż pozostali żyją rolnicy (35 proc.), średni personel, technicy (32 proc.) oraz osoby o niższych dochodach (29 proc.).
 
Od 2013 r. nie zmienił się odsetek Polaków, dla których najbardziej pożądanym typem jest mała rodzina składająca się z rodziców i dzieci (55 proc.). Wzrósł natomiast o 3 punkty procentowe udział tych, którzy za najlepszy model uważają dużą rodzinę wielopokoleniową.

Z kolei spada popularność nieformalnych związków - w 2013 r. wybierało je (w formie stałej lub tymczasowej) 5 proc. Polaków, a obecnie tylko 3 proc. Dla nikogo z badanych wymarzonym modelem nie jest samotne wychowywanie dziecka.
 
Pragnienie posiadania potomstwa jest niemal powszechne. Tylko dwie osoby na sto nie chcą mieć żadnego dziecka (2 proc.). Najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy chcieliby mieć dwoje dzieci (47 proc.), a nieco ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.) deklaruje chęć posiadania trojga. Istotnie rzadziej badani za optymalne rozwiązanie uważają posiadanie jedynaka (6 proc.), czworga dzieci (7 proc.) lub jeszcze większej ich liczby (4 proc.).
 
Wśród najmłodszych badanych (18-24 lata) aktualne nieposiadanie dzieci jest powszechne (dotyczy 99 proc.), a jeszcze sześć lat temu odsetek respondentów je deklarujących sięgał 87 proc. Dowodzi to bardzo wyraźnie opóźniania momentu urodzenia pierwszego dziecka. W grupie osób między 25. a 34. rokiem życia 45 proc. nie ma dzieci i również jest to więcej niż w 2013 roku (41proc.).
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI via Deon - 01.04.2019 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (faustlawmarketing) - FP

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.