Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Bon opiekuńczo-wychowawczy dla rodziców dzieci do lat 3, z możliwością spożytkowania go jako dofinansowania opieki nad dzieckiem w domu albo jako opłaty za żłobek. Takie rozwiązanie zaproponowali psychologowie, pedagodzy i lekarze w liście otwartym skierowanym do polskich władz. List zwraca uwagę na problem dyskryminacji rodziców i rodzin, w których nie zdecydowano się na oddanie dziecka do żłobka.

Eksperci wyrazili głębokie zaniepokojenie programami rządowymi, w których żłobki są rozwiązaniem faworyzowanym. Tymczasem - jak przekonują - żłobki nie są optymalną formą opieki nad małymi dziećmi.
 
Grono 50 znanych polskich psychologów i pedagogów oraz lekarzy zwróciło uwagę, że zgodnie ze współczesną wiedzą, w rozwoju dziecka do lat trzech najważniejsza jest bezpieczna więź z rodzicami. Jej zachwianie ma często negatywne, i niestety nieodwracalne, skutki. Wśród sygnatariuszy listu znajdują się wybitni przedstawiciele nauk medycznych (psychiatria, pediatria), psychologii oraz pedagogiki, m.in.:

- prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium;

- prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela, psycholog, pedagog, kierownik Katedry Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, KUL;

- prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, przez 25 lat kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, lekarz pediatra, specjalista chorób dziecięcych, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
i inni.

"Wciąż brak rozwiązań wspierających rodziców, którzy sami chcą wychowywać swoje potomstwo. Państwo nie wspiera ekonomicznie najkorzystniejszego z punktu widzenia rozwoju dziecka rozwiązania" – możemy przeczytać w liście.
 
Autorzy ponowili krytyczne uwagi w odniesieniu do Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (a w szczególności jej przepisów odnoszących się do żłobków). Ustawa funkcjonuje od siedmiu lat w niezmienionym kształcie stwarzając iluzję możliwości odpowiedniego rozwoju dziecka w warunkach, które zgodnie ze współczesną wiedzą naukową, tych możliwości nie stwarzają.
 
Eksperci wyrazili również zaniepokojenie treścią Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, faworyzującego żłobki jako formy opieki nad małymi dziećmi.
 
"Młodym i niedoświadczonym rodzicom przedstawia się ofertę opieki żłobkowej jako pozytywną, pożądaną i rozwijającą dziecko, nie wspominając o potencjalnie negatywnych jej skutkach" – napisali autorzy listu.
 
Podkreślili, że żłobki są potrzebne i państwo musi zadbać o ich odpowiednią liczbę i jakość. Nie powinno być to jednak rozwiązanie faworyzowane. "Najlepszym rozwiązaniem byłby bon opiekuńczo-wychowawczy przyznawany rodzicom wszystkich dzieci z możliwością wykorzystania go jako wsparcia finansowego rodzinnej opieki nad dzieckiem lub jako opłaty za żłobek" - czytamy.
 
List skierowano do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Posłów i Senatorów RP. Inicjatorem listu jest Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI (ms) via Deon; także Niedziela.pl - 16.11.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (anitapeppers) - FP  

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.