Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Ustawa o tzw. emeryturach matczynych nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Realnym terminem wydaje się dopiero 1 marca. Taką informację przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Emerytury matczyne (rodzicielskie) to program wsparcia dla matki (rzadziej ojca) – rodzica, który wychował co najmniej czwórkę dzieci i z powodu opieki nad dziećmi nie zdołał wypracować nawet najniższej emerytury. Ustawa wprowadzi świadczenie uzupełniające dla takich osób. Potocznie określa się je terminem „matczyna emerytura”.

Szefowa MRPiPS przyznała na antenie Radia Zet, że "nie ma możliwości, żeby ten projekt wszedł w życie 1 stycznia, tak jak zapowiadano". Jest już połowa listopada, a w sprawie projektu ustawy nie wypowiedział się jeszcze ani Stały Komitet Rady Ministrów, ani rząd. Związane z przyjęciem ustawy procedury w Sejmie, Senacie i w Kancelarii Prezydenta oraz ogłoszenie nowego prawa drukiem na pewno nie zakończą się w grudniu.
 
Minister Rafalska powiedziała, że do projektu zgłoszono sporo uwag na etapie konsultacji. "Wiele kwestii trzeba było rozstrzygnąć. Czasami procedura opiniowania i konsultacji społecznych trwa dłużej, niż by się to zapowiadało" - dodała.
 
W projekcie ustawy proponuje się "przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury".
 
"Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia" - komentowała w przeszłości minister Rafalska.
 
Według wyliczeń resortu rodziny, programem "Mama 4 plus" może zostać objętych około 85,8 tys. osób. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat oraz ojcowie po osiągnięciu 65 lat.
 
Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. z powodu długotrwałego odbywania kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi.

[Na podstawie serwisu informacyjnego: PAP via Deon, Businessinsider.com, Money.pl. - 16.11.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (KSAKSA) - FP

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.