Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life
Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP kończy prace nad trzema publikacjami. Wkrótce wyda ważne opracowania dotyczące prawnej ochrony genomu człowieka, bioetyki genetycznej oraz niepłodności.
 
Jak poinformował przewodniczący Zespołu abp Henryk Hoser, pierwszy dokument poświęcony będzie zagadnieniom statusu ludzkiego genomu i jego ochrony prawnej. Drugie opracowanie dotyczy kwestii podstaw antropologicznych prokreacji i tego, co określa się mianem bioetyki genetycznej. W trzeciej publikacji eksperci poruszą problematykę przyczyn behawioralnych niepłodności, czyli wynikających z określonego zachowania i działania człowieka.
 
”Niezwykle dynamiczny rozwój technologii genetycznej powoduje, że rozstrzygnięcia prawne mają ogromne i daleko idące skutki praktyczne dotyczące ludzkiej osoby” - powiedział abp Hoser. Podkreślił, że w związku z dyskusją związaną z polskim ustawodawstwem Zespół chce dać podstawy antropologiczne, medyczne i filozoficzne rozstrzygnięciom praktycznym, które miałyby nastąpić.
 
Eksperci dyskutowali również kwestię leczenia niepłodności, w tym zwłaszcza przyczynowo-skutkowej. „Zastanawialiśmy się nad diagnostyką i leczeniem pierwotnych oraz wtórnych przyczyn niepłodności, a w związku z tym przywracaniem zdolności prokreacyjnej poszczególnych małżeństw bez uciekania się do technologii pomostowej, do których należy między innymi zapłodnienie in vitro” - powiedział abp Hoser.
 
Eksperci zwrócili uwagę, że jedną z istotnych przyczyn niepłodności są współcześnie czynniki behawioralne, czyli związane z ludzkimi zachowaniami. Wśród nich możemy wymienić m.in.: choroby infekcyjne, wpływy środowiskowe oraz zachowania mające cechy zahamowań psychicznych.
 
W najbliższej przyszłości Zespół planuje zająć się bioetyką psychiatryczną. „Niepokojący wzrost we współczesnym społeczeństwie schorzeń psychiatrycznych wymaga uważnego i analitycznego spojrzenia na zjawisko, w tym zwłaszcza na wszystkie czynniki wpływające na zaburzenia psychologiczne ludzkiej osoby” – stwierdził przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI  (pk) - 22.01.2016 r.
 
Zdjęcie: MorgueFile (DodgertonSkillhause) - FP
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.