Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Ewa H. Kowalewska[1]edukacjaHLIAnna Lisiewicz[2]

Ruch obrony życia i rodziny Human Life International powstał w USA w latach siedemdziesiątych. Jego założycielem był o. Paul Marx OSB, socjolog rodziny, wykładowca akademicki i działacz społeczny [3]. Organizacja ta bardzo szybko swoim zasięgiem objęła cały świat.[4]

Upadek Muru Berlińskiego i zmiany, jakie nastąpiły w Rosji w okresie tzw. pierestrojki, pozwoliły na podjęcie współpracy w dziedzinie obrony życia i rodziny zarówno z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jak i krajami byłego Związku Radzieckiego. О. Рaul Marx kilkakrotnie odwiedzał Polskę i znakomicie się orientował, jaka jest sytuacja w całym regionie [5].

            ksiazka oMarx3O. Магх gościł w Polsce również jesienią 1992 г.[6] W tym czasie trwała gorąca dyskusja i prace w komisjach sejmowych na temat wprowadzenia ustawy „O ochronie dziecka poczętego”, mającej na celu delegalizację aborcji. Jego obecność w tym okresie miała olbrzymie znaczenie. Brał udział w spotkaniach komisji sejmowych, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz w biurze Episkopatu Polski. Miał duży wpływ na kształtowanie się w Polsce ruchu obrony życia. Ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży”, zakazująca w Polsce aborcji na życzenie i ze względów społecznych, weszła w życie z początkiem 1993 roku.

            W tym czasie o. Marx planował założenie biura regionalnego w Polsce. Decyzja ta została zatwierdzona podczas międzynarodowej konferencji HLI „Miłość – Życie – Rodzina” w Houston w stanie Teksas w USA wiosną 1993 roku. W Polsce powstało regionalne biuro HLI dla Europy środkowej i wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego z siedzibą w Gdańsku. Do głównych zadań tego centrum należało koordynowanie pomocy i współpraca w działalności edukacyjnej w dziedzinie obrony życia i rodziny w tym regionie.

 

Założenia programowe i główne cele

            HLI LogoSą one zgodne z założeniami międzynarodowego ruchu Human Life International. Należą do nich działalność edukacyjna w dziedzinie ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci; propagowanie wartości chrześcijańskich oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw rodzicielskich i wychowawczych; rozwijanie i wspieranie różnych form poradnictwa rodzinnego; pomoc innym grupom o zbliżonych celach w kraju i za granicą oraz wspieranie inicjatyw charytatywnych w kraju i za granicą.

            Organizowano liczne szkolenia dla liderów, konferencje i kongresy międzynarodowe. Rozpoczęto współpracę z środkami masowego przekazu; działalność wydawniczą i kolportażową materiałów edukacyjnych w kraju i za granicą. Współpracowano z mediami, wydawano liczne materiały pro-life, wypracowując własną metodę edukacji pro-life.[7]

Głównym celem organizacji jest edukacja społeczna w dziedzinie przekazywania wiedzy, dotyczącej ochrony ludzkiego życia od poczęcia, obrona rodziny oraz formowanie postaw chroniących powyższe wartości.

            We fragmencie „Deklaracji ideowej”[8] czytamy: Jesteśmy za życiem! Chcemy ukazywać piękno dziecka poczętego, rozwijającego się w łonie matki. Pragniemy, aby każde poczęte dziecko miało prawo do życia, miłości i rozwoju. Staramy się, aby każda matka, nosząca w swoim łonie poczęte dziecko, czuła się bezpieczna i kochana. Sprzeciwiamy się nie tylko zabijaniu dziecka poczętego, wszelkiej manipulacji na człowieku w embrionalnej fazie życia oraz stosowaniu środków poronnych, ale także sterylizacji i antykoncepcji. Protestujemy przeciwko wszelkim objawom niszczenia rodziny, m. in. upowszechnianiu pornografii, przemocy w mediach, demoralizującej edukacji seksualnej. Bazujemy na chrześcijańskiej wizji człowieka, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, zwłaszcza w encyklikach: Humanae vitae Pawła VI[9] oraz Evangelium vitae Jana Pawła II[10].

 

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

            KPLZKlub Przyjaciół Ludzkiego Życia (KPLŻ) powstał w marcu 1995 r. jako fundacja polska, należąca do sieci HLI. Celem było utworzenie szerokiej płaszczyzny wsparcia działań w obronie życia. Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartości i zaangażowania w służbie cywilizacji życia i miłości Od 2008 r. KPLŻ przejął przedstawicielstwo światowego ruchu Human Life International w Polsce, kontynuując programy prowadzone w kraju i w regionie.[11]

 

Instytut Polityki Społecznej i Demograficznej

            InstytutDemograficznyZainteresowanie problemami społecznymi oraz szeroko pojmowaną edukacją społeczną spowodowało powołanie w 1995 r. Instytutu Polityki Społecznej i Demograficznej. Jego zadaniem jest: śledzenie badań naukowych w dziedzinie demografii i badań społecznych; przygotowywanie naukowych opracowań w celu publikacji w periodykach naukowych. Opracowywanie informacji pro-life z kraju i ze świata oraz własnych materiałów i tekstów przeglądowych.[12]

 

Kręgi Dyskusyjne

            kregiDyskusyjneKręgi powstały w 1999 roku. Program służy docieraniu do większej liczby grup społecznych z profesjonalnie prowadzoną edukacją w zakresie obrony życia i rodziny. Skierowany jest do tych, którzy chcą regularnie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie obrony życia, głownie do młodzieży.[13]

            Głównym założeniem Kręgów jest możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów dydaktycznych pro-life oraz wykorzystywane ich przez różne grupy, które chciałyby niektóre ze swoich spotkań poświęcić tej tematyce.

            Prowadzący krąg może korzystać z ze szczegółowych opracowań metodycznych dla każdego spotkania, łącznie z propozycją zajęć aktywizujących oraz wykorzystywanej bibliografii. Prowadzący otrzymuje materiały i pomoce, które obejmują: konspekty spotkań, literaturę uzupełniającą lub wypisy.

 

Strona internetowa [14]

            wwwHLIStrona internetowa www.hli.org.pl istnieje od 1998 r. Jest prowadzona niezależnie w trzech językach: polskim, ukraińskim i rosyjskim oraz fragmentarycznie w języku angielskim. Odwiedza ją wielu użytkowników z całego świata. Ma charakter zdecydowanie edukacyjny. Można tutaj znaleźć różne działy, a przede wszystkim „Newsy” czyli wiadomości pro-life z kraju i ze świata, dotyczące szeroko rozumianej ochrony życia i rodziny. Archiwum sięga do sierpnia 2006 roku i jest bardzo bogate [15].      

W kolejnych działach na tej stronie użytkownik może znaleźć wiele informacji oraz dostęp do dobrze opracowanych materiałów edukacyjnych. Może skorzystać z oferty sklepiku internetowego, niektóre materiały, również książki są dostępne w postaci E-booków, może również sam wydrukować przygotowane ulotki informacyjne. Dostępny jest również dział „Modlitwa pro-life”, do której można się przyłączyć.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska

ul. Jaśkowa Dolina 47/1a

80-286 Gdańsk

tel.: 48 58 341 19 11

fax: 48 58 346 10 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona: www.hli.org.pl

W odpowiedzi na zapotrzebowanie na bieżącą informację dotyczącą życia i rodziny do ok. 35 tys. subskrybentów regularnie jest rozsyłany drogą internetową newsletter Pro-life z kraju i ze świata (wcześniej noszący nazwę HLI-Newsletter) oraz List do Klubu nt. najistotniejszych bieżących wydarzeń.

 

Media społecznościowe: Facebook i Twitter

            facebookKplzOdpowiadając na potrzeby współczesnego świata, w którym informacje rozchodzą się w trybie natychmiastowym, została utworzona facebookowa społeczność „za życiem” Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia [16]. Konto zostało założone w grudniu 2011 r. Kilkanaście razy dziennie przez siedem dni w tygodniu umieszczane są na nim bieżące newsy z kraju i ze świata, dotyczące m. in. obrony życia i rodziny, polityki prorodzinnej, informacje o akcjach i wydarzeniach inicjowanych przez Human Life Interntional oraz inne organizacje i ruchy. Wszystko to jest uzupełniane wiadomościami parentingowymi, banerkami pro-life, ciekawymi i wesołymi obrazkami oraz filmikami ukazującymi piękno i kruchość życia poczętego, dziecka, radość macierzyństwa i ojcostwa. Strona nie byłaby pełna bez informacji, komentarzy i dyskusji od fanów, którzy licznie je umieszczają. Strona tygodniowo notuje od 3 do 5 tys. polubień, a jej zasięg obejmuje od 25 do 70 tys. użytkowników.

            W maju 2015 roku zostało także założone konto na Twitterze.[17] Umożliwia ono umieszczanie podobnych informacji, jak na Facebooku, ale są one krótsze i nastawione na aktywizację, współdziałanie i szybkie przekazywanie newsów.  

 

Materiały edukacji pro-life

Ulotki

            Dobrze przygotowane ulotki są znakomitą, łatwo dostępną formą edukacji społecznej. Najpierw były tłumaczeniami na język polski i inne języki regionu ulotek amerykańskich, np. „Kochaj i pozwól żyć”, „Slogany aborcyjne”, „Pigułka RU-486, dalsza część historii”, czy „Biografia każdego z nas”. Ukazywały one dziecko poczęte i jego rozwój, aborcję oraz jej szkodliwość dla kobiety. Ulotka „Historia mojego życia” napisana po rosyjsku, wydana została również w językach: czeskim, węgierskim, ukraińskim i łotewskim. Ulotka „Biografia każdego z nas” została adoptowana do potrzeb polskich. Obecna jej wersja nosi tytuł „Oto jestem. Pokochaj mnie!” i jest zakładką do książki. Podobną formę (170 mm x 65 mm) mają zakładki: „Jestem odpowiedzialną dziewczyną”, „Jestem odpowiedzialnym chłopakiem”, „Przyszłość to JA! Postaw na mnie”, „Być mamą”, „Być tatą”, „Moje życie w Twoich rękach”, „Budujemy nową kulturę życia” (3 wersje), „Jestem pro-life”, „Chroń mnie”.

broszura NajpierwPomyslUlotka – rozkładanka „Najpierw pomyśl!” to mini komiks, wyjaśniający działanie i szkodliwość tzw. antykoncepcji ratunkowej (pigułki dnia następnego). Jest przeznaczona dla starszej młodzieży.

Wśród ulotek jest także foliowana, kolorowa rozkładanka „Etapy rozwoju dziecka w łonie matki”, ukazująca fazy prenatalnego rozwoju człowieka. Kilka tysięcy tej pomocy przekazano liderom obrony życia na Wschodzie (wersje językowe: polska, rosyjska i ukraińska).

Nowatorskim pomysłem edukacyjnym jest ulotka „Skuteczność prezerwatywy” obalająca tezę, że środek ten zabezpiecza przed AIDS. Na pierwszej stronie w wyciętym okrągłym otworze, który obrazuje tzw. pory w lateksie, widać plemnik, wirus HIV oraz inne wirusy chorobotwórcze przekazywane drogą płciową w proporcji właściwej do ich rzeczywistych wymiarów. Oprócz profesjonalnie opracowanego tekstu i załączonej bibliografii, ulotkę kończy żart rysunkowy. Całość służy rozbudzaniu odpowiedzialności w podejmowaniu kontaktów seksualnych oraz promocji czystości jako prawdziwie bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

ulotka RozaniecWObronieZycia Kolejną ulotką jest modlitwa „Różaniec w obronie życia i rodziny”, który również jest umieszczony na stronie internetowej w dziale „Modlitwa pro-life”.[18]. Była to odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II w roku 2000 do modlitwy różańcowej w intencji obrony rodziny. Wezwania kolejnych tajemnic różańcowych wiążą się z konkretnymi problemami społecznymi, które wymagają aktywnej pracy edukacyjno-formacyjnej. Ciekawostką jest, że rozważania te napisał ś. p. prof. Włodzimierz Fijałkowski (specjalista ginekolog – położnik, szeroko znany z zaangażowania w obronę ludzkiego życia) we współpracy z Ewą Kowalewską.

W roku 2004 powstała ostatnia ulotka tego typu: „Modlitwa o nawrócenie przeciwników życia”, która jest rozprowadzana do dzisiaj. Jest to prośba do obrońców życia o aktywność w kierunku starań o przekonanie przeciwników obrony życia przy zachowaniu pełnej życzliwości i otwartości dla człowieka o innych przekonaniach.

W związku z dużym poruszeniem społecznym oraz pojawiającymi się w mediach wieloma fałszywymi informacjami na temat „pigułki po”, przygotowano ulotkę/folderek w przystępnej formie pytań i odpowiedzi z informacją na temat środka farmaceutycznego ellaOne. Jest ona oparta na rzetelnych źródłach, m. in. na materiałach Europejskiej Agencji Leków,  informacjach producenta oraz skonsultowana ze specjalistami ginekologii i położnictwa. Przeznaczona jest do rozdawnictwa, zwłaszcza wśród młodych kobiet, które nie zdają sobie sprawy z poważnych następstw, jakie może spowodować zażycie tego preparatu. A jest to środek embriotoksyczny, szkodliwy dla zdrowia, wchodzący w interakcje z różnymi lekami, zakazany podczas ciąży lub podejrzenia ciąży oraz przy prowadzeniu samochodu, a przede wszystkim zdecydowanie niezalecany przez producenta dla dziewcząt poniżej 18. roku, chociaż w Polsce został wprowadzony do wolnej sprzedaży od 15 roku życia.
Ulotka ta jest rozprowadzana bezpłatnie oraz jest dostępna w wersji elektronicznej do pobrania przez stronę internetową.[19] W tej serii wydano takze ulotkę nt. zagrożeń, które niesie Konwencją Rady Europy CAHVIO oraz na temat zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro” również w formie prostych pytań i odpowiedzi.

Każdy rodzaj ulotek rozchodził się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i w miarę potrzeb oraz możliwości są one dodrukowywane.

           

Pocztówki i gadżety jako forma edukacji pro-life

pocztowka1Następną formą edukacyjną, propagującą idee obrony ludzkiego życia, są kolorowe pocztówki. Mają one format 145 mm x 105 mm. Jest ich już kilka rodzajów: „JesteśMY”, „Wybieram życie”, „Jestem pro-life” oraz „Moje życie w Twoich rękach”.

            pocztowka3Znakomitą funkcję edukacyjną pełnią także naklejki pro-life na telefony, smartfony, tablety czy laptopy. Jest to propozycja wydawnicza skierowana szczególnie do młodego odbiorcy. Ciekawym pomysłem są również kolorowe przywieszki o średnicy 55 mm ukazujące piękno ludzkiego życia i uroki rodzicielstwa.

            Magnesy są kolejną odpowiedzią na modę zbierania różnego różnych gadżetów. W ofercie znajdują się magnesy duże (290 mm x 95 mm) oraz małe (80 mm x 80 mm). Wśród pierwszych: „Aborcja zatrzymuje bicie serca”, „Od poczęcia człowiek”, „To nie wybór! To dziecko!” i „Oto jestem! Pokochaj mnie!” – można je przyczepić na samochód, drzwi, lodówkę, itp. Propozycja mniejszych jest bogatsza: „Pro-Life”, „Moje serce już bije”, „Bóg jest pro-life”, Jestem pro-life”, „Jestem!”, „Zaufanie”, „To JA! Pokochaj mnie!”, „Moja mama jest pro-life”.

 

Broszury

broszura ProblemyPlanowaniaRodzPoczątkowo wydawane przez fundację broszury były tłumaczeniami z języka angielskiego lub niemieckiego: dra Siegfrieda Ernsta[20], Valerie Riches[21] oraz znakomite wypowiedzi szwajcarskiego ginekologa dra Rudolfa Ehmanna.[22] Opublikowano także polskie tłumaczenie Raportu Komisji Specjalnej Brytyjskiego Parlamentu nt. odczuwania bólu przed narodzeniem.[23]

Opracowano także polskie broszury, w tym wypowiedź moralisty ks. prof. Jerzego Bajdy[24]

Omawiająca rozwój prenatalny dziecka, broszura dr Doroty Kornas-Bieli[25] była dołączana do dużego zestawu modeli przedstawiających rozwój dziecka w łonie matki. Była ona zamówiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako materiał edukacyjny do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Jest to znakomita pomoc do wykorzystywania dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych. Wydano także broszurę przedstawiającą własne badania psychologiczne, prowadzone w tym czasie przez organizację na temat zespołu proaborcyjnego. [26]

 

Własne wydania książkowe

W okresie od 1994 do 2015 roku wydano 18 publikacji książkowych. Poruszają one bardzo szeroką tematykę. Wydano trzy książki, będące tłumaczeniami publikacji amerykańskich na temat szkodliwości upowszechniania pornografii, które były wówczas jedynymi poważnymi opracowaniami istniejącymi w języku polskim: Davida Scotta [27], Victora B. Cline[28] oraz opracowanie dla Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wykonane przez amerykańskich ekspertów od bezpieczeństwa publicznego. [29]

ksiazka OGodnoscDzieckaW ramach wspierania rozwijającego się bardzo dynamicznie ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wydano książkę promującą tę formę zaangażowania pro-life. [30]

Kolejną publikacją było tłumaczenie książki amerykańskiego demografa Roberta Sassone na temat mitu przeludnienia.[31]

W roku 2001 fundacja na zlecenie programu miejskiego w Gdańsku opracowała raport o stanie rodziny, który został opublikowany w postaci książkowej.[32]

W latach 1998 – 2001 zorganizowano w Warszawie trzy duże międzynarodowe kongresy: O godność macierzyństwa[33], O godność Ojcostwa[34], O godność dziecka[35]. Z każdego z nich opublikowano książkę zawierającą komplet wystąpień przetłumaczonych na język polski.

W poszukiwaniu nowych form edukacyjnych pojawiła się książeczka dla dzieci Ewy Kowalewskiej pt. „ Jestem”[36]. Jest to biały wiersz, w którym dziecko w łonie matki rozmawia ze swoją mamusią. Jest ilustrowana barwnymi akwarelami autorki.

W ramach poszerzania informacji o zespole proaborcyjnym wydano polską wersję szwajcarskiej książki na ten trudny temat. Zawiera ona naprzemiennie świadectwa oraz wykłady znanych specjalistów z różnych krajów.[37]

Pojawiające się w Polsce pierwsze dyskusje na temat eutanazji były przyczyną polskiego wydania książki dra Jacka Willke, znanego lekarza i obrońcy życia z USA. ksiazka albumO2O PLPodczas promocji tej pozycji autor przyjechał do Polski, robiąc turne po kolejnych miastach, włącznie z wizytą w Parlamencie RP.[38]

Duże zaangażowanie ruchu Human Life International w peregrynację Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia, zaowocowało wydaniem albumów w językach polskim[39] i angielskim[40]. Opublikowano także II wydanie tego albumu uzupełnionego o przejazd przez USA także w języku polskim[41] i angielskim[42].

 

Filmy wideo

Filmy wideo nie były przygotowywane w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem społecznym, gdyż są bardzo kosztowne. Pierwsze dwa są fachowymi wykładami z pierwszej konferencji w Gdyni, wygłoszonymi przez o. Karola Meissnera OSB[43] oraz dr Dorotę Kornas-Biela i Andrzeja Winklera[44].

film BezpiecznySexNiePrzygotowano również polską wersję amerykańskiego, 5-minutowego wideoklipu: „Bezpieczny seks! Nie”[45]. Przy użyciu ciekawej animacji ukazuje problem przenikania wirusów HIV przez lateks, tym samym obnaża prawdę, że propaganda tzw. bezpiecznego seksu jest fałszywa w swoim założeniu i naraża na zakażenie śmiertelną chorobą.

Kolejne filmy to: Rewolucja moralna. Reportaż filmowy z IV Światowej konferencji ONZ w Pekinie, Głos w naszej sprawie[46] oraz „Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro” powstały we współpracy z Redakcją Gdańskich Programów Katolickich programu „Ethos”[47].

film MojaDrogaDoPrawdy CDStudio Wideo w Gdańsku w kooperacji z naszą fundacją przygotowało film „Nowe oblicza eutanazji.”[48] Dzięki kontaktom HLI zZostał on nakręcony w Holandii, gdzie eutanazja jest legalna. Ukazano w nim liczne wypowiedzi i świadectwa osób, które doznały skutków działania tego prawa wobec siebie lub członków najbliższych rodzin. To bardzo ważny aspekt najczęściej pomijany przez media.

W 2004 roku fundacja zakupiła od Telewizji Polskiej prawo do upowszechniania filmu: „Moja Droga do Prawdy”[49]. Przedstawia on postać znanego lekarza ginekologa-położnika, prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, jego działalność i prowadzące go przez życie idee. Jest to piękny dokument o wysokich walorach edukacyjnych.

 

Biuletyn „EuroLife” i jego następca „Wybierz Życie!”

biuletynEuroLifeFundacja wydawała w latach 1994-2001 biuletyn informacyjny EuroLife[50]. Gazetka ta powstała w celu przekazywania informacji o działaniach organizacji oraz o sytuacji w regionie. Przez pierwsze 4 lata był załączany do kwartalnika „Głos dla Życia”, biuletynu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Z tego też powodu jego forma była dostosowana i stanowiła trzy kartki (6 stron) złożonych do wewnątrz. W sumie wydano 21 numerów. Od 1998 r. „EuroLife” miał jedynie 4 strony, gdyż dołączono do niego wkładkę „Fakty Życia”, która jest omówiona osobno poniżej.

gazeta WZ NR31W każdym numerze biuletynu EuroLife znajdowały się co najmniej 2 artykuły: jeden na temat działań organizacji, drugi o charakterze edukacyjnym. Umieszczano tam także „Wiadomości ze świata” oraz różnorodne ciekawostki. Jedna strona była poświęcona na Kącik Klubowy Przyjaciół Ludzkiego Życia. Na końcu umieszczano ofertę materiałów edukacyjnych pro-life. W roku 2001 zaprzestano wydawania biuletynu, przechodząc na redagowanie strony internetowej.

            Od czerwca 2005 r. rozpoczęto wydawanie biuletynu „Wybierz Życie!”[51]Każdy numer ma swoją przewodnią treść, np. Być czy nie być matką; W trosce o rodzinę; Dzieci naszym skarbem; Od poczęcia człowiek; Wychowywać razem; Rodzina silna dziećmi; Dziecko „na zamówienie”, Tata pilnie potrzebny!. Biuletyn zawiera stałe pozycje, tj.: Obrona życia w Polsce i na świecie, Zaproszenie do Klubu, Oferta publikacji.

Jest to gazetka formatu A3 na papierze gazetowym, objętości 8 stron (połowa z nich w kolorze).Rozprowadzana jest bezpłatnie. Wszystkie numery są dostępne na stronie internetowej.[52]

 

Wkładki informacyjne – „Fakty Życia

broszura faktyZycia12tygodni„Fakty Życia”[53] – to kolejne wkładki informacyjne na temat rozwoju dziecka w łonie matki. Zgodnie z założeniem seria ta miała motywować osoby zainteresowane do zbierania kolejnych zeszytów i wpinania ich do skoroszytu. Zamierzeniem było zwiększenie zainteresowania czytelnika wiedzą o prenatalnym okresie życia człowieka. Wykorzystano modę na zbieranie zeszytów informacyjnych na różne ciekawe tematy. Ten system pozwalał również przygotowywać kolejne numery oraz nie przeładowywać użytkownika nadmiarem informacji w tak trudnej dziedzinie, jaką jest embriologia. Celem było jak najbardziej zrozumiałe przedstawienie ludzkiego rozwoju w okresie prenatalnym. Używany język był uproszony, zrozumiały dla każdego odbiorcy.

broszura faktyZycia16tygodniZ uwagi na konieczność weryfikacji medycznej opracowywanych tekstów o współpracę poproszono konsultantów naukowych: prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Fijałkowskiego, ginekologa-położnika, prof. dr hab. n. med. Waldemara Fortaka, kierownika Katedry Embriologii Akademii Medycznej w Łodzi oraz dr hab. n. med. Grzegorza A. Nowickiego, kierownika Działu Genetyki Medycznej Szpitala Ginekologiczno- Położniczego „Matki Polki” w Łodzi.

Kolejne numery „Faktów Życia” na pierwszej stronie ukazują zdjęcie człowieka w określonej fazie rozwoju. Zdjęciom towarzyszy opis oraz cytaty z wypowiedzi znanych naukowców, jak np. prof. J. Lejeune, prof. J. Vial Correra, prof. A. Liley, czy dr J. Willke. Środkowe strony zawierają opis rozwoju w danym okresie. Wszystkie terminy fachowe są osobno omawiane w ramkach. Zdjęcia i rysunki wyjaśniają procesy biologiczne. Na ostatniej stronie umieszczane są pytania, które mogą się nasuwać odbiorcy i krótkie odpowiedzi.

 

Foliogramy

zycieCzlowiekaPotrzeba przygotowania pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”, którzy w oparciu o podstawę programową przedmiotu mieli również prowadzić lekcje na temat początków ludzkiego życia, spowodowała przygotowanie zestawu foliogramów, pt. „Życie człowieka[54]. Zostały one zatwierdzone przez MEN do użytku szkolnego dla gimnazjów (nr 125/2001).

W ich przygotowaniu oparto się na podstawowym założeniu, że życie człowieka jest procesem odbywającym się w czasie. Przedstawiono je w kolejnych etapach od poczęcia aż do śmieci. W tym ujęciu okres prenatalny ludzkiego życia staje się integralnym elementem rozwoju każdej jednostki ludzkiej. Przygotowane foliogramy ułatwiają ukazanie słuchaczom zagadnienia w sposób obrazowy. Całość została uzupełniona o scenariusze zajęć. Zaproponowano również różne metody pracy aktywizującej uczestników lekcji.

 

Stópki dziecka 10 tygodni od poczęcia

stopkiNa całym świecie znana jest odznaka obrońców życia, którą są stópki dziecka w wieku 10. tygodni od poczęcia wielkości naturalnej. Ma ona szerokie oddziaływanie edukacyjne. Dużo osób pyta, co to jest? Piękno malutkich nóżek najczęściej budzi pozytywne reakcje oraz świadomość człowieczeństwa dziecka w okresie prenatalnym. Odznaka często służy również jako znak określający zaangażowanie w obronie życia przez osobę, która ją nosi. „Stopki” są w ofercie edukacyjnej fundacji przez cały czas od początku jej istnienia.

 

Modele „Mały Jaś”

malyJasDoskonałym materiałem edukacyjnym są modele przedstawiające dziecko poczęte w wielkości naturalnej lub w powiększeniu. Możliwość wzięcia do ręki takiego modelu daje specyficzne doznania osobiste i ułatwia przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na temat rozwoju prenatalnego człowieka.

Początkowo model dziecka w wieku 10. tygodni od poczęcia w wielkości naturalnej przyjechał do Polski z USA. Dzięki rodzimej produkcji tzw. „Mały Jaś” stał się w Polsce bardzo popularny. Jest używany jako pomoc naukowa w szkołach. Pokazywany jest podczas szkoleń dla liderów pro-life ze Wschodu (tysiące sztuk rozdano w krajach b. ZSRR). Model ten ma bardzo silne oddziaływanie edukacyjne. Pokazuje, jak naprawdę wygląda dziecko w tym wieku. Biorąc go do ręki, użytkownik uświadamia sobie, że dziecko 10 tygodni od poczęcia nie jest „zlepkiem komórek”, ale już ukształtowanym człowiekiem w czasie rozwoju, typowego dla każdej jednostki jego gatunku.

 

Zestaw modeli „Jak powstałem”

            modeleDużym sukcesem naszej fundacji jest sprowadzenie do Polski zestawu pięciu modeli dziecka w wieku prenatalnym „Jak powstałem”[55] (How You Began) przy współpracy z The SPUC Educational Research Trust. Uzyskał on w Polsce rejestrację jako pomoc dydaktyczna zalecana przez MEN (nr 0534/1998). broszura JakPowstalemZałącznikiem do kompletu jest broszura dla nauczycieli omawiająca kolejne etapy rozwoju prenatalnego człowieka, ilustrowana zdjęciami dziecka w określonych fazach rozwoju autorstwa dr Doroty Kornas – Bieli.

Modele przedstawiają dziecko w macicy od 4. tygodnia od poczęcia. Kolejne w 6. i 10. Tygodniu życia prenatalnego. Dwa ostatnie modele (w 14. i 20. tygodniu ciąży) są tak skonstruowane, że figurkę dziecka można wyjąć z macicy i obejrzeć osobno. Zestawy te otrzymało 1 tys. szkół w Polsce na zamówienie MEN. Kolejne 500 sztuk przekazano na indywidualne zamówienia oraz dla liderów pro-life ze Wschodu.

 

Muzyka (na kasetach magnetofonowych i płytach CD)

plytaCD piosenkiDlaDzieciMuzyka także może stanowić doskonałą formę edukacji społecznej. Zastosowano ją dzięki opracowaniu polskiej wersji pieśni „Modlitwa za rodziny”[56] ze spotkania Jana Pawła II z rodzinami z całego świata w Rio de Janeiro. Oryginał był wykonywany w języku portugalskim. Ciekawe słowa, o silnym „ładunku" edukacyjnym oraz porywająca muzyka zostały adoptowane do potrzeb języka polskiego. Cechą charakterystyczną polskiej adaptacji wykonanej jest śpiewanie tej pieśni przez rodzinę: ojca, matkę i dzieci, co daje poczucie identyfikacji prezentowanych treści jako wartości artykułowanych przez samą rodzinę, a nie narzucanych z zewnątrz.

Wydano także 2 płyty CD: Piosenki dla dzieci[57] i Czekam na Ciebie Maluszku[58], śpiewa Teresa Przeradzka. Na pierwszej znajdziemy piosenki, które polskim dzieciom śpiewały mamy i babcie od kilku pokoleń. Druga to dziewięć piosenek na dziewięć miesięcy, które śpiewa mama swojemu poczętemu dziecku.

 

Zewnętrzne programy edukacyjne

Oprócz programów prowadzonych w ramach działalności stałej w określonych działach fundacji prowadzone są także programy czasowe, często przy współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi zarówno polskimi, jak i z zagranicy. Podjęcie działań edukacji pro-life w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów b. ZSRR wiązało się z koniecznością nawiązania kontaktów z ludźmi, którzy odczuwali potrzebę zajęcia się podobną aktywnością społeczną. Niektórzy z nich zajmowali się od lat profesjonalnie lub społecznie pokrewnymi dziedzinami. Ogólnie jednak poziom wiedzy wśród liderów, zwłaszcza w krajach b. ZSRR był niski. Aborcję traktowało tam jako główną metodę planowania rodziny. W tej sytuacji koniecznym było podjęcie profesjonalnych szkoleń w zakresie wiedzy o rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, następstw aborcji, problematyki terapii rodzinnej, naturalnych metod rozpoznawania płodności, zagadnień moralnych oraz organizowania działalności organizacji pozarządowych.

 

Szkolenia dla liderów ze Wschodu

dzialalnosc szkoleniaProLifeWschodPierwsze szkolenie dla liderów ze Wschodu odbyło się w 1994 r. Była to własna inicjatywa organizacji w Polsce. Od początku szkolenia te były organizowane we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Włączenie pełnego, profesjonalnego kursu metod rozpoznawania płodności dawało możliwość przekazania szerszej wiedzy dotyczącej płodności, poczęcia dziecka, cyklu i zdrowia kobiety. Tematyka spotkań nie zamykała się jedynie na przesłaniu antyaborcyjnym, ale ustawiona pozytywnie, przyczyniała się do rzeczywistego poszerzenia wiedzy oraz formowaniu postawy życiowej w odniesieniu do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Wśród uczestników było wielu lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. Były osoby różnych wyznań: katolicy, prawosławni, greko­katolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści oraz osoby deklarujące się jako niewierzące. Przyjechali m. in.: z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Uzbekistanu, Jakucji.

Zgodnie z przyjętym systemem szkoleń uczestnicy kursów otrzymywali dyplom ukończenia szkolenia wystawiony przez Human Life Intentional. Następnie rozpoczynali praktykę indywidualną w zakresie nauczania metod rozpoznawania płodności. Po zebraniu odpowiedniej dokumentacji i okresie od 6 miesięcy do 2 lat mogli podejść do egzaminu I stopnia na nauczyciela NPR. Po otrzymaniu dyplomu z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, sygnowanego także przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, mogli podjąć samodzielną aktywność szkoleniową dla użytkowników. Kursy dla instruktorów (osoby posiadające uprawnienia do szkolenia nauczycieli metody) były prowadzone osobno.

Do roku 2000 szkolenia odbywały się w Gdańsku. W tym samym czasie organizowano także wiele kursów w Kijowie, gdzie prowadzili je miejscowi instruktorzy przy pomocy specjalistów z Polski. Między innymi odbył się tam kurs dla lekarzy (głównie ginekologów) organizowany przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy. Ukończyło go 30 lekarzy. W sumie do roku 2000 przeszkolono ok. 400 liderów ze Wschodu.

Później kursy te zaczęły się odbywać w różnych krajach ościennych, początkowo pod patronatem HLI. Wielkim sukcesem były szkolenia w Kazachstanie w Ałma Acie, które prowadzili liderzy z Nowosybirska i Tomska na Syberii. Dzięki temu nie trzeba już było wozić specjalistów z Polski, co zawsze wiązało się z olbrzymimi kosztami. Obecnie w wielu centrach na Wschodzie pracują liderzy przygotowani do tej pracy w Polsce. Są to m. in. centra w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie: i na Łotwie. Nasi instruktorzy prowadzą też szkolenia w Kirgizji, Uzbekistanie, Kazachstanie oraz kontynuują pracę w swoich krajach.

 

Szkolenia dla liderów z Polski

dzialalnosc szkoleniaProLifePolskaRozpoczęto je w 1998 r. Celem ich było bliższe zapoznanie osób aktywnych w różnych przestrzeniach społecznych, często po studiach specjalistycznych, z tematyką obrony życia i rodziny. Szkolenia te prowadzone były w zakresie I i II stopnia. Oto przykład tematów poruszanych podczas szkolenia I stopnia: Tworzenie się ruchów pro-life w Polsce; Metody prezentacji rozwoju prenatalnego człowieka w celu uzyskania akceptacji dla poczętego życia; Program edukacji ekologicznej; Sytuacja demograficzna w Polsce i metodyka objaśniania tych problemów społeczeństwu w kontekście propagandy kontroli populacji. Współczesne problemy bioetyczne. Współpraca ruchów pro-life w Polsce.; Ćwiczenia praktyczne w przygotowaniu wniosków programowych.

Zakres szkolenia dla liderów II stopnia obejmował: Obsługę sprzętu komputerowego oraz szybkie otrzymywanie i przetwarzanie danych za pomocą systemów komputerowych. Tak skorelowana tematyka pozwalała na podjęcie ćwiczeń praktycznych w przygotowaniu wniosków programowych oraz uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw sprawnego i skutecznego funkcjonowania organizacji pozarządowej, działającej w obszarze obrony życia i rodziny. Szkolenia dla liderów z Polski ukończyło 123 osoby (I stopień) oraz 65 osób (II stopień).

 

Stypendia dla wyróżniających się liderów na studia w Polsce

Human Life Iintrnational – Europa zwróciła się do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wnioskiem o utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych dotyczących przygotowania do życia w rodzinie. Głównym celem było przygotowanie profesjonalnych nauczycieli, którzy będą posiadali kwalifikacje do prowadzania zajęć w szkole z tematyki dotyczącej przygotowania do życia w rodzinie. Senat KUL-u rozważył sprawę i podjął decyzję o powołaniu Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Rodziny. Ta możliwość została natychmiast wykorzystana. Fundacja postarała się o środki i ufundowała stypendia dla swoich liderów. Łącznie w latach 1995 – 2003 studium ukończyło 8 stypendystów: 2 osoby z Polski i 8 z Ukrainy, z których dwie obecnie mieszkają i pracują w Rosji.

HLI – Europa włączyło się również do międzynarodowego programu stypendiów naukowych dla wybranych studentów katolickich seminariów duchownych, angażujących się w działalność pro-life. Dzięki temu programowi stypendia takie otrzymało 4 studentów z Gdańska, 4 z St. Petersburga, 2 z Brzuchowic k. Lwowa.

 

Organizacja konferencji i kongresów międzynarodowych

dzialalnosc konferencjaMiedzynarUwieńczeniem prowadzonych programów były sympozja, konferencje i kongresy. Biuro macierzyste w USA każdego roku organizowało konferencje międzynarodowe, zawsze pod hasłem „Miłość – Życie – Rodzina”. Tego typu spotkania stanowią znakomitą okazję do zaprezentowania fachowych wykładów z różnych krajów, przedyskutowania problemów i wymiany poglądów podczas tzw. grup dyskusyjnych. Są także miejsce spotkania liderów z różnych stron świata, co sprzyja wymianie doświadczeń, tworzeniu się więzi oraz budowaniu nowych inicjatyw.

 

Gdynia 1993 „Miłość – Życie – Rodzina”

Gdynia1993Od początku swego istnienia HLI – Europa organizowało podobne konferencje i kongresy. Już dwa dni po oficjalnym otwarciu biura w Gdańsku w dniach 27-30 października 1993 r. odbyła się w Gdyni pierwsza konferencja „Miłość – Życie – Rodzina”. Spotkanie otwierał osobiście o. Paul Marx. Brali w niej udział liderzy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Łotwy, Litwy, Kazachstanu, Chorwacji, Słowacji, Czech i USA. W ciągu trzech dni wygłoszono wiele referatów. Odbyło się także pierwsze spotkanie polskiej grupy Seminarzystów w Obronie Życia. Konferencja otwierała działalność HLI w Polsce i stanowiła znakomite ukierunkowanie dla dalszych działań. Wykład o. Karola Meissnera na temat czystości oraz wykłady dotyczące zespołu poaborcyjnego dr Doroty Kornas-Bieli i Andrzeja Winklera zostały nagrane na kasetach wideo.

 

Moskwa 1994 - „Miłość – Życie – Rodzina”

            Moskwa1994aKolejna konferencję pod tym samym tytułem została zorganizowana w Moskwie w dniach 18-20 maja 1994 г. Zestaw tematyczny był podobny do spotkania w Polsce. Przyjechali ci sami, zaprzyjaźnieni wykładowcy. Był to jeden z pierwszych kongresów w Rosji poruszających tę tematykę (uczestniczyło w nim ponad 1000 os.). Otwarte omawianie na tak szerokim, oficjalnym forum konieczności ochrony życia dziecka poczętego, było dla wielu uczestników szokujące. Moskwa1994bPokaz zdjęć ukazujących etapy rozwoju dziecka w łonie matki podczas wykładu francuskiego naukowca, genetyka dr Marie Peters, wywołał wielkie poruszenie. O sytuacji w Rosji (demografii, sytuacji społecznej, zdrowotnej i edukacji) mówili specjaliści z Rosji. Po raz pierwszy swoje oficjalne orędzie w przeciwko aborcji przedstawił Patriarcha Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, Aleksy II. Na rozpoczęcie kongresu w jednej z cerkwi w Daniłowskim Monastyrze, siedzibie Patriarchatu, odbyła się modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli również biskupi katoliccy z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem.

 

Kijów 1995 – „Rodzina przyszłością Ukrainy

Kijow1995aOd 1 do 3 czerwca 1995 r. konferencja obywała się w Kijowie. Brało w niej udział ponad 1 tys. uczestników z Ukrainy, Polski, Białorusi, Chorwacji, Kazachstanu, Abchazji, Litwy oraz Rosji. Reprezentowane były wszystkie wyznania chrześcijańskie obecne na Ukrainie. Widać było duże zainteresowanie mediów. Wśród wykładowców obecni byli lekarze ginekolodzy z Ukrainy oraz krajów ościennych. Konferencję organizowali i prowadzili miejscowi liderzy we współpracy z biurem HLI w Polsce. Problematyka wystąpień dotyczyła niszczenia płodności, wiary, czystości, zespołu poaborcyjnego, pornografii i edukacji seksualnej, a przede wszystkim ochrony życia dzieci poczętych. Większość wykładów miała charakter edukacyjny, skierowany do liderów różnych grup społecznych i religijnych. Następne dwa dni spotkanie kontynuowano w postaci sympozjum dla liderów, które odbywało się pod Kijowem. Jego tematyka była ukierunkowana w taki sposób, aby ułatwić miejscowym liderom dostęp do koniecznych informacji oraz zachęcić do aktywizacji osobistej. Na to spotkanie przygotowano pionierskie w języku ukraińskim wydanie nowej wówczas encykliki „Evangelium Vita” Jana Pawła II oraz wiele ulotek i broszur.

 

Warszawa 1995 – „Evangelium vitae

Warszawa1995EwVitaeW dniach 11-13 czerwca 1995 r. odbył się w Warszawie w Galerii Porczyńskich kongres, „Ewangelia życia”. Współorganizatorami byli Human Life International z Polski, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Komisja Episkopatu Polski ds. Rodziny. Zgromadził on ok. 500 osób reprezentujących środowiska obrony życia i rodziny z całej Polski. Wśród wykładowców byli m.in.: kard. A. L. Trujillo (ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny), prof. Adam Strzebmosz, o. Karol Meissner, prof. Zbigniew Chłap, dr Jerzy Umiastowski. Wszyscy wykładowcy wyjaśniali różnorodne aspekty dotyczące obrony ludzkiego życia w odniesieniu do tematyki poruszanej w encyklice Jana Pawła II „Evangelium Vitae”.

 

Gdańsk 1996 – „Miłość – Życie – Rodzina

Gdansk1996Kolejna konferencja „Miłość – Życie – Rodzina” została zorganizowana 30 listopada 1996 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W spotkaniu wzięła udział także liczna grupa liderów z Rosji i Ukrainy. Wiele uwagi poświęcono takim problemom społecznym jak: aborcja i jej przyczyny, następstwa upowszechniania pornografii, przemocy wobec najmłodszych. Podczas tej jednodniowej konferencji pokazano realną wymianę doświadczeń pomiędzy liderami reprezentującymi ruchy obrony życia z różnych krajów regionu oraz prezentację ich dokonań.

 

Warszawa 1998 – Międzynarodowy Kongres „O godność macierzyństwa

            Warszawa1998Pierwszy duży kongres międzynarodowy w Polsce HLI zorganizowało w dniach 6-7 czerwca 1998 r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Po raz pierwszy w otwarciu kongresu wzięli udział znani politycy. Podczas otwarcia odczytano list intencyjny od Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykłady były poświęcone wyjaśnianiu przyczyn podstawowych problemów społecznych w odniesieniu do macierzyństwa. Poruszono problematykę współczesnych wyzwań wobec kobiet, nowej definicji zdrowia, roli lekarza, zagrożenia chorobami przenoszonymi drogą płciową, szkodliwość środków antykoncepcyjnych, wpływ polityki ekonomicznej państwa na podejmowanie decyzji o macierzyństwie. Dużą grupę wykładowców stanowili liderzy różnych ruchów obrony życia zarówno z Polski, jak i zza granicy.[59]

 

Warszawa 1999 – Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”

Warszawa1999ojcostwoW dniach 5-7 listopada 1999 r. w sali Teatru Roma w Warszawie miał miejsce kolejny międzynarodowy kongres, tym razem poświęcony ojcostwu. Ojciec Świety Jan Paweł II także przysłał list intencyjny. Obok znanych naukowców, jak: prof. K. Ostrowska (Warszawa – UW), ks. prof. J. Śledzianowski (Kielce), dr J. Kelly (GB), dr W. Półtawska (Kraków-Rzym), prof. W. Fijałkowski (Łódź), dr D. Kornas-Biela Lublin – KUL), wystąpili także liczni liderzy ruchów obrony życia i rodziny z różnych krajów, m. in.: M. Żivkovicz (Chorwacja), B. Margueritte (Francja), T. McLellan (USA), ks. A. Steckiewicz (Rosja), o. A. Iliaszenko (kapłan prawosławny z Moskwy), J. Meany (HLI-USA), M. Katme (lekarz islamski w Wielkiej Brytanii).

Omawiana tematyka była bardzo szeroka, od podstaw teologicznych po najważniejsze problemy, medyczne, społeczne i rodzinne.[60]

 

Warszawa 2000 – Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka

Warszawa2000 dzieckoKolejny międzynarodowy kongres odbywał się w dniach 18-20 maja 2001 r. w sali Teatru Roma w Warszawie. Gośćmi było wielu zagranicznych ekspertów, m. in. dr Jack Willke (USA) z małżonką Barbarą, Birute Obeleniene (Litwa), Phyllis Bowman (W. Brytania), Peter Smith (Australia). Z Polski wystąpili: dr H. Cerańska-Goszczyńska, prof. B. Chazan, dr D. Kornas-Biela, ks. prof. Jerzy Buxakowski, prof. W. Fijałkowski, prof. K. Ostrowska, dr G. Leszczyński, dr U. Dudziak, dr T. Dangel i in. Nie zabrakło też liderów ruchów obrony życia z kraju i regionu. Na kongres przyjechali również członkowie Międzynarodowej Federacji Prawa do Życia (IRLF), reprezentujący Wielką Brytanię, Kanadę, Stany Zjednoczone, Indie, Holandię, Australię i Włochy. Posiedzenie Rady Dyrektorów tej organizacji odbywało się kolejnego dnia po zakończeniu kongresu. .

Tematyka kongresu była bardzo szeroka, w praktyce obejmowała całokształt zagadnień dotyczących dziecka z punktu widzenia społecznego. Nie zabrakło obecności polskich liderów organizacji pro-rodzinnych i pro-life, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. Także z tego kongresu wydano obszerną książkę, zwierającą komplet wykładów. [61]

 

Gdańsk 2006 – „W trosce o rodzinę”

Gdansk2006Konferencja odbyła się w dniach 16-17 listopada 2006 r. na rzecz konsolidacji środowisk i organizacji działających w województwie pomorskim na rzecz rodziny, w ramach przygotowania udziału przedstawicieli regionu do IV Światowego Kongresu Rodzin w Warszawie w maju 2007 r. Służyła wymianie informacji i doświadczeń dotyczących funkcjonowania rodziny w społeczeństwie, współczesnych zagrożeń rodziny, przyczyn negatywnych zjawisk demograficznych oraz przyczyn rozpadu rodziny, wzrostu ilościowego samotnego rodzicielstwa, zjawisk wpływających destrukcyjnie na rodzinę, takich jak: bezrobocie, uzależnienia, przemoc, pornografia, niszczenie płodności, brak poszanowania życia człowieka. Wypracowano i przyjęto nowatorski dokument – „Kartę działań na rzecz rodziny województwa pomorskiego”. Dokument ten był jednym z elementów przygotowawczych, reprezentujących województwo na IV Światowy Kongres Rodzin.[62]

 

Warszawa 2007 – IV Światowy Kongres Rodziny „Rodzina przyszłością dla Europy i świata”

Warszawa2007KongresW dniach 11-13 maja 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się IV Światowy Kongres Rodziny. Był on organizowany w ścisłej współpracy z Komitetem międzynarodowym oraz przedstawicielami wielu organizacji polskich. Human Life International wzięło na siebie główny ciężar organizacyjny. Kongres ten wpisuje się w ciąg wielkich spotkań międzynarodowych poświęconych sprawom rodziny. Poprzednie odbywały się w Szwajcarii, Czechach, Meksyku. Kongres zorganizowany w Warszawie należał do jednej z największych konferencji tego typu. Łączył on inicjatywy wielu krajów i organizacji pozarządowych z całego świata w obronie wartości rodzinnych. W kongresie wzięli udział przedstawiciele 63 krajów. Uczestniczyło w nim ponad 4500 osób. Strona internetowa dla tego wydarzenia jest prowadzona przez HLI Polska. Można tam znaleźć wszelkie informacje na temat tematyki poruszanej na kongresie.[63]

 

Gdańsk 2007 – „Zdrowie prokreacyjne nastolatków”

Konferencja odbywała się w dniach 15-16 listopada 2007 r. wokół społecznych i zdrowotnych zagadnień dotyczących prokreacji młodzieży. Omawiano: zagrożenia zdrowia nastolatków w zakresie prokreacji, medyczne problemy związane z antykoncepcją, czynniki wczesnej inicjacji seksualnej, przygotowanie młodzieży do przyszłych zadań rodzicielskich, psychologiczne determinanty zdrowia prokreacyjnego nastolatków oraz psychologiczna gotowość do prokreacji. Problemy społeczno-wychowawcze młodzieży spowodowane następstwami aborcji oraz edukacja seksualna w polskiej szkole – doświadczenia  woj. pomorskiego. [64]

 

Gdańsk 2008 – „Wywiadówka profilaktyczna – Wychowywać razem” Rodzina – Szkoła – Instytucje wychowawcze”.

W dniach 23/24 października 2008 r. odbyła się kolejna konferencja. Jej celem była współpraca środowiskowa na rzecz młodego pokolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów oraz rodziców i liderów organizacji pozarządowych. Była doskonałym forum wymiany doświadczeń i poglądów szerokiego grona specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, profilaktyki i terapii uzależnień, medycyny i prawa, szkolnictwa. [65]Jej pokłosiem jest wypracowanie ulotki edukacyjnej „Dobrze wiedzieć”[66], zawierającej treści z profilaktyki: uzależnień, HIV/AIDS, zagrożeń płynących z Internetu, TV, sekt, a także zagadnień dotyczących pigułki dnia następnego i pigułki gwałtu.

 

Gdańsk 2008 – „Miłość – Życie – Rodzina. Moja droga do Prawdy.”

            Konferencja odbyła się w dniach 11 – 12 kwietnia 2008 r. po raz pierwszy organizowana wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego w auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Była poświęcona pamięci wybitnego lekarza ginekologa- położnika i humanisty prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Większość wykładowców odnosiła się do jego dorobku naukowego i literackiego. Całość zakończyła dyskusja panelowa na temat: „Moja droga do Prawdy”, która prowadził Jan Pospieszalski.

 

Gdańsk 2009 – „O godność osoby ludzkiej” z serii „Miłość – Życie – Rodzina”.

oGodnoscOsobyLudzkiejKonferencja odbywała się w dniu 14 marca 2009 r. Współorganizatorem było Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej. Poruszono takie zagadnienia jak: obrona życia i rodziny – priorytetem polityki społecznej państwa; rodzina i życie ludzkie w prawie europejskim i międzynarodowym; działania  w obronie życia na Ukrainie, Białorusi i w Rosji; Europa w obronie życia; sytuacja w obronie życia na Białorusi i w Rosji; naprotechnologia – przełomem w dziedzinie leczenia niepłodności; szansa diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia prokreacyjnego; eutanazja: współczesne prawodawstwo, polityka i argumenty oraz ruch hospicyjny w Polsce.

 

Gdańsk 2010 – „Bioetyka u początków życia ludzkiego”

bioetyka2010Dnia 6 marca 2010 r. odbyła się ogólnopolska „Bioetyka u początków życia ludzkiego” organizowana wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego w auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Omówiono następujące zagadnienia: bioetyka chrześcijańska a bioetyka laicka – między darem a wyborem; filozoficzne wyzwania współczesnej medycyny, Unia Europejska wobec prawa do życia; problematyka ludzkiej biogenezy w prawodawstwie Rady Europy, konstytucyjne podstawy medycyny; medyczne i etyczne aspekty programu in vitro; NaProTechnology® – etyczna, twórcza i pozytywna nauka i praktyka w ginekologii i w leczeniu niepłodności, początek ludzkiego życia w prawie, medycynie i polityce Wielkiej Brytanii, bioetyka u początków ludzkiego życia – praktyka i polityka w Polsce.[67]

 

Gdańsk 2011 – „Rodzina – Demografia – Przyszłość”

2011KonfRodzDemogrPrzyszloscW gmachu Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego dnia 3 grudnia odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas jej trwania poruszono następujące zagadnienia: zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem – najważniejsze kwestie społeczne polityki wobec osób starszych; kredyt hipoteczny na zakup mieszkania dla gospodarstw domowych w okresie kryzysu gospodarczego; demograficzna katastrofa we Wschodniej Europie; uwarunkowania demograficzne polityki rodzinnej w Polsce w kontekście starzenia się populacji; rodzice pierwszymi wychowawcami swoich dzieci; narastająca niepłodność – nowy problem medyczny; wpływ radykalnego feminizmu na dzietność; wymiar duchowy, formacyjny i społeczny Marszu dla Życia jako skutecznej formy kształtowania świadomości obrony życia.[68]

 

Współpraca i pomoc w organizacji konferencji międzynarodowych na Wschodzie

kursDlaLiderowZeWschoduWraz z Kościołem rzymsko-katolickim w Rosji w roku 2000 HLI z Polski współorganizowało konferencję „Rodzina – Eucharystia”, która odbyła się w Moskwie. Uczestniczyło w niej ok. 400 os. z całej Rosji. Wśród wykładowców przeważali lekarze i liderzy ruchu pro-life. Dzięki niej wzrosło zainteresowanie obroną życia i rodziny w Rosji, a także powstała możliwość prezentacji już dobrze wyszkolonych liderów, którzy podjęli się osobistego zaangażowania w tej dziedzinie w swoim kraju.

Ostatnim dużym kongresem na Wschodzie, organizowanym przy bezpośredniej współpracy z naszym biurem, była duża konferencja w centrum Kijowa w maju 2003 r. Głównym organizatorem była ukraińska organizacja „O godność człowieka” przy współpracy z HLI z Polski. Kongres był zorganizowany według podobnego systemu organizacyjnego, jak odbywające się w Polsce. Wielu polityków i specjalistów różnych dziedzin zainteresowało się omawianą problematyką, uznając ją za bardzo ważną dla przyszłości ich kraju. Wzmocniło się oddziaływanie ruchu społecznego, który nadal jest bardzo rozproszony i działa w bardzo trudnych warunkach. W kongresie uczestniczyli przedstawiciel różnych wyznań. Gościł także kard. A. Trujillo ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

 

Seminarzyści w Obronie Życia

biuletynPrzyczyną powołania grupy pro-life w Gdańskim Seminarium Duchownym była troska o przygotowanie przyszłych księży do promowania życia rodzinnego, znajomości metod naturalnego planowania rodziny, umiejętności uczenia czystości. Pomysł opierał się o podobny program realizowany w USA. O. Paul Marx przyjechał osobiście i zainicjował powstanie tej grupy. W styczniu 1994 r. ukazał się pierwszy numer biuletynu Seminarzyści w Obronie Życia,. Był realizowany we współpracy z biurem HLI w Gdańsku. sympozjumBiuletyn miał 6 stron, wychodził od 1 do 3 razy w roku w nakładzie 600-1000 egz. Rozsyłano go do wszystkich seminariów duchownych, używających języka polskiego w kraju i za granicą. W latach 1994-2004 wydano 18 numerów. Artykuły pisali seminarzyści. Organizowali także spotkania dyskusyjne i sympozja.

Prowadzili także swoją stronę internetową www.gsd.gda.pl/hligsd. Można tam znaleźć aktualny numer ich biuletynu, archiwalne numery, aktualności i linki do stron o tematyce religijnej. Spośród kolejnych członków grup Seminarzystów w Obronie Życia wyświęcono wielu kapłanów, którzy pracują w parafiach, prowadzą katechezy w szkołach i nadal utrzymują kontakt z naszą fundacją.

 

Peregrynacja kopii Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia

          stronaWWW peregrynacjaW roku 2012 rozpoczęła się Peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia. Założeniem tego programu jest połączenie ludzi różnych wyznań do zaangażowania w obronie życia. Wydarzeniom o charakterze religijnym towarzyszą imprezy towarzyszące o tematyce pro-life: koncerty, konferencje, seminaria i spotkania dyskusyjne. W pierwszym etapie kopia Ikony po poświęceniu na Jasnej Górze powędrowała na Wschód. Właściwa pielgrzymka rozpoczęła się 14 czerwca 2012 roku we Władywostoku w Rosji. Na trasie do Fatimy odwiedziła 24 kraje i przejechała 65 tys. km. W drugim etapie, który rozpoczął się 22 sierpnia 2013 roku w USA objęła kolejne 3 kraje: USA, Kanadę i Meksyk. Obecnie przejechano już 152 tys. km. Przed Ikoną modliły się miliony ludzi. Podjęto wiele inicjatyw pro-life. Modlono się także pod placówkami aborcyjnymi. Dla podsumowania warto przytoczyć, że w czasie pielgrzymki przez Amerykę w latach 2013 – 2014 zamknięto ponad osiemdziesiąt placówek aborcyjnych, a liczba dzieci zabijanych w łonach matek spadła o ok. 12%. Peregrynacja nadal trwa. Obecnie na trasie są kraje Ameryki Łacińskiej. Na ten temat wydano profesjonalne albumy z dokładnym opisem pielgrzymki oraz wspaniałymi zdjęciami, co omówiono powyżej w dziale „Własne wydawnictwa książkowe”. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.odoceanudooceanu.pl , która jest prowadzona przez HLI Polska w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim.[69]

 

Podsumowanie

Human Life International jest organizacją o zasięgu światowym. Pomimo zmian, które następowały w czasie, nadal prowadzi programy na wszystkich kontynentach. Przedstawicielstwo HLI w Polsce swoją działalnością wpisuje się w tę sieć organizacyjną. W 2015 r. mija 22 lata jego działalności w Polsce. Podsumowując ten okres działalności należy podkreślić wysoką kompetencję i szeroki zakres prowadzonych programów obrony życia i rodziny, których głównym celem jest edukacja społeczna.[1]Mgr polonistyki ze specjalizacją nauki o książce – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska.

[2] Mgr pedagogiki KUL – absolwentka Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Rodziny KUL. Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Ludzkiego Życia – HLI Polska.

[3]O. Paul Marx amerykański benedyktyn (1920 - 2010), doktor socjologii rodziny, wieloletni pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu w Waszyngtonie, DC. Założyciel (1972) Centrum Life na Uniwersytecie św. Jana w Collegeville, Minnesota. oraz największej na świecie organizacji obrony życia Human Life International (1981) Wielki misjonarz życia, który odwiedził 91 krajów, tworząc ruch międzynarodowy. Autor wielu poczytnych książek.

[4]Paul Marx OSB. Faithful for Life. The Autobiography. USA 1997.

[5] Paul Marx OSB. Ph.D. The Death Peddlers. War on the Unborn. Past present Future. Washington 1971.

[6]Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

[7]Barbara Kowalewska. Zarys monografii Human Life International – Europa jako podmiotu edukacji społecznej. Praca magisterska pod kierunkiem dra Szczepana Skrzypca na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005.

[8] Założenia ideowe Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia strona internetowa http://www.klub.hli.org.pl/zalozenia_ideowe z dnia 11 maja 2015.

[9]http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html z dnia 11 czerwca 2015.

[10]http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html z dnia 11 czerwca 2015.

[11] http://www.klub.hli.org.pl/ z dnia 10 czerwca 2015.

[12]http://www.hli.org.pl/drupal/ z dnia 10 maja 2015

[13]http://www.hli.org.pl/pl/kregi/index2.html z dnia 12 maja 2015.

[14]www.hIi.org.pl

[15] Archiwum newsy http://www.hli.org.pl/drupal/pl/frontpage?page=255 z dnia 11 czerwca 2015.

[16] Facebook Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia https://www.facebook.com/klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia?ref=bookmarks z dnia 11 czerwca 2015.

[17] Twitter https://twitter.com/KlubZycia z dnia 11 czerwca 2015.

[18] Modlitwa pro-life http://www.hli.org.pl/pl/modlitwa1.html z dnia 11 czerwca 015 r.

[19] Ulotka „Pigułka PO http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10167 z dnia 11 czerwca 2015.

[20] Siegfried Ernst, Czy Encyklika Humane Vitae jest przestarzała? Gdańsk 1994.

[21] Valerie Riches. Następstwa edukacji seksualnej, Gdańsk 1994.

[22] Rudolf Ehmann. Problemy planowania rodziny. Gdańsk 1994 oraz Poronne działanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Wyd. II. Gdańsk 2004.

[23] Raport Komisji Specjalnej Brytyjskiego Parlamentu. Zdolność odczuwania bólu przed urodzeniem. Gdańsk 2005.

[24] Jerzy Bajda. Moralna ocena antykoncepcji a przerywanie ciąży. Gdańsk 1996.

[25] Dorota Kornas-Biela. Jak powstałem. Gdańsk 1998.

[26] Waldemar Lewandowski. Psychologiczne następstwa przerywania ciąży na tle współczesnych standardów w diagnostyce zaburzeń psychicznych. Gdańsk 1999.

[27] Dawid A. Scott. Pornografia, jej wpływ na rodzinę, społeczeństwo i kulturę. Gdańsk 1995.

[28] Victora B. Cline. Skutki pornografii – dowody eksperymentalne i kliniczne. Gdańsk 1996.

[29] Szkodliwość pornografii. Opracowanie dla Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przez amerykańskich ekspertów nt. następstw pornografii dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego oraz rodzin. Gdańsk 1996

[30] Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Instrukcja przeprowadzania Aneks do Duchowej Adopcji. Gdańsk 1994.

[31] Robert L. Sassone. Kontrola populacji? Pytania i odpowiedzi. Gdańsk 1995.

[32] Rodzina 2000. Raport o stanie rodziny w Gdańsku. Materiały do dyskusji na prorodzinną strategią rozwoju społecznego Miasta Gdańska. Gdańsk 2000/2001

[33] Międzynarodowy Kongres „O godność macierzyństwa”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 1998.

[34]Międzynarodowy Kongres „O godność macierzyństwa”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 1998.

[34]Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 2000.

[35]Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 2001.

[36]Ewa Kowalewska. Jestem. Gdańsk 2006.

[37]Mario… dlaczego płaczesz? Cierpienia kobiet po aborcji. Specjaliści o psychicznych następstwach aborcji. Świadectwa kobiet. Praca zbiorowa. Gdańsk 2006.

[38] J. Willke i in. Życie czy śmierć. Stare i nowe tajemnice eutanazji. Gdańsk 2000. Jest także dostępna także w postaci e-booka na stronie http://www.hli.org.pl/drupal/pl/ebook.

[39]Od Oceanu do Oceanu” – od Władywostoku do Fatimy – 65 tys. km z Ikoną Częstochowską przez świat w obronie życia. Red. E. Kowalewska. Gdańsk 2013.

[40]From Ocean to Ocean” with the Icon of Our Lady of Czestochowa in Defense of Life. Red. E. Kowalewska. Gdańsk 2014.

[41] „Od Oceanu do Oceanu” 120 tys. km z Ikoną Częstochowską przez świat w obronie życia. Red. E. Kowalewska. Gdańsk 2014. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

[42] „Od Oceanu do Oceanu” 120 tys. km z Ikoną Częstochowską przez świat w obronie życia. Red. E. Kowalewska. Gdańsk 2014. Wydanie II poprawione i uzupełnione.

[43]O. Karol Meissner. Czystość w aspekcie wychowawczym o. Materiały wideo z kongresu „Miłość – życie – rodzina” w Gdyni. Gdańsk 1993.

[44] Dorota Kornas-Biela i Andrzej. Winkler. Zespół poaborcyjny, objawy, terapia. Materiały wideo z kongresu „Miłość – życie – rodzina” w Gdyni. Gdańsk 1993.

[45] Bezpieczny Seks? Nie! Wideoklip.Gdańsk 1995.

[46] Rewolucja moralna. Reportaż filmowy z IV Światowej konferencji ONZ w Pekinie, Głos w naszej sprawie. Współpraca Fundacji HLI-Europa z Redakcją Gdańskich Programów Katolickich programu „Ethos”. Gdańsk 1995.

[47] „Spotkanie Rodzin w Rio de Janeiro”. Film wideo. Współpraca Fundacji HLI-Europa z Redakcją Gdańskich Programów Katolickich programu „Ethos”. Gdańsk 1995.

[48] Nowe oblicza eutanazji. Film wideo. Studio Wideo w Gdańsku we współpracy z fundacją HLI-Europa. Gdańsk 2003.

[49] Moja droga do Prawdy. Film dokumentalny. Reż. Bożena Garus-Hokuba. Produkcja Telewizja Polska (Łódź.). Warszawa 1999.

[50] EuroLife. Human Life International – Europa Newsletter . Biuletyn informacyjny wydawany w latach 1994 – 2001.

[51] Wybierz Życie. Biuletyn informacyjny, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. nr 1 – 31 za lata 2005 -2014.

[52]http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/1799 z dnia 14 czerwca 2015.

[53]Fakty Życia. Seria. Wkładki informacyjne. Seria I. Nr 1 -14. Gdańsk 1998 -2002.

[54] A. Strzałkowska. Życie człowieka. Foliogramy ze scenariuszami do zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Gdańsk 2001.

[55]Jak powstałem. Zestaw 5. modeli edukacyjnych dziecka w łonie matki. Educational Research Trust SPUC i Human Life International - Europa. Londyn – Gdańsk 1998. Zarejestrowany jako pomoc dydaktyczna MEN nr 0534/1998. W komplecie broszura Dorota Kornas-Biela. Jak powstałem. Gdańsk 1998.

[56] Modlitwa za rodziny. Polska adaptacja pieśni ze Światowego Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rio de Janeiro. Gdańsk 1998.

[57] Piosenki dla dzieci. Śpiewa Teresa Przeradzka. Gdańsk 2008.

[58]Czekam na Ciebie maluszku! Piosenki na dziewięć miesięcy oczekiwania na narodziny. Śpiewa Teresa Przeradzka. Gdańsk 2008.

[59] Międzynarodowy Kongres „O godność macierzyństwa”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 1998.

[60] Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 2000.

[61] Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”. Autoryzowane teksty wykładów. Gdańsk 2001.

[62] Zdrowie prokreacyjne nastolatków. Program konferencji. Gdańsk 2007. Strona internetowa http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6603 z dnia 14 czerwca 2015 r.

[63] Światowy Kongres Rodzin. Warszawa 2007. Informacje na stronie internetowej http://www.worldcongress.pl/?change_lang=pl z dnia 14 czerwca 2015.

[64] W trosce o rodzinę. Gdańsk 2006. Program konferencji . Stron a internetowa http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6602 z dnia 14 czerwca 2015.

[65] Wywiadówka Profilaktyczna. Program wraz z nagraniami audio i prezentacjami wykładów. Gdańsk 2008. Strona internetowa http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6014 z dnia 14 czerwca 2015.

[66] Dobrze wiedzieć. Ulotka informacyjna dla młodzieży. Gdańsk 2008.

[67] Bioetyka u początków życia ludzkiego. Program oraz materiały audio. Gdańsk 2010. Strona internetowej http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6601 z dnia 14 czerwca 20015 r.

[68] Rodzina – Demografia – Przyszłość. Program oraz materiały wideo. Gdańsk 2011. Strona internetowa http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/3717 z dnia 14 czerwca 2015.

[69] Od Oceanu do Oceanu. Peregrynacja Ikony Częstochowskiej przez świat w obronie życia. Wszystkie informacje na stronie internetowej http://www.odoceanudooceanu.pl/ z dnia 14 czerwca 2015.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.