Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Co stanowi kryterium rzeczywistego poszanowania praw człowieka? Jakość cywilizacji, zależy od tego, jak traktuje się najsłabszych: poczęte dzieci, starców, ubogich, osoby z niepełnosprawnością, a przez to, czy daje się im miejsce w życiu społecznym.

Podczas kolejnego dnia siedemdziesiątej trzeciej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przewodniczący delegacji Stolicy Apostolskiej, abp Paul Gallagher mówił o znaczeniu ONZ dla całego świata oraz jej odpowiedzialności za tworzenie pokojowych i sprawiedliwych społeczeństw - szczególnie w sytuacji, gdy w wielu miejscach na świecie prawo do życia w bezpieczeństwie i wolności jest nadal łamane.

Szef watykańskiej dyplomacji wyraził zaniepokojenie wąską interpretacją prawa do życia. Odmawia się bowiem uznania wartości przyrodzonej oraz godności życia na etapie jego powstawania, rozwoju i u schyłku.

Tworzona jest nowa hierarchia praw człowieka, a godność ludzka jest relatywizowana. Większą godność mają silni i zdrowi, a mniejszą słabi i chorzy. Ta ideologia, obecna w różnych częściach systemu praw człowieka ONZ, prowadzi do wielu nierówności i niesprawiedliwości, które dotykają dzieci w łonach matek, osoby w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych jako stanowiących obciążenie dla społeczeństwa.

Abp Gallagher  podkreślił, że kierunek rozumienia praw człowieka jest sprzeczny z kulturą i tradycją wielu krajów. Pod hasłem praw człowieka promuje się nowe formy kolonizacji ideologicznej. Silny i bogatszy narzuca siłą model życia społeczeństwom biedniejszym i słabiej rozwiniętym gospodarczo.

Szef watykańskiej delegacji wezwał do powstrzymania przemocy oraz eliminowania przyczyn prowadzących do konfliktów i wojen. Podkreślił też równość praw kobiet i mężczyzn oraz prawo do ich pełnego udziału w życiu społecznym. Kobiety doświadczają dyskryminacji w miejscu pracy, zmuszane są do wybierania pomiędzy pracą i rodziną, nieproporcjonalnie cierpią w sytuacjach konfliktowych. Często nie mają dostępu do najbardziej podstawowej opieki medycznej, są porywane i wykorzystywane do prostytucji albo zmuszane do małżeństwa wbrew własnej woli. Czasami odmawia się im nawet prawa do życia za bycie po prostu kobietą.

Integralny rozwój człowieka i równe szanse dla każdego - oto kwintesencja rzeczywistego poszanowania praw człowieka.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Vatican News/ PL – 02.10.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (svklimkin) - FP

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.