Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Pomoc w sprzątaniu, zakupach, gotowaniu, a także opieka pielęgnacyjna i zwiększenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych - to cele programu, który będzie realizowany w Jaworznie na Śląsku. Obejmie on 120 niesamodzielnych seniorów.

Program o dość długiej nazwie "U siebie - bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna" zrealizuje Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna. Usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób, które z powodu podeszłego wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy, a są jej na co dzień pozbawione.

„Żyjemy coraz dłużej i to dłuższe życie wymaga od nas zmian cywilizacyjnych. To dobry projekt, gdzie ludzie dobrej woli organizują samopomoc dla osób starszych, samotnych, dla których rodzina nie ma tyle czasu, by wesprzeć ich w codziennych aktywnościach. Dlatego konieczne jest wsparcie dla takich osób, także w formie sąsiedzkiej samopomocy” - powiedział marszałek województwa śląskiego Wojciech Saluga.
 
Celem programu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości, niepełnosprawności i niesamodzielności. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1,9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi prawie 1,8 mln zł.
 
Jednym z elementów przedsięwzięcia jest klub seniora, który ma być miejscem spotkań osób starszych. Ma to przeciwdziałać osamotnieniu, zamknięciu się w domu i marginalizacji społecznej. Istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez m.in. działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną, poradnictwo psychologiczne i prawne - zaznaczają przedstawiciele regionalnych władz.
 
W ramach programu będzie prowadzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką jego obsługi i doradztwem dotyczącym jego wykorzystania. Wypożyczanie sprzętu będzie bezpłatne.

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP via Deon - 14.08.2018 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (Sandlapper1709 - praca własna) - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50291741)

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.