Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life
Urlop rodzicielski można będzie wykorzystać do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat, a doroczne 2 dni wolnego „na dziecko”  - w wymiarze godzinowym. W dniu 1 stycznia br. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących uprawnień rodziców pracujących zawodowo. Nowe rozwiązania prawne mają ułatwić rodzicom godzenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
 
Zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy i kilku innych ustaw, dokonana jeszcze za prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wchodzące w życie nowe regulacje m.in. porządkują systemu urlopów dla rodziców małych dzieci.
 
Teraz będą tylko dwa rodzaje płatnych urlopów: macierzyński (20 tygodni) oraz rodzicielski (32 tygodnie). Wprawdzie długość urlopu się nie zmieni, razem będą to 52 tygodnie, ale do urlopu rodzicielskiego włączono inne uprawnienia o podobnych charakterze.
 
W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży się: odpowiednio do 31-37 tygodni (urlop macierzyński) oraz 34 tygodni (urlop rodzicielski). Razem może to być od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu.
 
Dotychczas urlop rodzicielski można było wykorzystać co najwyżej w 3 częściach, nie krótszych niż 8 tygodni każda. Po zmianach będzie można go podzielić na 4 części. Co więcej, wchodzące w życie przepisy umożliwią skorzystanie z płatnego urlopu nie tylko  w pierwszym roku życia dziecka, ale także później, np. w czasie rozpoczynania edukacji przedszkolnej, co często wymaga przeorganizowania życia rodzinnego i zawodowego.
 
Zmiany umożliwiają również dzielenie się uprawnieniami do urlopu, jeśli jedno z rodziców jest zatrudnione na etacie, a drugie ma prawo do zasiłku z tytułu opłacania składek (np. mama prowadzi działalność gospodarczą, a tata jest pracownikiem ‘na etacie”). Dotychczas nie było takiej możliwości.
 
Wyłącznie dla matki przeznaczonych będzie pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, resztą będzie mogła dzielić się z ojcem. Oprócz rodziców, z urlopu będzie mógł skorzystać inny członek rodziny m.in. w przypadku śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu.
 
Rodzice korzystający z urlopu, tak jak dotychczas, będą mogli pracować - do pół etatu. Jednak w takiej sytuacji urlop zostanie teraz proporcjonalnie wydłużony, nawet do 64 tygodni.
 
Rodzice będą mieli 3 tygodnie na złożenie wniosku o udzielenie całego urlopu lub jego części. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu ani zwolnić rodzica w jego trakcie.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 07.12.2015 r.; także: PAP (jm) - 02.01.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (forbiddenart) - FP
 
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.