Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life
Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków. Posłowie znowelizowali ustawę o systemie oświaty. Zdecydowano, że dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę dopiero w wieku 7 lat, po rocznym obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym w wieku 6 lat.
 
Za przyjęciem nowelizacji głosowali posłowie PiS oraz Kukiz'15, przeciw było PO i Nowoczesna, a PSL wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
 
"Ta nowelizacja (...) jest pozytywną odpowiedzią na oczekiwania rodziców, którzy prowadzili dramatyczną walkę o dobro swoich dzieci, o dobro polskiej edukacji" - powiedziała przed głosowaniem Marzena Machałek (PiS), sprawozdawca projektu nowelizacji.
 
Naukę w szkole podstawowej dziecko będzie rozpoczynało obowiązkowo dopiero w wieku 7 lat, wcześniej – na wniosek rodziców. Dla 6-latka dodatkowym warunkiem będzie odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego albo przedstawienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole, czyli o odpowiednim poziomie rozwoju fizycznego, emocjonalno–społecznego i umysłowego
 
Zgodnie z nowelizacją w miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że samorząd musi je zapewnić dziecku, jeśli o to wystąpią rodzice.
 
W nowelizacji znalazły się również przepisy szczególne dla dzieci z roczników 2008 i 2009. Dzieci urodzone w 2009 r., które rozpoczęły naukę jako sześciolatki w roku szkolnym 2015/2016 będą mogły, na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r., kontynuować naukę w pierwszej klasie w kolejnym roku. Analogiczne uprawnienie mają otrzymać rodzice dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2008 r., które w tym roku szkolnym poszły do drugiej klasy.
 
Nowelizacja wzmacnia też rolę kuratora oświaty. Będzie on powoływany i odwoływany na przez ministra edukacji. Obecnie takie kompetencje ma wojewoda. Osoba ubiegająca się o stanowisko kuratora będzie musiała legitymować się co najmniej siedmioletnim stażem pracy jako nauczyciel, nie będzie jednak musiała mieć doświadczenia w nadzorze pedagogicznym. Kurator będzie uprawniony m.in. do weta wobec decyzji samorządu o likwidacji szkoły.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego; Sejm.gov.pl – 30.12.2015 r.; PAP (jm) - 30.12.2015 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (Maena) - FP
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.