Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

W 2016 r. wykonano w Polsce 1,1 tys. legalnych aborcji. Tak wynika z dorocznego rządowego sprawozdania z funkcjonowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Dokument - przyjęty przez rząd 15 stycznia br. - został przekazany do Sejmu 23 stycznia.

Z opublikowanych danych wynika, że w 2016 r. w Polsce dokonano 1098 legalnych aborcji. Było ich o 56 więcej niż w roku poprzednim. Od 2002 r. niemal w każdym roku (za wyjątkiem dwóch lat: 2007 i 2013) liczba przypadków przerwania ciąży rośnie. Dla porównania, w 2002 r. w Polsce dokonano 159 aborcji, w 2012 r. było to już 752 przypadków.

Podejrzenie (sic!) dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka stało się wyrokiem skazującym na śmierć 1044 poczętych dzieci. Oznacza to, że 94,9 proc. aborcji dokonywanych zostało w oparciu o tzw. przesłankę eugeniczną. W 55 przypadkach aborcję przeprowadzono z powodu zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. W jednym przypadku ciąża była wynikiem czynu zabronionego.
 
Analizując przypadki aborcji z powodu wad dziecka raport podaje, że 221 „zabiegów” przeprowadzono z powodu wykrycia zespołu Downa (trisomia 21) bez współistniejących wad somatycznych. W 167 przypadkach decyzję o przerwaniu ciąży podjęto w sytuacji, gdy zespołowi Downa towarzyszyły inne wady. Wymienione przypadki stanowią 37,2 proc. aborcji dokonywanych z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu.
 
W 227 przypadkach dokonano legalnej aborcji z powodu tzw. wad mnogich (wady dwóch i więcej układów lub organów). Wada izolowana (pojedyncza, dotycząca jednego układu lub organu) przyczyniła się do uśmiercenia 176 poczętych dzieci.

Autorzy raportu podkreślają, że dane nie uwzględniają aborcji dokonanych nielegalnie. "Zjawisko to jest trudne do zbadania" – możemy przeczytać w dokumencie. Pewnym odzwierciedleniem zjawiska nielegalnego przerywania ciąży jest wynik działań organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. W 2016 r. zarejestrowano 367 spraw dotyczących ochrony dziecka poczętego, kobiety ciężarnej, przerywania ciąży wbrew przepisom ustawy. W ubiegłym roku było 304 takich spraw.
 
[Na podstawie dokumentu „Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.) – Warszawa 2018 r.; także: eKAI, Deon i in. - 01.02.2018 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (X.Compagnion - Image créée lors de mon travail) - domena publiczna; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=842215

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.