Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

„Polityka senioralna to priorytet rządu; miarą jakości państwa i człowieczeństwa jest wspieranie starszych osób” - premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia dokumentu na temat polityki senioralnej "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność". Przywołał art. 20 konstytucji, który stanowi, że mamy tworzyć państwo dające równe szanse wszystkim, także seniorom.

Szef rządu zwrócił uwagę, że tworząc program, dokonano m.in. przeglądu polityk społecznych. "Polityka senioralna jest polityką wszechogarniającą; na nią się składają polityka demograficzna, polityka edukacyjna, polityka rodzinna, polityka prorodzinna, polityka rozwojowa również. To wszystko jest część polityki senioralnej" – powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił konieczność ułatwienia seniorom życia. "Miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest to, w jaki sposób wspieramy starszych ludzi, jaka jest nasza polityka senioralna. Polityka senioralna to jeden z najważniejszych priorytetów, najważniejszych zadań dla naszego rządu" - zapewnił.

Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że prace nad programem trwały ponad rok i pracowali nad nim m.in. eksperci z dziedziny demografii i socjologii. Szefowa MRPiPS podkreśliła, że w rządowym dokumencie jest wiele szczegółowych rozwiązań, które odnoszą się do różnych dziedzin - bezpieczeństwa, zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy dla potrzeb osób starszych.

Jak podkreśliła, w programie ujęto m.in. kwestię niesamodzielności osób starszych. "W ramach tych niesamodzielności opracowaliśmy cztery obszary działania: zmniejszenie skali zależności od innych, zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych" - wyliczała.

Rafalska przekonywała, że trzeba zmienić postrzeganie starości i stosunek do osób starszych, żeby te osoby nie czuły się wykluczone. Zdaniem szefowej MRPiPS, zmniejszenie uzależnienia od pomocy bliskich osób niesamodzielnych to jedno z istotnych zadań: "Konieczna jest poprawa dostępności do usług, zmiany infrastrukturalne, rozwój telemedycyny i teleopieki, rozbudowa sieci form pomocy".

W ramach nowej odsłony polityki senioralnej uwzględniono problematykę zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego seniorów - przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych. Podjęto także kwestie tworzenia warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz zagadnienie edukacji „dla starości, do starości, przez starość i w starości”.

Według przewidywań, w Polsce będzie pogłębiał się proces starzenia się społeczeństwa. Jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Populacja osób w wieku 60+ w wzrośnie do 13,7 mln. Co więcej, proces starzenia będzie charakteryzował się w Polsce feminizacją (kobiety żyją dłużej, dlatego więcej jest seniorek niż seniorów płci męskiej) i singularyzacją (wzrost odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych).

[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP via Deon - 23.01.2018 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (octaviolopez) - FP

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.