Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life
Według CBOS, Polki w wieku 18 – 45 lat w zasadzie nie zmieniły swoich deklaracji w sprawie planowania potomstwa w przyszłości. Obecnie takie zamierzenia ma 41 proc. respondentek, przed czterema laty - 40 proc.
 
Sytuacji nie poprawiły znaczące rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej, w tym urlopy rodzicielskie, świadczenie rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, ulgi podatkowe na dzieci oraz program „Rodzina 500 plus”. Również znacznie lepsza sytuacja na rynku pracy (stopa bezrobocia jest najniższa od ponad dwudziestu lat) okazały się bez większego znaczenia.
 
Z analiz CBOS wynika, że plany prokreacyjne kobiet ściśle zależą od ich wieku oraz liczby posiadanych dzieci. Większość bezdzietnych kobiet planuje potomstwo (78 proc.), mniej niż co druga z jednym dzieckiem ma takie plany (45 proc.) i jedynie co dziesiąta mająca dwójkę dzieci. Kobiety mające troje dzieci bardzo rzadko deklarują zamiar powiększenia rodziny (4 proc.).
 
Poczęcie dziecka w najbliższym czasie – do 4 lat – planuje 25 proc. respondentek. Najczęściej są to panie z grupy wiekowej 25 – 29 lat. Jednak szanse na kolejne dziecko maleją wraz z liczbą posiadanych dzieci.
 
Planom prokreacyjnym sprzyja wyższe wykształcenie i wsparcie ze strony najbliższego otoczenia w codziennej opiece nad dzieckiem. Absolwentki wyższych uczelni oraz kobiety, które w obowiązkach macierzyńskich wspiera rodzina – mąż, rodzice, rodzeństwo lub inni krewni - częściej niż pozostałe decydują się na macierzyństwo, także kolejne.
 
[Za: Komunikat z badań CBOS nr 117/2017 (M. Omyła – Rudzka)]
 
Zdjęcie: MorgueFile (snowbear) – FP
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.