Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Proponowana forma depenalizacji aborcji jest równoznaczna z jej pełną legalizacją i stoi w oczywistej sprzeczności z Konstytucją RP– napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w oświadczeniu, w którym apeluje do posłów o odrzucenie projektu ustawy depenalizującej aborcję.

Publikujemy pełną treść Oświadczenia:

Chrońmy wartości naszej cywilizacji, których podstawą jest poszanowanie życia każdego człowieka.

Sprzeciwiamy się stanowczo przyjęciu przez Sejm RP rozwiązań prawnych przyjętych przez Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów dotyczących przerywania ciąży (druk 447), co może nastąpić na najbliższym posiedzeniu Sejmu (11-12 lipca).

Prowadzą one wprost do zasadniczego zniesienia ochrony życia dzieci przed urodzeniem, w szczególności do legalizacji aborcji na życzenie tj. bez żadnych ograniczeń do 12. tygodnia ciąży. Stwarzają one również wyłącznie iluzoryczną barierę ochrony życia dzieci poczętych w pozostałym okresie ich życia prenatalnego.

Proponowana forma depenalizacji aborcji jest równoznaczna z jej pełną legalizacją i stoi w oczywistej sprzeczności z art. 30, 32 i 38 Konstytucji RP. Przyjęcie przedmiotowej propozycji będzie równoznaczne z zaprzestaniem zapewniania przez Rzeczpospolitą Polską prawnej ochrony życia wobec niektórych kategorii ludzi. W ten sposób doszłoby nie tylko do złamania prawa człowieka do życia, ale również naruszenia fundamentalnych podstaw ustroju Państwa Polskiego, jakimi są zasada poszanowania godności człowieka oraz równości wszystkich ludzi wobec prawa.

Mając na uwadze, że Komisja Nadzwyczajna zaproponowała rozwiązania sprzeczne z polską Konstytucją, orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, uderzające w zdrowie prokreacyjne kobiet, z wynikami wysłuchania publicznego w tej sprawie, podczas którego większość wypowiedziała się przeciwko takim rozwiązaniom, a także opinii większości społeczeństwa, które jest przeciwne aborcji na żądanie (CBOS marzec 2024)

zwracamy się:

do Posłów RP o odrzucenie projektu tej ustawy, a do wszystkich obywateli naszego państwa o sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań.

Ochrona praw jednostki i bezcennej wartości ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju jest obroną naszej cywilizacji. Nie dopuśćmy do jej destrukcji!

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz prezes

ks. Tomasz Kancelarczyk wiceprezes

Grzegorz Nienartowicz wiceprezes

członkowie zarządu:

Magdalena Bartoszewicz,

Maria Gondek

Ewa Kowalewska

Rafał Szczypta

oraz Antoni Szymański

Wspomóż obronę życia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.