Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

           Pod koniec 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 75,3 tys. dzieci, z tego 58,2 tys. w pieczy rodzinnej, a 17,1 tys. w pieczy instytucjonalnej – wynika z danych GUS. W porównaniu do 2022 r. liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zwiększyła się o 3,5 procent.

       Według raportu GUS pod koniec 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 75,3 tys. dzieci. To o 3,5 proc. więcej niż w 2022 r. W pieczy rodzinnej umieszczonych było 58,2 tys. dzieci a w instytucjonalnej – 17,1 tys. W ubiegłym roku rodzinna piecza zastępcza funkcjonowała w formie rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, których było 35 tys. 978 oraz w formie rodzinnych domów dziecka obejmujących 834 placówki.

Wśród rodzin zastępczych rodziny spokrewnione stanowiły 63,8 proc., rodziny niezawodowe – 30,4 proc., a rodziny zawodowe – 5,8 proc. Funkcję rodziny zastępczej pełniło 18 tys. 675 małżeństw i 17 tys. 303 samotne osoby.

Rodziny, które przyjęły jedno dziecko stanowiły 72,3 proc., dwoje dzieci – 18,1 proc., troje – 5,4 proc., zaś czworo i więcej dzieci – 4,1 proc. wszystkich rodzin zastępczych.

Ponad połowa osób prowadzących rodziny zastępcze to osoby w wieku 51–70 lat. Rodzinne domy dziecka prowadziło 707 małżeństw i 127 samotnych osób. Większość osób (77,5 proc.) pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka to osoby w wieku 41–60 lat.

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało dokładnie 58 tys. 210 dzieci, w tym 6226 w rodzinnych domach dziecka. Spośród wszystkich dzieci objętych opieką 7105 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, a 2659 było sierotami.

W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 28 tys. 839 dziewcząt. Zarówno w rodzinach zastępczych, jak i w rodzinnych domach dziecka, najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 7–13 lat (20 tys. 179), natomiast niemowlęta stanowiły najmniej liczną grupę (1004).

Według danych GUS w 2023 r. do rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy zostało przyjętych 10 tys. 756 dzieci. W tym okresie rodzinną pieczę zastępczą opuściło 8062 dzieci w wieku do 18. roku życia.

Najwięcej dzieci zostało umieszczonych w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej (2522).

Do adopcji trafiło 1351 dzieci, a do rodziny naturalnej powróciło 2488 wychowanków.

Jak podał GUS, z powodu przeniesienia do instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinną pieczę zastępczą opuściło 961 dzieci, podczas gdy z powodu umieszczenia w domu pomocy społecznej, rodzinną pieczę zastępczą opuściło 47 dzieci. Wśród 4022 pełnoletnich wychowanków, którzy w ciągu 2023 r. opuścili rodzinną pieczę zastępczą, 2174 założyło własne gospodarstwo domowe, a 127 powróciło do rodzin naturalnych lub krewnych. Spośród wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po ukończeniu 18. roku życia 1440 nadal się nie usamodzielniło.

Na koniec 2023 r. działało w Polsce 1318 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego 1305 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Wspomóż obronę życia

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych zaliczane są placówki socjalizacyjne (812), rodzinne (204), interwencyjne (61), specjalistyczno-terapeutyczne (37) oraz placówki łączące zadania (191).

Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej posiadały 16 tys. 630 miejsc, w tym w placówkach socjalizacyjnych były 10 tys. 834 miejsca, w placówkach łączących zadania 2681, a w rodzinnych, interwencyjnych i specjalistyczno-terapeutycznych odpowiednio – 1499, 788 i 456 miejsc. Pozostałe placówki posiadały łącznie 372 miejsca.

Pod koniec 2023 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 17 tys. 128 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (8079 dzieci). Druga co do wielkości zbiorowość to dzieci w wieku 10–13 lat (4367 osób). Najmniej liczna była najmłodsza grupa wiekowa – poniżej 1 roku (142 wychowanków). W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało również 1292 pełnoletnich, uczących się wychowanków.

W 2023 r. 4468 wychowanków do 18. roku życia opuściło placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej. Najliczniejsza grupa (39,7 proc.) to podopieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej. Powodem opuszczenia placówki przez 25,1 proc. wychowanków było przeniesienie do innego typu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 21,0 proc. wychowanków, a 5,8 proc. zostało przekazanych do adopcji. Spośród 2 061 wychowanków powyżej 18 roku życia, którzy opuścili placówki, 1 199 założyło własne gospodarstwo domowe, a 681 powróciło do rodziny naturalnej.

Według danych GUS na koniec 2023 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 2210 wychowanków z niepełnosprawnością. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych były 1 982 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych 227 wychowanków. Osoby niepełnosprawne w placówkach socjalizacyjnych stanowiły 58,9 proc. wszystkich niepełnosprawnych wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 17,3 proc. w placówkach łączących zadania placówek, 10,0 proc. w placówkach specjalistyczno-terapeutycznych, 9,9 proc. w placówkach rodzinnych, a w placówkach interwencyjnych 3,9 procent.

[Za: PAP/radiomaryja.pl, Unsplash/kasia-6PTtAvA6Chk]

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.