Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Liczba ludności Polski pod koniec ubiegłego roku wyniosła 37 mln 637 tys., czyli prawie 130 tys. mniej niż w 2022 r. - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Alarmujące dane dotyczą m.in. liczby urodzeń. Odnotowano też najniższą liczbę małżeństw od czasów powojennych.

GUS. W 2023 liczba ludności Polski wyniosła 37 mln 637 tys. osób/Piotr Mołecki/East News

Główny Urząd Statystyczny zwrócił uwagę, że liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r., z wyjątkiem nieznacznego wzrostu - o niespełna 1 tys. - w 2017 r. Pod koniec 2023 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 mln 637 tys., czyli o niespełna 130 tys. mniej niż rok wcześniej. 

W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52% proc. Na 100 mężczyzn przypada ich 107.W ubiegłym roku statystyczny mieszkaniec Polski miał przeciętnie prawie 43 lata.

Według GUS na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny (różnica między liczbami urodzeń żywych i zgonów), który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. W 2023 r. liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o prawie 137 tys. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł - 3,6 i obniżył się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak podał GUS, na sytuację w 2023 r. największy wpływ miała bardzo niska liczba urodzeń i jednocześnie duże natężenie zgonów. Ich liczba przekroczyła o blisko 35 tys. średnioroczną wartość od 1970 r. z ostatnich 50 lat (409 tys. do 374 tys.). Wysoka umieralność ludności Polski w 2023 r. dotknęła w podobnym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

W 2023 r. zarejestrowano ponad 272 tys. urodzeń żywych. Liczba urodzeń spadła o prawie 33 tys. w porównaniu do 2022 r. GUS podkreślił, że jest to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym.

Zmarło ponad 409 tys. osób – spadek liczby zgonów w stosunku do 2022 r. wyniósł 39 tys. Najwyższe natężenie notowane jest każdorazowo w I kwartale. Według GUS pozytywnym zjawiskiem jest niska umieralność niemowląt. W ubiegłym roku zmarło 1,1 tys. dzieci w wieku poniżej pierwszego roku życia.

Małżeństwa i rozwody w Polsce. Nowe dane

W 2023 r. zawarto prawie 146 tys. związków małżeńskich - po raz kolejny w całym okresie powojennym odnotowano tak niską liczbę małżeństw (w 2020 r. z powodu restrykcji związanych z pandemią COVID-19, zawarto jedynie 145 tys. małżeństw). Spadek w stosunku do 2022 r. wyniósł prawie 10 tys.

Rozwiodło się prawie 57 tys. par małżeńskich, czyli o ok. 3 tys. mniej niż w 2022 r., a w przypadku kolejnych ok. 0,6 tys. małżeństw orzeczono separację. Liczba rozwodów w miastach jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. W 2023 r. w miastach rozwiodło się prawie 41 tys. małżeństw. Z kolei liczba separacji w miastach jest prawie dwukrotnie wyższa, niż wśród mieszkańców wsi.

Migracje w Polsce. Ponad 400 tys. osób zmieniło miejsce zamieszkania

W 2023 r. ponad 406,1 tys. osób (o 3 tys. mniej niż rok wcześniej) zmieniło miejsce stałego zamieszkania, przeprowadzając się do innej gminy, a także ze wsi do miasta lub odwrotnie (w ramach gminy miejsko-wiejskiej).

Jak podał GUS, od kilkunastu lat, w wyniku migracji wewnętrznych tereny wiejskie zyskują nowych mieszkańców – w 2023 r. dodatnie saldo dla wsi wyniosło ponad 46,8 tys. osób. Zdecydowana większość migrantów przemieszczała się w ramach swojego województwa (307,5 tys.), a tylko, co czwarty zmienił województwo zamieszkania.

Wspomóż obronę życia

Migracje zagraniczne są drugim obok ruchu naturalnego elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności Polski. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały osiągnęło w 2023 r. wartość plus 6,8 tys. osób - o tyle liczba imigracji była większa od liczby emigracji. Saldo to było ponad trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej w wyniku wzrostu imigracji i spadku emigracji (w 2022 r. saldo migracji wynosiło plus 1,9 tys.).

W 2023 r na pobyt stały zameldowano prawie 17 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą. Wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło niespełna 10 tys. osób. Najwyższe saldo migracji, podobnie jak w latach poprzednich odnotowano w woj. mazowieckim (plus 2,6 tys.).

Komentarz Human Life International Polska: W tak dramatycznej sytuacji demograficznej Polski koalicja rządząca usiłuje wprowadzić „pigułkę po” bez recepty, która jest środkiem wczesnoporonnym i może powodować długotrwałe powikłania, m. in. niepłodność. Ponadto w Sejmie procedowane są projekty ustaw, których celem jest wprowadzenie swobody aborcji na żądanie kobiety, gdy „nie chce mieć dziecka” do 12 tyg. ciąży, a w szczególnych przypadkach do 18. lub 22 tyg., a nawet aż do porodu. Wprowadzenie tego typu regulacji prawnych w sposób oczywisty spowodowałoby utrwalanie zmian kulturowych skierowanych przeciwko dzietności oraz dalszy spadek liczby rodzących się w Polsce dzieci.

 

Źródło: PAP/Interia – 29 kwietnia 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.