Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia apeluje do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. aborcji o odrzucenie wszystkich propozycji ustawowych. Załączamy pełny tekst wystąpienia:

dnia, 22 kwietnia 2024 r.

Do: Sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji

Stanowisko Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

w odniesieniu do projektów ustaw dotyczących liberalizacji aborcji

Konstytucja RP zapewnia każdemu człowiekowi prawo do życia (art.38), a demokratyczne państwo prawa ma obowiązek chronić je jako fundamentalne prawo człowieka. Potwierdzają to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r. Życie każdego człowieka od początku jego zaistnienia, czyli poczęcia – połączenia się komórek rodzicielskich – jest podstawowym i niezbywalnym prawem człowieka. To naukowo potwierdzony fakt biologiczny. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w tym względzie czy to ze względu na wiek, miejsce przybywania, stan zdrowia, pochodzenie czy konflikt interesów osobistych.

Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu z 18 października 2011 r. w sprawie C 34/10 określił, że embrion ludzki to „każda ludzka komórka jajowa począwszy od stadium jej zapłodnienia, a więc niezależnie od stadium jego rozwoju” oraz otoczył go ochroną.

Karta Praw Podstawowych UE (art. 2 pkt 1) także przyznaje każdemu człowiekowi prawo do życia.

Polskie społeczeństwo w większości nie oczekuje zmian prawa w kierunku aborcji z tego powodu, że kobieta „po prostu nie chce mieć dziecka”. Kolejne badania opinii publicznej prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w latach 2023 i 2024 wskazują, że takie propozycje akceptuje 18/29% społeczeństwa, a 69/63% sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

Aborcja nie należy do świadczeń opieki zdrowotnej. Nie istnieje bezpieczna aborcja, także po jej legalizacji! Poczęte dziecko jest uśmiercane, a kobieta pozostaje sama z poważnymi i długotrwałymi następstwami zdrowia psychofizycznego. Następstwem aborcji może być m.in.: niepłodność oraz powikłania zdrowia prokreacyjnego.

Polska obecnie weszła w fazę zapaści demograficznej; rodzi się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Konstytucja RP w art. 18 zapewnia ochronę i opiekę państwa dla macierzyństwa i rodziny. Konkretna pomoc jest szczególnie potrzebna kobietom brzemiennym w trudnej sytuacji życiowej, którą zapewnia obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do członków komisji nadzwyczajnej, Pań posłanek i Panów posłów, o przestrzeganie praw konstytucyjnych oraz ochronę zdrowia i życia polskich kobiet i ich dzieci. Zwracamy uwagę na wielkie szkody jakie wyrządza mówienie, że sprawa aborcji jest wyłącznie sprawą kobiet. W interesie dzieci, kobiet i samych mężczyzn jest utwierdzanie aktualnych i przyszłych ojców w przekonaniu, że troska o dziecko na każdym etapie jego rozwoju, także prenatalnego, stanowi zaszczytne i odpowiedzialne zadanie obojga rodziców.

Ponawiamy wniosek o odrzucenie wszystkich propozycji ustawowych, z którym już przed debatą parlamentarną zwracaliśmy się do Pań i Panów posłów. Są one sprzeczne z Konstytucją RP, podważają pozytywne skutki ochrony ludzkiego życia dla zdrowia prokreacyjnego kobiet, pozostają w sprzeczności
z poszanowaniem prawa człowieka do życia, w fazie jego prenatalnego rozwoju.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz – prezes, ks. Tomasz Kancelarczyk, Grzegorz Nienartowicz,

Magdalena Bartoszewicz, Maria Gondek, Ewa Kowalewska, Rafał Szczypta

 

Źródło: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia – 22 kwietnia 2024 r.

Wspomóż obronę życia

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.