Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Parlament Europejski opowiedział się za wpisaniem aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie głosowało 336 europosłów, przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu. Dokument wzywa państwa członkowskie UE do całkowitej depenalizacji aborcji, a Polskę i Maltę do uchylenia ustaw jej zakazujących i ją ograniczających. Rezolucja nie jest wiążąca, ale ma swe znaczenie polityczne – przypomina włoska agencja SIR.

Europosłowie potępili regres w dziedzinie praw kobiet, jak również wszelkie próby ograniczenia lub usunięcia istniejących barier w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz równości płci na całym świecie, w tym w państwach członkowskich UE.

Zażądali zmiany artykułu 3. Karty Praw Podstawowych, aby potwierdzał, że każdy ma prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o własnym ciele, do bezpłatnego, świadomego, pełnego i powszechnego dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim usług zdrowotnych, bez dyskryminacji, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji.

Dokument wzywa państwa członkowskie UE do całkowitej depenalizacji aborcji zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia z 2022 roku oraz do usunięcia i zwalczania przeszkód dla aborcji. Apeluje do Polski i Malty o uchylenie ich krajowych ustaw i innych przepisów, które jej zakazują i ją ograniczają.

Eurodeputowani potępili również fakt, że w niektórych państwach członkowskich lekarze, a w niektórych przypadkach całe placówki medyczne odmawiają aborcji na podstawie klauzuli sumienia, często w sytuacjach, gdy jakakolwiek zwłoka zagraża życiu lub zdrowiu pacjentki. Podkreślili, że zwłaszcza we Włoszech dostęp do aborcji jest ograniczany i że zdecydowana większość lekarzy deklaruje sprzeciw sumienia.

Wspomóż obronę życia

Według rezolucji metody i procedury aborcyjne powinny stanowić obowiązkową część programu nauczania lekarzy i studentów medycyny. Państwa UE zaś powinny zapewnić dostęp do pełnego zakresu usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i związanych z tym praw, w tym kompletnej i dostosowanej do wieku edukacji seksualnej i przygotowującej do życia w związku. Konieczne są też dostępne, bezpieczne i bezpłatne metody i środki antykoncepcyjne, a także poradnictwo dotyczące planowania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem grup słabszych społecznie.

Europosłowie wezwali też Komisję Europejską do zapewnienia, że organizacje działające przeciwko równości płci i prawom kobiet, w tym ich prawom reprodukcyjnym, nie będą otrzymywać finansowania z UE.

Źródło: KAI – 11 kwietnia 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.