Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Karta Praw Podstawowych UE nie może zawierać praw, które nie są uznawane przez wszystkich i powodują podziały – stwierdziła Komisja Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE).

Swoje stanowisko biskupi UE opublikowali przed głosowaniem 11 kwietnia w Brukseli w sprawie włączenia prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych.

Dzień po opublikowaniu dokumentu Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, który wymienia aborcję wśród pogwałceń ludzkiej godności jako praktykę która poważnie uwłacza godności kobiety i dziecka, biskupi z całej Europy raz jeszcze odrzucili przerywanie ciąży, które nigdy nie może być prawem podstawowym i które zmierza w kierunku przeciwnym do prawdziwej promocji kobiet i ich praw.

Po włączeniu prawa do aborcji do francuskiej konstytucji, debata na temat jej wprowadzenia do praw podstawowych UE została faktycznie wznowiona na szczeblu europejskim. Rezolucja została już złożona 7 lipca 2022 r. i wzbudziła sprzeciw niektórych państw członkowskich, a teraz eurodeputowani zdecydowali o wznowieniu propozycji, więc zostanie ona ponownie poddana pod głosowanie 11 kwietnia br.

W okresie poprzedzającym głosowanie, kierownictwo COMECE zwróciło się do eurodeputowanych i obywateli Europy, podkreślając, że promowanie kobiet i ich praw nie jest związane z promowaniem aborcji. Działajmy na rzecz Europy, w której kobiety mogą przeżywać swoje macierzyństwo w sposób wolny i jako dar dla nich i dla społeczeństwa, i w której bycie matką nie jest w żaden sposób ograniczeniem dla życia osobistego, społecznego i zawodowego – stwierdzają biskupi.

COMECE przypomina, że aborcja nigdy nie może być prawem podstawowym. Prawo do życia jest podstawowym filarem wszystkich innych praw człowieka, w szczególności prawa do życia osób najbardziej bezbronnych, kruchych i wrażliwych, takich jak nienarodzone dziecko w łonie matki, migranci, osoby starsze, niepełnosprawne i chore. Następnie dokument cytuje myśl Kościoła, który zawsze uważał, że obrona życia nienarodzonego jest ściśle związana z obroną każdego innego prawa człowieka. Wiąże się to z przekonaniem, że istota ludzka jest zawsze święta i nienaruszalna, w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju.

Dokument kończy się cytatem z tej deklaracji Dignitas infinita o godności człowieka: Istota ludzka jest celem samym i nigdy nie jest środkiem do rozwiązania innych trudności. Jeśli obalimy to przekonanie, nie ma solidnych i trwałych fundamentów do obrony praw człowieka, które byłyby zawsze uzależnione od korzyści zmieniających się rządów. Biskupi krajów UE wzywają zatem Unię Europejską do poszanowania różnych kultur i tradycji państw członkowskich oraz ich kompetencji narodowych, a nie do narzucania innym, w jej granicach i poza nimi, ideologicznych stanowisk w sprawie osoby ludzkiej, seksualności i płci, małżeństwa i rodziny itp.

Wspomóż obronę życia

Karta Praw Podstawowych UE – czytamy w dokumencie – nie może zawierać praw, które nie są uznawane przez wszystkich i powodują podziały. Nie ma uznanego prawa do aborcji w prawie europejskim lub międzynarodowym, a sposób, w jaki kwestia ta jest traktowana w konstytucjach i prawie państw członkowskich, jest bardzo zróżnicowany.

Przypomniano, że Karta Praw Podstawowych w swojej preambule wzywa do poszanowania różnorodności kultur i tradycji narodów Europy, a także tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych dla państw członkowskich.

Nota została podpisana przez Stały Komitet COMECE: przewodniczącego, bp. Mariano Crociata, biskupa Latiny (Włochy); pierwszego wiceprzewodniczącego, abp. Antoine’a Hérouarda, arcybiskupa Dijon (Francja); oraz wiceprzewodniczących: bp. Nuno Brás da Silvę Martinsa, biskupa Funchal (Portugalia), bp Czesława Kozona, biskupa Kopenhagi (Skandynawia), bp. Rimantasa Norvilę, biskupa Wyłkowyszek (Litwa).

 

Źródło: KAI – 9 kwietnia 2024 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.