Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Dzień Świętości Życia jest ostrzeżeniem przed ideologiami, które – w sposób przeciwny zdrowemu rozsądkowi – skazują społeczeństwo na ruinę demograficzną, ekonomiczną, a przede wszystkim na ruinę moralną – mówił w Poznaniu w uroczystość Zwiastowania Pańskiego abp Stanisław Gądecki.

Parlament Europejski ma przyjąć rezolucję, w której zażąda od nowego rządu i większości sejmowej szybkiego procedowania ustawy pozwalającej na wykonywanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Parlament Europejski wywiera presję na europejskie kraje, aby zgodziły się na zabijanie dzieci poczętych, próbuje naciskać także na Polskę – zauważył metropolita poznański.

W Sanktuarium Świętości Życia w Poznaniu wiele osób podjęło dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Rozważając tajemnicę Zwiastowania Pańskiego myślimy jednocześnie o tajemnicy życia każdego człowieka – mówił abp Gądecki. Podkreślił, że świętość ludzkiego życia ulega dzisiaj swoistemu przyćmieniu w kontekście fałszywej koncepcji wolności, rozumianej w kategoriach absolutnej autonomii prowadzącej do negacji drugiego człowieka. Drugi człowiek jest postrzegany jako wróg, przed którym trzeba się bronić, i wtedy każdy usiłuje zrealizować swoje cele niezależnie od innych czy wręcz kosztem innych. W ten sposób zanika wszelkie odniesienie do wspólnych wartości i prawdy absolutnej, uznawanej przez wszystkich, a życie społeczne zostaje wystawione na ryzyko całkowitego relatywizmu – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański przestrzegał przed traktowaniem – na płaszczyźnie polityki – prawa do życia jako przedmiotu do dyskusji albo możliwej negacji na mocy głosowania parlamentu. Prawo przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, lecz zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób państwo nie jest już «wspólnym domem», gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, w imię pożytku społecznego, który w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy – mówił abp Gądecki.

Człowiek, dla którego zażywanie przyjemności staje się ważniejsze od życia jego dziecka, zmienia się – w pewnym sensie na własne życzenie – w osobę zdegradowaną – zauważył metropolita poznański.

W takim kontekście abp Gądecki dziękował za podjęcie duchowej adopcji, czyli modlitwy w obronie życia dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. „W każdej minucie, a nawet w sekundzie, w niezliczonych i nieznanych miejscach gdzieś na świecie, dokonuje się – z woli Boga Dawcy Życia – cud poczęcia człowieka. Jednocześnie naszą świadomość szokuje przeświadczenie, że wiele poczętych dzieci nie doczeka swoich narodzin, że dzieci te zostaną zgładzone, zanim jeszcze ujrzą ten świat. Dlatego utwórzmy nad każdym dzieckiem parasol modlitwy i prośmy Boga przez dziewięć miesięcy o ocalenie jego życia” – mówił metropolita poznański.

Abp Gądecki przypomniał apel, który – jako przewodniczący Episkopatu – wystosował w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie szybkiego procedowania w Polsce ustawy pozwalającej na wykonywanie aborcji do 12 tygodnia ciąży. Parlament Europejski wywiera presję na europejskie kraje, aby zgodziły się na zabijanie dzieci poczętych, próbuje naciskać także na Polskę – mówił metropolita poznański.

Wspomóż obronę życia

Z niepokojem dostrzegam, że niektóre środowiska, postulując tzw. prawa kobiet do swobody przeprowadzania aborcji, nie uwzględniają czegoś uprzedniego, a mianowicie prawa do życia człowieka w jego prenatalnej fazie. Jednocześnie przestrzegam przed pewnymi ideologiami, które skazują tym samym społeczeństwo na «ruinę demograficzną, ekonomiczną, a przede wszystkim na ruinę moralną» – mówił abp Gądecki.

Niepodważalnym faktem jest to, że życie człowieka zaczyna się od jego poczęcia, czyli połączenia się komórek rodzicielskich. W chwili poczęcia powstaje nowa osoba ludzka, która rozwija się dynamicznie, korzystając ze schronienia w łonie matki. I nie jest to bynajmniej kwestia przekonań religijnych, ale niepodważalny fakt potwierdzony przez aktualny stan nauk biologicznych. Życie człowieka od poczęcia zawsze powinno być szanowane i chronione – podkreślił metropolita poznański.

Abp Gądecki zachęcał, by kierunkiem ewentualnych zmian była jeszcze większa ochrona życia nienarodzonych, z jednoczesnym zwiększaniem pomocy kobietom brzemiennym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Takie postępowanie będzie zgodne z wartościami ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi, które leżą u fundamentów naszego ustroju. Znajdują się także w naszej Konstytucji, która «zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia».

Metropolita poznański przypomniał także, że Kościół sprzeciwia się praktykom macierzyństwa zastępczego, w wyniku których dziecko staje się jedynie przedmiotem. Nawiązał do nauczania papieża Franciszka o tym, że praktyka ta narusza godność dziecka i godność kobiety.

 

Źródło: KAI – 9 kwietnia 2024 r.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.