Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nie ma przesłanek do porzucenia drogi, jaką wskazuje Konstytucja RP i tradycja wolnej Rzeczypospolitej od 1993 r.: poszanowania ludzkiego życia w każdej jego fazie, zdrowia prokreacyjnego kobiet, a także wspierania kobiet w ciąży będących w trudnej sytuacji i ich rodzin, w stopniu umożliwiającym godne życie.

Wnosimy o odrzucenie wszystkich projektów naruszających te podstawowe wartości – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w apelu skierowanym do posłów w związku z planowanym rozpatrywaniem przez Sejm RP (10 kwietnia 2024 r.) projektów ustaw dotyczących podstawowych praw człowieka: do życia i zdrowia od jego poczęcia.

W liście skierowanym do posłów zasygnalizowano problemy, które w projektowanej debacie powinny być – zdaniem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – brane pod uwagę. Podkreślono, że ochrona życia jest dorobkiem wolnej Rzeczypospolitej. W tym kontekście wskazano na Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r.

Zaznaczono, że o pozytywne rozwiązania w niej zawarte zabiegały pokolenia Polaków. Znalazły one wyraz w Konstytucji RP, która wzywa do zachowania przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi… (Preambuła Konstytucji RP), a w art. 38. mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. – Wprowadzone w 1993 r. rozwiązania ustawowe spowodowały radykalny spadek liczby aborcji, zmniejszeniu uległa także liczba poronień samoistnych oraz zgonów kobiet z przyczyn położniczych, co przyczyniło się do poprawy zdrowia kobiet – czytamy w dokumencie.

Zwrócono także uwagę, że upowszechnienie aborcji narusza prawo do życia i zdrowie prokreacyjne kobiet. Zaznaczono, że projekty O bezpiecznym przerywaniu ciąży oraz O świadomym rodzicielstwie, zmierzają głównie do wprowadzenia aborcji na żądanie, czyli wtedy, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Wskazano także, że propozycje te naruszają Konstytucję RP, która zapewnia ochronę ludzkiego życia, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla orzeczeniem z 1997 r.

Zauważono również, że z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 2023 r. i 2024 r.) wynika, że większość Polaków jest przeciwna aborcji na żądanie, m.in.: gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nie ma przesłanek do porzucenia drogi, jaką wskazuje Konstytucja RP i tradycja wolnej Rzeczypospolitej od 1993 r.: poszanowania ludzkiego życia w każdej jego fazie, zdrowia prokreacyjnego kobiet, a także wspierania kobiet w ciąży będących w trudnej sytuacji i ich rodzin, w stopniu umożliwiającym godne życie. Wnosimy o odrzucenie wszystkich projektów naruszających te podstawowe wartości – podsumował zarząd PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

Źródło: PFROŻ – 8 kwietnia 2024 r.

 

Poniżej zamieszczamy pełny tekst apelu:

Warszawa 9 kwietnia 2024 r.

Sz. Pan Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z planowanym rozpatrywaniem przez Sejm RP (10 kwietnia 2024) projektów ustaw dotyczących podstawowych praw człowieka: do życia i zdrowia od jego poczęcia, zwracamy się z prośbą o upowszechnienie niniejszego listu wśród Pań i Panów Posłów.

Sygnalizujemy w nim problemy, które w projektowanej debacie powinny być naszym zdaniem brane pod uwagę. Są to:

1. Ochrona życia – dorobek wolnej Rzeczypospolitej

7 stycznia br. minęło 31 lat od uchwalenia „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. O pozytywne rozwiązania w niej zawarte zabiegały pokolenia Polaków. Znalazły one wyraz w Konstytucji RP,która wzywado zachowania przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi… (Preambuła Konstytucji RP), a w art. 38. mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Zbieżna z tym była uchwała  Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” czy ogromne manifestacje w obronie życia w latach 90-tych.

Wprowadzone w 1993 r. rozwiązania ustawowe spowodowały radykalny spadek liczby aborcji, zmniejszeniu uległa także liczba poronień samoistnych oraz zgonów kobiet z przyczyn położniczych co przyczyniło się do poprawy zdrowia kobiet.

2. Upowszechnienie aborcji narusza prawo do życia i zdrowie prokreacyjne kobiet

Projekty „O bezpiecznym przerywania ciąży” oraz „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzają głównie do wprowadzenia aborcji na żądanie np. wtedy gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka.

3. Projekty są sprzeczne z Konstytucją RP

Propozycje te naruszają Konstytucję RP, która zapewnia ochronę ludzkiego życia. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla orzeczeniem z 1997r.

4. Większość Polaków jest przeciwna aborcji na żądanie

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 2023 r. i 2024 r.) wynika, że większość Polaków jest przeciwna aborcji na żądanie, m.in.: gdy „kobieta po prostu nie chce mieć dziecka”.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nie ma przesłanek do porzucenia drogi, jaką wskazuje Konstytucja RP i tradycja wolnej Rzeczypospolitej od 1993 r.: poszanowania ludzkiego życia w każdej jego fazie, zdrowia prokreacyjnego kobiet, a także wspierania kobiet w ciąży będących w trudnej sytuacji i ich rodzin, w stopniu umożliwiającym godne życie. Wnosimy o odrzucenie wszystkich projektów naruszających te podstawowe wartości.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Jakub Bałtroszewicz prezes ks. Tomasz Kancelarczyk , Grzegorz Nienartowicz,

Magdalena Bartoszewicz, Maria Gondek, Ewa Kowalewska, Rafał Szczypta

Do wiadomości:

Prezydent RP Andrzej Duda

Premier Rządu RP Donald Tusk

Przewodniczący wszystkich Klubów Poselskich

Środki masowego przekazu

Wspomóż obronę życia

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.