Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Wielkie zaniepokojenie i głębokie zastrzeżenia wobec projektu „ustawy o końcu życia” wyrazili biskupi katoliccy Francji. W pierwszym dniu swoich obrad plenarnych w Lourdes odnieśli się do zapowiedzianego przez prezydenta Emmanuela Macrona projektu ustawy pozwalającej na to, co zostało nazwane „pomocą w umieraniu”.

Według słów Macrona jego rząd przedstawi parlamentowi wspomniany projekt w maju. Biskupi podkreślają, że każde ludzkie życie zasługuje na bezwarunkowy szacunek i prawdziwe braterstwo. Podkreślili wartość obowiązującego dotychczas ustawodawstwa, które nie pozwala na bezkarne powodowanie śmierci i domaga się priorytetowego traktowania opieki paliatywnej. Jest to imperatyw człowieczeństwa i braterstwa, aby ulżyć cierpieniu i zaoferować każdemu najlepsze możliwe wsparcie na koniec życia, zamiast przerywać je czynem powodującym śmierć. Nasz demokratyczny ideał, tak kruchy i tak niezbędny, opiera się na fundamentalnym zakazie powodowania śmierci – przypomina francuski episkopat.

Wspomóż obronę życia

Biskupi wyrażają swą bliskość z tymi, którzy cierpią oraz uznanie dla opiekujących się nimi osób. Zachęcają do rozwoju medycyny paliatywnej.

Wzywamy wszystkich katolików do większego zaangażowania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych lub u kresu życia: prośba o wspomagane samobójstwo lub eutanazję jest często wyrazem poczucia osamotnienia i opuszczenia, na które nie możemy się godzić, i nie wolno nam się godzić. Im większa będzie solidarność z najsłabszymi, tym bardziej nasz kraj będzie podążał odnowioną drogą braterstwa, sprawiedliwości, nadziei i pokoju – stwierdzają.

W obliczu współczesnej mentalności, uważającej kruche życie za pozbawione sensu podkreślają, że każde życie, nawet najbardziej kruche, zasługuje na szacunek aż do jego naturalnego końca.

Pośród tak wielkiej współczesnej przemocy, w naszym kraju i na całym świecie, wzywamy wszystkich chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby byli autentycznymi sługami życia swoich braci i sióstr. Przesłaniem Wielkanocy, które każdy może przyjąć na swój sposób, jest triumf miłości i życia nad cierpieniem i poczuciem opuszczenia. Niech nadzieja tego wielkanocnego światła oświeci i wspiera wszystkich naszych współobywateli i wszystkich ich przedstawicieli na progu decydującej debaty o teraźniejszości i przyszłości naszej wspólnej ludzkości – czytamy w opublikowanym dziś oświadczeniu episkopatu Francji.

Proponowany przez Macrona projekt ustawy przewiduje, że niektórzy pacjenci u kresu życia będą mogli otrzymać śmiertelną substancję na „ściśle określonych warunkach”. Pacjent będzie mógł złożyć wniosek i otrzyma „kolegialną” opinię zespołu medycznego w ciągu dwóch tygodni. Jeśli opinia będzie pozytywna, pacjent otrzyma receptę na śmiertelny produkt, ważny przez trzy miesiące, który będzie mógł przyjmować samodzielnie. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, może poprosić o pomoc przedstawiciela zawodu medycznego lub wyznaczonego przez niego wolontariusza. Osoba ta będzie mogła „wycofać się w dowolnym momencie”, zapewnia Emmanuel Macron.

[Za: eKAI.pl, opoka.org.pl, zdj. Unsplash]

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.