Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

    Publikujemy wniosek „Pomorskiej Inicjatywy Pro-Life" wystosowany do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP w sprawie zastosowania prawa weta wobec zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne uchwalonej 6 marca 2024 r. Jego pełną treść prezentujemy poniżej:

                                                                                                                                      Gdańsk, 11 marca 2024 r.

                                                                                                                                      Sz. Pan Andrzej Duda

                                                                                                                                      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o weto Pana Prezydenta do zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne uchwalonej 6 marca 2024 r.

Decyzją Sejmu RP z dnia 22 lutego 2024 roku, oraz Senatu RP z dnia 6 marca 2024 odnośnie zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne, dopuszczono do swobodnego obrotu preparatów antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych bez konsultacji z lekarzem. Godzi to w ochronę zdrowia kobiet, zwłaszcza niepełnoletnich od 15. roku życia, których układ rozrodczy nie jest jeszcze w pełni dojrzały. Mając to na uwadze wnosimy do Pana Prezydenta o odrzucenie tej ustawy.

Nie powinniśmy akceptować rozwiązania o wprowadzeniu do wolnej sprzedaży preparatu ellaOne, popularnie nazywanego „pigułką po”. W produkcie tym substancją czynną jest duża dawka octanu uliprystalu (30 mg). Zgodnie z zaleceniem producenta ma być przyjmowany do 5 dni po współżyciu. Głównym celem jest uniemożliwienie naturalnego procesu zagnieżdżenia blastocysty (zarodka) w błonie śluzowej macicy, co powoduje jego uśmiercenie. Faktem biologicznym jest, że początkiem życia człowieka jest połączenie się komórek rodzicielskich, co następuje ok. 7 dni przed zagnieżdżeniem. Jest to więc środek wczesnoporonny, chociaż na początku cyklu, przed jajeczkowaniem może też w pewnym stopniu działać antykoncepcyjnie.

Powoduje on liczne powikłania. Wchodzi w korelację z innymi lekami. Sprzyja też licznym, przygodnym kontaktom seksualnym, co znacznie zwiększa ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową.

Wolny dostęp do zakupu „pigułki po” umożliwia jej nadużywanie, nawet kilkukrotne w jednym cyklu, co jest bardzo groźne dla zdrowia kobiet, zwłaszcza bardzo młodych – powoduje uszkodzenie wątroby i jest rakotwórcze. W przypadku nastoletnich dziewcząt mogących zakupić ten środek bez konsultacji w lekarzem i wiedzy rodziców narusza to porządek prawny w tym zakresie.

W latach 2015 – 2017 środek ten był w Polsce dostępny bez recepty od 15. roku życia. Lekarze, obserwując poważne powikłania, które rzutują na stan zdrowia kobiet i ich płodność, wskazywali na konieczność zmiany tego stanu rzeczy. W konsekwencji wprowadzono obowiązek konsultacji z lekarzem i okazania recepty przy zakupie. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla powrotu do rozwiązań godzących w zdrowie kobiet i nastoletnich dziewcząt.

                                                                                                                                                           Pomorska Inicjatywa Pro-Life

                                                                                                                      

Wspomóż obronę życia
                                       

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.