Friends HLILogoHLI Human Life International - Polska
Polski serwis pro-life

Rada Europy nie chce potępić tego procederu

Medical Center KopiaPetycja złożona w Biurze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywała Zgromadzenie do zbadania i jednoznacznego potępienia praktyki uśmiercania lub porzucania bez opieki dzieci urodzonych żywo w wyniku przerywania wysoko zaawansowanej ciąży. Ale Rada Europy nie dba o życie dzieci…

Celem petycji było zwrócenie uwagi Zgromadzenia Parlamentarnego RE na nieludzką praktykę porzucania czy uśmiercania nowo narodzonych dzieci, które przeżyły późną aborcję. Problem ten jest powszechny na całym kontynencie europejskim.

Do tragicznych przypadków dochodzi także w Polsce. W zeszłym roku polską opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o dziewczynce urodzonej żywo podczas aborcji w jednym z wrocławskich szpitali. Także w zeszłym roku Instytut Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu uśmiercenia dziecka, które urodziło się żywe w trakcie aborcji przeprowadzonej w szpitalu w Opolu.

W innych państwach europejskich tego rodzaju praktyki są stosowane jeszcze częściej. Badania opublikowane w czasopiśmie „British Journal of Obstetrics and Gynaecology” wskazują, że każdego roku co najmniej 10 proc. dzieci w wieku powyżej 23 tygodnia od poczęcia rodzi się żywo w trakcie procedury aborcyjnej. Podkreślić trzeba, że życie innych dzieci urodzonych żywo powyżej 23 tygodnia jest chronione prawem i ratowane przez lekarzy.

Neonatal JacoplaneProceder uśmiercania dzieci urodzonych w wyniku aborcji w oczywisty sposób spełnia przesłanki dyskryminacji, uzależniając życie dzieci od tego czy należą do arbitralnie określanej kategorii „chcianych” bądź „niechcianych”.

Petycja była największym tego typu apelem w dotychczasowej historii Rady Europy. Mimo tego Biuro całkowicie zignorowało ponad 224 tysiące podpisów zebranych pod petycją. W dniu 2 października br. Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy większością głosów odrzuciło petycję przeciwko zabijaniu noworodków uznając, że rozważanie tego tematu i debata nad nim byłyby „politycznie niestosowne”.

Biuro podzieliło opinię Komisji Spraw Prawnych i Praw Człowieka, która uznała petycję za „zbyt wrażliwą politycznie i mogącą potencjalnie tworzyć podziały w Zgromadzeniu”.

Inicjator petycji - European Center for Law and Justice - planuje ponowne podjęcie tego tematu w przyszłym roku. Z Polski w tę problematykę aktywnie zaangażował się Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

[Na podstawie serwisu informacyjnego Ordo Iuris – 15.10.2015 r.]

Zdjęcie: Wikipedia (Deror avi, Jaap Vermeulen – praca własna) – CC BY-SA3.0 via Wikimedia Commons 1)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edith_Wolfson_Medical_Center_P10...
2)https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neonatal_Jacoplane.jpg#/media/Fi...

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.