Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Kanada: Po eutanazji bez katolickiego pogrzebu

Katoliccy biskupi zachodniej części Kanady opowiedzieli się za odmawianiem katolickiego pogrzebu osobom, które świadomie i dobrowolnie zdecydowały się na eutanazję. Co więcej, osoby proszące o "wspomagane samobójstwo" nie powinny otrzymać przed śmiercią sakramentów. Biskupi wyjaśnili, że nie jest to kara, lecz przyjęcie do wiadomości, że zmarły dokonał czynu "przeciwnego wierze chrześcijańskiej".

Czytaj więcej...

Sympozjum o roli kobiet w Kościele

Międzynarodowe sympozjum o roli kobiet w Kościele odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary. Dwudniowe obrady (26-28 września) otworzył prefekt Kongregacji kard. Gerhard Muller, a podsumował je sekretarz tej dykasterii abp Luis Ladaria.

Czytaj więcej...

Rosja: Petycja o zakazie aborcji

Rosyjskie organizacje pozarządowe "Za życiem" i "Ochotnicy" przygotowały petycję w sprawie zakazu aborcji. Dotychczas podpisało ją 300 tys. osób. Szczególnie ważnym sygnatariuszem jest Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl I. Za zakazem aborcji opowiedzieli się także przedstawiciele najważniejszych wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego.
 
Petycja wzywa władze Rosji do ochrony życia dziecka od momentu jego poczęcia. Cyryl I podpisał ją, chociaż do tej pory występował jedynie o zaprzestanie finansowania aborcji z budżetu państwa. Patriarcha moskiewski podziękował autorom petycji za ich trud w obronie życia ludzi najbardziej bezbronnych.

Czytaj więcej...

Dziecko trojga genetycznych rodziców – już się urodziło

Pierwsze na świecie dziecko „trojga genetycznych rodziców” już się urodziło - ujawnił magazyn „New Scientist”. Powołując dziecko do życia zastosowano technikę sztucznego zapłodnienia z wykorzystaniem DNA trzech osób - dwóch kobiet i mężczyzny. Pięciomiesięczny chłopiec ma, oprócz DNA mamy i taty, odrobiną kodu genetycznego od dawcy, którym był jego poczęty i szybko uśmiercony przyrodni brat.

Czytaj więcej...

W obronie praw ludzi starszych

Szacuje się, że do roku 2050 liczba osób starszych na świecie sięgnie 2 mld. Będzie ich więcej, niż dzieci poniżej 15. roku życia. Na posiedzeniu Rady Praw Człowieka prognozy demografów przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie.
 
Abp Ivan Jurkovič zwrócił uwagę na raport niezależnych ekspertów, według których populacja seniorów jest najszybciej rosnącą grupą wiekową w większości społeczeństw. Korzystanie przez ludzi w podeszłym wieku z praw człowieka już teraz wiąże się z szeregiem wyzwań.

Czytaj więcej...

Nowelizacja, która poprawi warunki w domach dziecka

Dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy, domem pomocy społecznej, a nawet hospicjum. Tak stanowią przepisy wprowadzone do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyjętą przez parlament nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda.
 
Ustawa ma przede wszystkim przyspieszyć proces odchodzenia od umieszczania dzieci w systemie opieki instytucjonalnej, czyli w domach dziecka. Przepisy zakładają, że do 2020 r. nie powinno być placówek większych niż 14-osobowe. W celu uniemożliwienia takich rozwiązań, że dzieli się większe domy dziecka na kilka mniejszych placówek, wprowadzono przepis stanowiący, że w jednym budynku nie należy łączyć kilku domów dziecka.

Czytaj więcej...

Abortaria Marie Stopes International zawieszają usługi

Bezpieczna aborcja to mit. Jedna z głównych organizacji prowadzących kliniki aborcyjne w Anglii zawiesiła wykonywanie aborcji chirurgicznej w znieczuleniu ogólnym. Ponadto nie będzie przeprowadzać aborcji u kobiet poniżej 18. roku życia. Obie decyzje to efekt kontroli inspektorów Komisji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej (CQC).

Czytaj więcej...

Francja: Samozagłada

We Francji drastycznie wzrasta liczba aborcji wśród bardzo młodych kobiet - studentek i uczennic szkół średnich. W regionie Ile-de-France (Paryż i okolice) już co dziesiąta dziewczyna ze szkoły średniej dokonała aborcji chirurgicznej, a co trzecia zażyła środki wczesnoporonne.

Czytaj więcej...

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Opowieści
od Oceanu do Oceanu
nowy odcinek w każdą sobotę

Serdecznie zapraszamy na kanał YouTube "Opowieści od Oceanu do Oceanu". Opowiemy o pasjach, wierze, niezwykle ciekawych ludziach, jakich spotykaliśmy na swojej drodze i pracy w obronie życia.
Prezentowany tu film jest najnowszym z serii. Pozostałe można obejrzeć odwiedzając nasz kanał
https://www.youtube.com/channel/UC-D6IN9mXGyEJnwtoFGNETw

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag