Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Польща: «Давайте разом станемо на захист людського життя і родини!» - заклик Польської Федерації Рухів Захисту Життя та Родини

Польська Федерація Рухів Захисту Життя та Родини у своїй заяві, опублікованій 7 листопада цього року, закликала до широкого спільного обєднання різних середовищ захищати життя та родину з нагоди майбутнього першого засідання 9-го терміну Cейму Республіки Польща.

Заява  адресована "всім соціальним середовищам - включаючи людей науки, засоби масової інформації, політику, церкви, батьків та молодь, щоб долучитися до обговорення та дій щодо кращого захисту людського життя та родинних цінностей".

"Зміцнення наших цивілізаційних цінностей вимагає багатосторонніх дій", - зазначає Федерація, вказуючи на "підрив основних цінностей соціального життя в західних країнах, де існує криза шлюбу, заснована на стосунках жінки та чоловіка та родини, побудованої на них, а також відсутність поваги до людського життя на кожному етапі людського розвитку - від зачаття до природної смерті ».

У заяві підкреслюється необхідність спеціального розвитку в галузі запобігання захисту родини та підстав, які захищають життя людини, одночасно гармонізуючи юридичні дії з широкою та багатовимірною допомогою, освітою та вихованням.

...

Повний текст заяви наведено нижче: (в мові оригіналу)

 Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!

Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:

- podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;

- jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;

- szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;

- materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;

- pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;

- podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowania środków poronnych.

Ми здійснюємо спільні дії, засновані на стійких цінностях, спрямованих на гідність та повагу до кожного.

Варшава,  7 листопада 2019 року
Від імені Польської Федерації Рухів Захисту Життя та Родини - Президія Ради:

Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków

Ewa Kowalewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk

Ks. Tomasz Kancelarczyk -Fundacja Małych Stópek, Szczecin

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Wyszukiwarka
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag