Polska: Demograficzna równia pochyła…?

GUS opublikował „Rocznik Demograficzny 2016”. Czytamy w nim, że w 2015 r. w Polsce zarejestrowano 369,3 tys. urodzeń żywych. Liczba urodzeń ponownie zmalała - urodziło się o ok. 7 tys. dzieci mniej niż w 2014 r.  W ubiegłym roku nie było szans na rozwój demograficzny. Gorzej, trwała depopulacja.
 
Rok 2015 był czwartym z kolei, w którym demografowie odnotowali spadek liczby ludności w Polsce. Co gorsza, jako społeczeństwo starzejemy się w bardzo szybkim tempie. Mediana (wartość środkowa) wieku Polaków zbliża się do 40 lat.

Główny Urząd Statystyczny podał, że liczba Polaków zmniejszyła się o 41,4 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był ubytek naturalny (liczba urodzeń była o 25,6 tys. niższa od liczby zgonów) oraz ujemne saldo migracji zagranicznych na pobyt stały.

Bardzo niska liczba urodzeń nie gwarantuje - już od 26 lat - prostej zastępowalności pokoleń. Od 1989 r. utrzymuje się okres tzw. depresji urodzeniowej. W 2015 r. współczynnik dzietności wyniósł niecałe 1,29 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Gorzej było tylko w Portugalii (1,23). Pozostałe kraje Europy wyprzedzają nas.

Najbardziej korzystną sytuację demograficzną określa dzietność kształtująca się na poziomie 2,1-2,15, tj. gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci. W Polsce było to tylko 129 dzieci. Nie zastąpią one pokolenia swoich rodziców… Obecnie liczba urodzeń jest o połowę niższa w stosunku do wielkości rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego, tj. w połowie lat 80. XX wieku.

Rośnie wartość środkowa wieku kobiet rodzących dziecko. W 2014 r. wyniosła ok. 29,7 lat. Zwiększył się także - do 27,6 lat - średni wiek urodzenia pierwszego dziecka; w 2000 r. wynosił 23,7 lat.

W 2015 r. warunki życia w Polsce nie sprzyjały rodzicielstwu. Państwo nie prowadziło skutecznej polityki na rzecz rodziny.

Materiał źródłowy:
GUS, „Rocznik Demograficzny 2016”, Warszawa 2016.

Zdjęcie: MorgueFile (GaborfromHungary) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.