Większość Polaków za utrzymaniem obecnych przepisów w sprawie aborcji

Zdecydowana większość (62 proc.) Polaków pytanych w październiku przez ankieterów CBOS uważa, że nie należy zmieniać obecnej ustawy o warunkach dopuszczających aborcję. Z kolei 23 proc. jest zdania, że obowiązujące przepisy powinny zostać złagodzone. Natomiast 7 proc. chciałoby zaostrzenia prawa.
 
Wśród największych zwolenników obowiązującej ustawy z 1993 r. są młodsi respondenci. Osoby ze starszych grup wiekowych częściej opowiadają się za zmianą - liberalizacją albo zaostrzeniem przepisów.
 
Prawie powszechnie uznawana jest dopuszczalność aborcji w przypadku zagrożenia życia (86 proc.) lub zdrowia matki (77 proc.). Życie poczętego dziecka przegrywa również w sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego (79 proc.).
 
Nieco mniej badanych - chociaż wciąż stanowią oni większość respondentów (60 proc.) - uważa, że przerywanie ciąży powinno być dozwolone, jeśli badania prenatalne wskazują na prawdopodobieństwo wady lub choroby dziecka.
 
Najmniej osób uważa, że trudna sytuacja materialna lub osobista matki, a także niechęć do posiadania dzieci nie stanowią uzasadnienia dla decyzji o przerwaniu ciąży. W tych przypadkach aborcję dopuszcza odpowiednio: 20 proc., 17 proc. i 14 proc. uczestników sondażu.
 
Badanie zatytułowane "Jakiego prawa aborcyjnego oczekują Polacy?" przeprowadzono w dniach 8 -19 października br. na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
 
Badania na temat postaw Polaków wobec aborcji CBOS prowadzi od początku lat 90-tych. Najnowszy sondaż przeprowadzono w kontekście ostatnich prac Sejmu nad dwoma projektami ustaw regulujących dopuszczalność aborcji. Na przełomie września i października posłowie debatowali nad projektem ustawy zaostrzającej warunki legalnego przerwania ciąży oraz nad projektem ustawy liberalizującej obecne przepisy.
 
Oba projekty zostały przez Sejm odrzucone.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego eKAI - 25.10.2016 r.]

Zdjęcie: MorgueFile (byvaldiosera) – FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.