Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Działacze pro-life: budowanie społeczeństwa pro-life to zadanie dla wszystkich

Społeczeństwo pro-life ma wiele wymiarów. Budowa takiego społeczeństwa to zadanie dla wszystkich. Zwracali na to uwagę przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podczas konferencji Jak skutecznie chronić ludzkie życie w jego prenatalnej fazie?, która odbyła się dziś w Warszawie. Debata zorganizowana została w związku z przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Życia oraz obchodzonym 25 marca Dniem Świętości Życia.

Jak podkreślił prowadzący spotkanie Antoni Szymański, socjolog, b. wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, przesłanie o ochronie życia nie jest przesłaniem konfesyjnym. Przeciwnie – skierowane jest zarówno do wierzących, jak i niewierzących. – Wierzymy, że możliwe jest wzmocnienie ochrony życia nie tylko w aspekcie prawnym, ale w wielu innych dziedzinach – zaznaczył.

Dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista ginekolog-położnik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, mówiła o tym, jak ważna w aspekcie ochrony życia jest edukacja, zwłaszcza edukacja lekarzy. Podkreśliła rozwijającą się obecnie gałąź medycyny, jaką jest perinatologia. Zwróciła uwagę na znaczenie edukacji w kierunku medycyny hipokratejskiej, takiej, której działania wobec kobiety w ciąży skupią się na dwóch potrzebujących osobach. Dr Ślizień-Kuczapska mówiła też o wyzwaniach towarzyszących perinatologii – o potrzebie umiejętności przekazywania pacjentom trudnych informacji, o wciąż za mało licznych hospicjach perinatalnych. Podkreśliła, że dane pokazują, iż kobiety z trudną diagnozą, które otrzymują profesjonalną pomoc, często zmieniają swoje zdanie wobec dziecka i nawiązują z nim kontakt.

Mówiła również o znaczeniu profilaktyki oraz odpowiedniej edukacji w społeczeństwie w kierunku właściwego stylu życia, przygotowania do rodzicielstwa jeszcze na długo przed poczęciem oraz nie odwlekania decyzji o dziecku.

Zwróciła uwagę na znaczenie przyczynowego leczenia niepłodności oraz wyzwania z tym związane, a także na potrzebę powrotu do idei szkół rodzenia po porodzie, wspierających kobietę w trudnym czasie po narodzinach dziecka, gdy mąż już wraca do pracy a ona zostaje z maleństwem sama, często bez pomocy.

Mówiąc o Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny podkreśliła, że jego misją jest nauka rozumienia języka ciała. – Prosta obserwacja cyklu pomaga we wczesnym wykryciu wielu chorób, w tym tych zaburzających płodność, jak endometrioza czy zespół policystycznych jajników – powiedziała.

Dr Ślizień-Kuczapska poinformowała, że PSNNPR zrzesza ponad 4 tys. nauczycieli NPR oraz ponad 500 instruktorów. Zaznaczyła też, że jest jedną z kilku takich organizacji w Polsce.

Jakub Bałtroszewicz, Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Fundacji Jeden z Nas poinformował, że w Federacji zrzeszonych jest obecnie 37 organizacji.

– Jesteśmy federacją „za życiem” a nie ruchem antyaborcyjnym – podkreślił. Zaznaczył, że – choć podobnie jak w przypadku ruchów antyaborcyjnych, celem federacji jest, aby zjawisko aborcji stało się tylko ponurym wspomnieniem – federacja preferuje inne metody osiągania tego celu. Chce przede wszystkim, aby kobiety mogły uzyskiwać realną pomoc. Chce też mówić o znaczeniu odpowiedzialności mężczyzn.

Bałtroszewicz zwracał też uwagę na zaangażowanie Federacji w ramach międzynarodowych inicjatyw pro-life, m.in. w ramach FAFCE czy One of Us. Poinformował, że obecnie jednym z ważnych działań federacji na międzynarodowym forum jest praca nad tym, by aborcja nie została wpisana do Karty Praw Podstawowych UE.

Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka podzieliła się z zebranymi refleksją nt. pieniędzy: gdy ich brakuje bardzo łatwo jako społeczeństw przesuwamy swoje myślenie z etyki świętości życia w kierunku etyki użyteczności i jakości życia. Mówiła o tym przede wszystkim w kontekście sytuacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, których znaczny procent żyje w ubóstwie.

Poinformowała o podjętej przez PSOŻC inicjatywie zbiórki podpisów pod projektem STOP zakazowi pracy. Wyjaśniła, że chodzi o zniesienie zakazu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających zasiłek. Jak podkreśliła, zakaz ten był pomysłem ekipy premiera Leszka Milera w 2003 r. i wiązał się z panującym wówczas w Polsce bezrobociem. Obecnie nie znajduje już ani cienia uzasadnienia. Jest zakazem niesprawiedliwym i spychającym rodziny osób niepełnosprawnych w niedostatek.

Magdalena Guziak-Nowak zaapelowała do wszystkich o zainteresowanie się tą inicjatywą oraz o jej poparcie, odsyłając na stronę stopzakazowipracy.pl.

O tym, aby w działaniach pro-life nie koncentrować się tylko na dziecku, ale również dostrzegać kobiety, mówiła Karolina Smęt z Fundacji Jeden z Nas. Zwróciła uwagę na to, jak ważne jest, aby stwarzać odpowiednie warunki dla kobiet, tych które potrzebują szczególnego wsparcia, ale też zwykłych matek, którym potrzebne jest zainteresowanie, przestrzeń spotkania, rozmowy. Mówiła również o znaczeniu wrażliwości i delikatności wobec kobiet w ciąży również ze strony lekarzy.

Ewa Kowalewska z Human Life International – Polska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia podkreśliła, że w polskim społeczeństwie odnaleźć można bardzo wiele przykładów postawy „za życiem”, która nie jest postawą konfrontacyjną, ale postawą życzliwości wobec drugiego człowieka. Zwróciła uwagę, że wyrazem tej właśnie postawy są działanie podejmowane wspólnie w ramach PFROŻ.

Ewa Kowalewska mówiła też o znaczeniu języka, jakim powinno się mówić o życiu. Nie powinien to być język konfrontacji, ale język pozytywny. W tym kontekście przypomniała m.in. postać pierwszego patrona Federacji, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, i jego hasło: zło dobrem zwyciężaj!

Podsumowując spotkanie Antoni Szymański stwierdził, że budowanie społeczeństwa pro-life to zadanie dla całego społeczeństwa. Zaznaczył, że każdy tu może znaleźć zadanie dla siebie. Rolę do odegrania mają młodzi, ale też starsi, zwłaszcza dziadkowie. Nie bez znaczenia jest zachowanie sąsiadów, krewnych. – Praca jest dla każdego, na jego miarę, w wymiarze europejskim i polskim, ale też w wymiarze własnego otoczenia – powiedział.

Konferencję, która odbyła się dziś w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie zorganizowała Katolicka Agencja Informacyjna we współpracy z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia

Pełne nagranie debaty można obejrzeć TUTAJ

 

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna – 20 marca 2023 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag