Sympozjum o roli kobiet w Kościele

Międzynarodowe sympozjum o roli kobiet w Kościele odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary. Dwudniowe obrady (26-28 września) otworzył prefekt Kongregacji kard. Gerhard Muller, a podsumował je sekretarz tej dykasterii abp Luis Ladaria.
 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 kobiet czynnie zaangażowanych w życie Kościoła, wśród nich panie o wykształceniu teologicznym, historycznym i prawno-kanonicznym; zakonnice i kobiety świeckie, w tym pełniące różne funkcje w urzędach Kurii Rzymskiej.
 
Zaproponowany pod dyskusję temat podjęto z dwóch perspektyw. Pierwsza to powołanie kobiety w tradycji katolickiej, a druga -  to rola, jaką kobieta pełni i może pełnić w Kościele.
 
Powołanie kobiety było rozważane w kontekście powszechnego kapłaństwa ochrzczonych i małżeństwa. Mówiono o wkładzie kobiet w interpretację Pisma Świętego, ich obecności w głoszeniu rekolekcji i formacji kapłańskiej. Podjęto też zagadnienie Kościoła jako oblubienicy i matki. Rozważano też miejsce, jakie prawo kanoniczne przewiduje dla kobiet na stanowiskach kierowniczych i w duszpasterstwie. Nie zabrakło też świadectw o konkretnej obecności kobiet w Kościele.
 
Wydany po zakończeniu sympozjum komunikat Kongregacji Nauki Wiary zapowiada publikację dokumentacji spotkania, aby poruszane na nim treści były dostępne dla ogółu zainteresowanych.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego Radio Watykańskie – 29.09.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (DTL) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.