Rosja: Petycja o zakazie aborcji

Rosyjskie organizacje pozarządowe "Za życiem" i "Ochotnicy" przygotowały petycję w sprawie zakazu aborcji. Dotychczas podpisało ją 300 tys. osób. Szczególnie ważnym sygnatariuszem jest Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl I. Za zakazem aborcji opowiedzieli się także przedstawiciele najważniejszych wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego.
 
Petycja wzywa władze Rosji do ochrony życia dziecka od momentu jego poczęcia. Cyryl I podpisał ją, chociaż do tej pory występował jedynie o zaprzestanie finansowania aborcji z budżetu państwa. Patriarcha moskiewski podziękował autorom petycji za ich trud w obronie życia ludzi najbardziej bezbronnych.
 
Jak podają serwisy informacyjne, inicjatywę rosyjskich ruchów pro-life poparli przedstawiciele tradycyjnych wspólnot religijnych mufti Tałgat Tadżutin i rabin Berl Lazar. Wskazali oni na konieczność wychowywania społeczeństwa do szacunku wobec życia nienarodzonych.
 
Sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ks. Igor Kowalewski zapewnił o pełnym zrozumieniu i poparciu rosyjskich katolików dla petycji. Przypomniał, że w Rosji obowiązują jedne z najbardziej liberalnych przepisów o dopuszczalności przerywania ciąży.
 
Pełnomocnik prezydenta Rosji ds. obrony praw dziecka Anna Kuzniecowa wyraziła poparcie dla zakazu aborcji w Rosji: "Cały cywilizowany świat występuje przeciwko takiemu zjawisku jak aborcja i my popieramy to stanowisko".
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego: Radio Watykańskie - 28.09.2016 r.]
 
Zdjęcie: Wikipedia (Greekadoniz - praca własna), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51837644

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.