Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Rozpoczęto prace nad globalnym traktatem pandemicznym, który ma na celu nadanie WHO uprawnień do narzucania niezależnym krajom kontrowersyjnej polityki zdrowotnej, w tym prawa do aborcji

Trwają prace nad przygotowaniem nowego, globalnego traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to bardzo kontrowersyjny dokument, który naruszając suwerenność krajów miałby narzucić odgórne dyrektywy dla lokalnych rozwiązań odnośnie polityki zdrowotnej, w tym promocji tzw. zdrowia reprodukcyjnego, zawierającego wolny dostęp do aborcji.

Już na samym początku negocjatorzy, reprezentujący Administrację Prezydenta Bidena, wywierali naciski, aby do tego globalnego traktatu wpisać pełny dostęp do aborcji na życzenie pod pretekstem ochrony zdrowia reprodukcyjnego kobiet.

Ponadto amerykańscy negocjatorzy usilnie nalegają, aby prace na tym niezwykle kontrowersyjnym traktatem pozostawały utajnione dla opinii publicznej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Ambasador USA, Pamela K. Hamamoto, wezwała, aby nowy traktat pandemiczny Światowej Organizacji Zdrowia zawierał obowiązek świadczenia usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jako podstawowych usług opieki zdrowotnej podczas pandemii.

- Zaangażowanie na rzecz równości musi dotyczyć nierówności nie tylko pomiędzy krajami, ale także wewnątrz nich, nie tylko chroniąc ludzi przed pandemiami, ale także przed chorobami, śmiercią i utrudnionym dostępem do podstawowych usług opieki zdrowotnej podczas pandemii, w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego – oświadczyła pani ambasador USA, dodając, że Stany Zjednoczone oczekują, że to zobowiązanie do równości zostanie włączone w cały projekt traktatu pandemicznego.

Na zakończenie pierwszych dni negocjacji w dniu 3 marca br. pani Hamamoto, zgodziła się z Chinami, że negocjacje i przyszłe wersje projektu traktatu nie powinny być dostępne dla publiczności, czyli powinny zostać czasowo utajnione przed opinią publiczną i mediami.

Na tym etapie mam pewne obawy dotyczące udostępniania projektu traktatu wszystkim zainteresowanym stronom, biorąc pod uwagę, na jakim etapie jesteśmy w tym procesie – powiedziała. Hamamoto. Wyjaśniła także, że dla niej najważniejszym priorytetem jest utrzymanie w tajemnicy zgłaszanych przez nią propozycji przed społeczeństwem amerykańskim.

- Oczywiście, jeżeli podzielilibyśmy się tym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wsparlibyśmy usunięcie tych aspektów przez państwa członkowskie – stwierdziła.

Przedstawiciel Unii Europejskiej nie zgodził się ze stanowiskiem Administracji prezydenta Bidena, oświadczając, że UE pragnie większej przejrzystości w zapisach traktatowych, w celu uniknięcia nieporozumień i potencjalnych dezinformacji oraz że zamierza upublicznić komentarze i stanowisko UE wobec tego dokumentu.

Nowy traktat pandemiczny jest niezwykle kontrowersyjny ze względu na daleko idące konsekwencje, jakie dotyczyłyby wewnętrznej polityki zdrowotnej krajów członkowskich, w tym polityki dotyczącej aborcji.

Negocjacje rozpoczęły się na początku marca br. i toczyły się w atmosferze wielkiego zamieszania na skutek braku dokładnego planu ich przebiegu.

Na razie pierwszy projekt tego globalnego traktatu był omawiany jedynie w sposób ogólny.

W projekcie znalazły się jednak zapisy propozycji skoncentrowania nowych globalnych uprawnień w gestii jednej osoby – dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia, którym obecnie jest Tedros Adhanom Ghebreyesus z Etiopii. Miałby on otrzymać uprawnienia do ogłaszania globalnego stanu zagrożenia pandemicznego, który uruchamiałby nowe, wiążące zobowiązania krajów wynikające z traktatu. Przyjęcie tego typu rozwiązania ustanowiłoby nową globalną biurokrację, aby pomóc krajom w opracowaniu ich krajowego programu pandemicznego – przed, po i pomiędzy okresami pandemii.

Oprócz wyżej wymienionych uprawnień zapisy traktatu wzywają rządy wszystkich krajów do zwalczania fałszywych, wprowadzających w błąd informacji oraz promowania zaufania i stosowania szczepionek.

Szeroki zakres zapisów globalnego traktatu pandemicznego mógłby odgórnie objąć całą politykę zdrowotną poszczególnych krajów, m. in. narzucając również liberalną politykę aborcyjną.

Wprowadzenie tego globalnego traktatu ma na celu narzucenie niezależnym krajom członkowskim obowiązku wprowadzenia nie tylko ściśle określonej polityki związanej z pandemią, ale także z wszystkimi społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi determinantami zdrowia, w tym takimi kwestiami jak wzrost gospodarczy, środowisko, zatrudnienie, handel, transport, równouprawnienie płci, edukacja, pomoc społeczna, mieszkalnictwo, brak bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i kultury, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Źródło: C-Fam, wg raportu Stefano Gennarini JD z Genewy, opracowanie własne – 3 marca 2023 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag