Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Kanadyjskie dzieci mogą zostać poddane eutanazji bez zgody rodziców

W dniu 15 lutego w kanadyjskiej Izbie Gmin złożono Raport Specjalnej Wspólnej Komisji ds. Pomocy Medycznej w Umieraniu, który wzywa do drastycznego rozszerzenia możliwości wykonywania eutanazji na terenie Kanady. Wśród innych wniosków raport ten zaleca rozszerzenie eutanazji wobec dzieci nazywając ich dojrzałymi nieletnimi.

Rekomendacja 19 tego raportu wnioskuje, aby rząd Kanady ustanowił zasadę, która w stosownych przypadkach zaleca konsultowanie przeprowadzenia medycznie wspomaganej śmieci (MAID) z rodzicami lub opiekunami prawnymi dojrzałego małoletniego w trakcie przeprowadzania oceny jego sytuacji, ale w taki sposób, aby wola małoletniego, co do którego stwierdzono, że posiada wymagane uprawnienia do podejmowania decyzji, miała pierwszeństwo.

W praktyce oznacza to, że rodzice lub opiekunowie mogą być konsultowani lub nie – w przypadku eutanazji nieletniego dziecka, które uznano za zdolne do podejmowania decyzji o pozbawieniu go życia.

Aby lepiej zrozumieć tę rekomendację, należy wrócić do założeń programowych opracowanych przez Hospital for Sick Children (Szpital dla Chorych Dzieci) w Toronto w sprawie przeprowadzania eutanazji dojrzałych nieletnich. Zostały one opublikowane w postaci artykułu w Journal of Medical Ethics we wrześniu 2018 roku pod tytułem: Hospital for Sick Children w Toronto dokona eutanazji dzieci za zgodą rodziców lub bez.

Sharon Kirkey w artykule, opublikowanym przez Sun Media 9 października 2018 roku, twierdzi, że etycy reprezentujący Hospital for Sick Children uważają, iż nie ma różnicy pomiędzy zabiciem kogoś a przyzwoleniem, aby umarł. Kirkey wskazuje: Grupa robocza stwierdziła, że nie jest przekonana, czy istnieje znacząca różnica dla pacjenta „między dobrowolną pomocą w umieraniu (w przypadku MAID) a dobrowolnym pozwoleniem na śmierć (w przypadku odmowy interwencji podtrzymujących życie, nazywanej też uporczywą terapią). Projekt założeń programowych tego szpitala dla chorych dzieci stosuje taką samą etykę wobec dojrzałych nieletnich podejmujących decyzje o leczeniu, jak przy podejmowaniu decyzji dotyczących śmierci.

Większość kanadyjskich prowincji zezwala już dojrzałym nieletnim na podejmowanie decyzji dotyczących stosowanej wobec nich terapii, w tym wycofania lub wstrzymania aparatury podtrzymującej życie.

W Ontario osoba niepełnoletnia może wyrazić zgodę na leczenie lub jego przerwanie, jeżeli rozumie rozsądnie przewidywalne konsekwencje swojej decyzji. Szpital dziecięcy w Toronto oświadczył, że zachęca nieletnich, aby uzgadniali ze swoimi rodzinami podejmowane przez siebie decyzje medyczne. Kirkey wyjaśnia, że projekt założeń programowych szpitali wobec chorych dzieci w praktyce pozwoliłby dzieciom na podejmowanie własnej decyzji o przeprowadzaniu eutanazji bez zgody rodziców.

W projekcie tym pojawiła się argumentacja, że te same zasady powinny mieć zastosowanie w przypadkach medycznie wspomaganej śmierci (MAID), ponieważ z perspektywy pacjenta nie ma znaczącego rozróżnienia ani etycznego, ani praktycznego, pomiędzy wspomaganym umieraniem a innymi procedurami prowadzącymi do zakończenia życia, takimi jak sedacja paliatywna (gdy ludzie są wprowadzani w stan śpiączki aż umrą) albo lub wycofanie czy wstrzymanie zabiegów podtrzymujących życie.

Projekt założeń programowych szpitala dla chorych dzieci w Toronto pokazuje, czego można się spodziewać, jeżeli Kanada zezwoli na eutanazję dzieci (dojrzałych nieletnich). Dzieci, arbitralnie uznane przez lekarza za zdolne do podejmowania decyzji medycznych, będą również uznawane za zdolne do decydowania, za zgodą rodziców lub bez, o pozbawieniu ich życia przez śmiertelny zastrzyk.

Obecnie, gdy rząd Kanady, w mocno już zaawansowanym do ogłoszenia zarządzeniu, rozważa eutanazję dzieci i osób z demencją, które zażądają śmierci, wymóg wyrażenia zgody na śmierć staje się tylko jedną z opcji opieki medycznej.

Zawsze, gdy otwierają się drzwi przed legalizacją nowych powodów zabijania ludzi, droga nieuchronnie prowadzi dalej. Otwarcie drzwi do eutanazji dzieci, również możliwość eutanazji bez zgody rodziców.

Należy także zwrócić uwagę na całkowite i celowe rozmywanie równicy pomiędzy odrzuceniem terapii uporczywej od decyzją o uśmierceniu człowieka pod pretekstem pomocy medycznej. Z punktu widzenia moralnego różnica jest jednak ogromna, na co zwraca uwagę Katechizm Kościoła Katolickiego. Ponadto wykorzystywanie emocji, poczucia porzucenia i beznadziejności w przypadku starszych dzieci może powodować doraźne decyzje o chęci śmierci bez możliwości zgłębienia wszystkich aspektów tej niewątpliwie bardzo trudnej sytuacji.

Źródło: / Euthanasia Prevention Coalition Life News, opracowanie własne – 21 lutego 2023 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag