W obronie praw ludzi starszych

Szacuje się, że do roku 2050 liczba osób starszych na świecie sięgnie 2 mld. Będzie ich więcej, niż dzieci poniżej 15. roku życia. Na posiedzeniu Rady Praw Człowieka prognozy demografów przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie.
 
Abp Ivan Jurkovič zwrócił uwagę na raport niezależnych ekspertów, według których populacja seniorów jest najszybciej rosnącą grupą wiekową w większości społeczeństw. Korzystanie przez ludzi w podeszłym wieku z praw człowieka już teraz wiąże się z szeregiem wyzwań.
 
Papieski dyplomata wymienił sprawy związane z „ochroną zdrowia, prawem do pracy, opieką socjalną, dostępem do wymiaru sprawiedliwości i rosnącą dyskryminacją osób starszych”.
 
Zaistniałej sytuacji winna jest przede wszystkim tzw.„kultura odrzucania”, która ocenia ludzi według tego, co są w stanie wyprodukować. Dlatego „starsi, tracąc swoje miejsce w społeczeństwie, często czują się bezużyteczni i osamotnieni”  – zauważył abp Jurkovič.
 
Watykański obserwator podkreślił, że jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się seniorzy, jest ubóstwo. Prawie połowa  ludzi w wieku emerytalnym nie otrzymuje żadnych świadczeń finansowych. Często też uzyskana emerytura jest tak niska, że nie wystarcza na pokrycie podstawowych potrzeb i starzy ludzie żyją na granicy biologicznego minimum. Brak zabezpieczenia finansowego lub jego skrajnie niski poziom zmusza ludzi do zarobkowania nawet w bardzo podeszłym wieku.
 
Z kolei w dziedzinie opieki zdrowotnej często zaniedbuje się osoby starsze z przewlekłymi chorobami lub złożonymi dolegliwościami – nie rokują wyzdrowienia i obciążają system.
 
Papieski dyplomata zaapelował o podniesienie świadczeń ubezpieczeniowych i dofinansowanie dla rodzin, by mogły zapewnić swym starszym członkom opiekę w domu.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego: Radio Watykańskie – 24.09.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (ariadna) – FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.