Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Nowelizacja, która poprawi warunki w domach dziecka

Dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy, domem pomocy społecznej, a nawet hospicjum. Tak stanowią przepisy wprowadzone do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyjętą przez parlament nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda.
 
Ustawa ma przede wszystkim przyspieszyć proces odchodzenia od umieszczania dzieci w systemie opieki instytucjonalnej, czyli w domach dziecka. Przepisy zakładają, że do 2020 r. nie powinno być placówek większych niż 14-osobowe. W celu uniemożliwienia takich rozwiązań, że dzieli się większe domy dziecka na kilka mniejszych placówek, wprowadzono przepis stanowiący, że w jednym budynku nie należy łączyć kilku domów dziecka.
 
Nowela wprowadza też zakaz lokalizowania placówek opiekuńczo-wychowawczych na jednej posesji (nie tylko w jednym budynku, ale także na jednej działce) z izbami wytrzeźwień oraz zapewniającymi całodobową opiekę: ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, hospicjami i zakładami opiekuńczo-leczniczymi.
 
Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego, Prezydent.pl ; PAP - 26.09.2016 r.]
 
Zdjęcie: MorgueFile (mensatic) - FP

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

wiadomosci pro-life

Zapisz się, aby otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie!


Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)

PayPal € (Euro)

 

3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag