Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Prezydent Biden i jego Administracja promują pogląd, że aborcja jest konieczna dla ekonomicznego wzmocnienia pozycji kobiet

Administracja prezydenta Bidena opublikowała nową strategię promowania globalnej pozycji ekonomicznej kobiet, która nakazuje rządowi USA rozszerzenie równego dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, co jest rozumiane jako obejmujące również przerywanie ciąży.

Poprzedni prezydent USA Donald Trump nadał wysoki priorytet międzynarodowemu wzmocnieniu pozycji ekonomicznej kobiet. Jego córka Ivanka stanęła na czele inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet i dostęp do możliwości finansowych na całym świecie. Projekt ten był krytykowany przez aktywistów aborcyjnych, ponieważ skupiał się wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, a pomijał takie przestrzenie jak zdrowie, gdzie grupy proaborcyjne mogą znajdować furtkę dla swoich programów i uzyskiwać duże dofinansowania z funduszy rządowych.

Natomiast Administracja prezydenta Bidena na stronie internetowej Białego Domu od razu usunęła informacje na temat Inicjatywy Globalnego Rozwoju i Dobrobytu Kobiet z okresu działania poprzedniego prezydenta. Obecnie promuje pierwszą w historii strategię rządu USA dotyczącą wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet w wymiarze międzynarodowym z aborcją w tle.

W przeciwieństwie do poprzedniego nowy plan działania zawiera powtarzające się odniesienia do tzw. usług zdrowia reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny(niszczenia płodności i aborcji), określając je jako warunki wstępne udziału kobiet w życiu gospodarczym.

Nowy plan działania jako zaplanowanych beneficjentów programu wpisuje kobiety i dziewczęta transpłciowe. Nakazuje też rządowi USA promowanie małżeństw osób tej samej płci za granicą.

Ci, którzy chcą, aby ich rodziny były prawnie uznawane, powinni mieć taką możliwość – czytamy w planie działania amerykańskiego rządu. Pojawia się tam także argumentacja, że prawne uznanie związków osób tej samej płci dodaje wiarygodności, przyznaje wymierne korzyści i prawa oraz wspiera pełną integrację społeczną.

Ten nowy program ma działać w porozumieniu z innymi rządowymi agendami i strategicznymi międzynarodowymi programami, jak np. polityka płci promowana przez United States Agency for International Development (USAID), która wkrótce ma być publikowana w ostatecznej formie.

Za prezydenta Trumpa polityka ta została zaktualizowana, w celu usunięcia odniesień do dwuznacznego lub eufemistycznego języka używanego do promowania aborcji w agendach międzynarodowych oraz w celu wyraźnego nadania priorytetu problematyce równości mężczyzn i kobiet. Natomiast Administracja prezydenta Bidena szybko przystąpiła do zastąpienia go projektem, który promuje tzw. niebinarne podejście do problematyki płci oraz inne wysoce kontrowersyjne elementy.

We wszystkich dokumentach strategicznych Administracji prezydenta Bidena wspólnym elementem jest zdecydowany nacisk na wykorzystywanie każdej kwestii, np. zapobiegania przemocy lub wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet, jako narzędzia do promowania radykalnych zmian społecznych w kwestiach dotyczących gender i aborcji.

Te wytyczne polityki międzynarodowej powodują kierowanie funduszy amerykańskich do organizacji wdrażających te programy w wielu krajach na całym świecie, zgodnie z założeniami programu zmian społecznych lansowanego przez Administrację prezydenta Bidena..

Przykładowo – Stany Zjednoczone niedawno uruchomiły aktualizację inicjatywy, mającej na celu zapobieganie i reagowanie na przemoc na tle płciowym w programach humanitarnych, pt. Bezpieczne od początku.

Wcześniejsza wersja programu Bezpieczne od początku, która została uruchomiona przez administrację prezydenta Obamy, przekazała fundusze na rzecz kilku agencji ONZ, a także międzynarodowych organizacji promujących aborcję. Zrewidowana iteracja nadaje priorytet spójnemu i ukierunkowanemu finansowaniu podejścia wspierającego programy zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

Zamiast koncentrowania się na położeniu kresu bezkarności za stosowanie przemocy i zapewnieniu praktycznych środków zapewniających bezpieczeństwo kobiet i dziewcząt, wzywa się do podejmowania badań nad zajmowaniem się tzw. krzyżującymi się formami ucisku, w tym orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz stymulowaniem zmian norm społecznych.

Wraz z tą nową inicjatywą administracja prezydenta Bidena uruchomiła zaktualizowaną strategię dotyczącą międzynarodowego zwalczania przemocy ze względu na płeć, która nakazuje rządom dostosowanie swoich programów i polityki do standardów ONZ, które wyraźnie odnoszą się do aborcji jako elementu reagowania na przemoc seksualną w założeniach programów humanitarnych.

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 13 stycznia 2023 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag