Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

USA: Pierwsze ważne decyzje pro-life Izby Reprezentantów po wyborach międzyokresowych

Republikanie, którzy po wyborach uzyskali większość w Izbie Reprezentantów, od razu rozpoczęli działania na rzecz obrony życia. Pierwszą ważną decyzją było definitywne odrzucenie projektu ustawy zaproponowanej przez deputowanych z Partii Demokratycznej, która w odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego USA była kolejną próbą odgórnego skodyfikowania tzw. prawa do aborcji w całych Stanach Zjednoczonych.

Propozycja ta miała charakter totalnie proaborcyjny; po uchwaleniu obaliłaby wszystkie dotychczasowe prawa pro-life zarówno n poziomie federalnym, jak i stanowym. Umożliwiłaby dokonywanie aborcji nawet w czasie porodu, anulowałaby konieczność zgody rodziców w przypadku przerwania ciąży u ich nieletniej córki, pozwoliłaby na tzw. aborcyjną selekcję płci, zmuszałaby pracowników służby zdrowia do jej wykonywania oraz operacji zmiany płci. Nakazałaby także finasowanie biznesu aborcyjnego z pieniędzy amerykańskich podatników, a przede wszystkim traktowałaby zabijanie dzieci poczętych jako bezwarunkowe prawo kobiet.

Demokraci usiłowali uchwalić taką ustawę już kilkukrotnie, przewortnie nazywając ją o ochronie zdrowia kobiet. Po każdej przegranej na nowo podejmowali podobną inicjatywę. Ostatnia propozycja została złożona w Izbie Reprezentantów przez proaborcyjne posłanki, chociaż publicznie przyznawały, że po zmianie składu Izby i przejęciu większości przez Republikanów nie ma ona szans na uchwalenie. Liczyły jednak, że uda się skierować ją do komisji i na tej bazie kontynuować proaborcyjną propagandę.

Republikanie jednoznacznie wygrali tę pierwszą batalię – wszyscy oprócz jednego deputowanego głosowali przeciw, podobnie wszyscy Demokraci oprócz jednego głosowali za. Wynik był następujący: 219 głosów za odrzuceniem do 212 za przyjęciem.

Obecnie Republikanie rozpoczęli prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która zapewniłaby prawidłową opiekę medyczną dla dzieci, które urodziły się żywe pomimo zastosowania procedury aborcyjnej.

Kolejna sprawą było przyjęcie we wtorek 10 stycznia rezolucji Izby Reprezentantów, która w jednoznaczny sposób potępia akty przemocy i terroryzmu skierowane przeciwko placówkom, działaczom pro-life i kościołom jako zemstę za decyzję Sądu Najwyższego. W wzywa też Departament Sprawiedliwości USA do zbadania tych przypadków i ukarania sprawców. W lipcu 2022 r. zdominowana przez Demokratów Izba Reprezentantów odrzuciła projekt podobnej rezolucji .

Wszyscy republikanie głosowali za przyjęciem rezolucji (222 głosy), natomiast wyłamało się trzech Demokratów – reszta głosowała przeciwko (208 głosów), w ten sposób wyrażając swoje poparcie dla aktów terroryzmu skierowanego przeciwko obrońcom życia bezpośrednio pomagającym kobietom w ciąży w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

Fox News informuje, że od maja 2022 r. rezolucja wskazuje na ponad 100 związanych z aborcją ataków na organizacje i kościoły pro-life, w tym podpalenia, wybuchy, demolowanie, napady, pobicia i groźby. W przyjętej rezolucji zarzuca się przywódcom administracji prezydenta Bidena, że ani nie podjęli działań w odpowiedzi na radykalne ataki, ani nie chronią praw obywateli broniących życia, z którymi nie zgadzają się ideologicznie i politycznie. Jak dotąd władze federalne nie poinformowały o żadnych aresztowaniach w związku z tymi licznymi atakami.

Kongres potępia niedawne ataki (…) uznaje świętość życia i ważną rolę, jaką organizacje pro-life, grupy i kościoły odgrywają we wspieraniu kobiet w ciąży, dzieci i rodzin oraz wzywa administrację prezydenta Bidena do wykorzystania wszystkich właściwych organów ścigania w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego i ochrony praw [obrońców życia] – stwierdza rezolucja.

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 11 stycznia 2023 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag