Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

„Dostęp do bezpiecznej aborcji jako prawo człowieka” w rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych większością głosów, ale bez pełnego konsensusu, zatwierdziło nową rezolucję, pod nazwą Współpraca międzynarodowa w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, środków zaradczych i pomocy dla ofiar przemocy seksualnej. W dokumencie tym celowo użyto nowego, zmanipulowanego języka, w celu otworzenia furtki dla akceptacji tzw. bezpiecznej (tzn. zalegalizowanej) aborcji jako prawa człowieka Inicjatorem były Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Styl wstępnych negocjacji był bardzo agresywny, odmawiający przedstawicielom państw członkowskich, które nie zgadzały się z tymi sformułowaniami, prawa do ich usunięcia z dokumentu.

Prowadzący negocjacje twierdzili, że projektowana rezolucja dotyczy kwestii uzgodnionych w drodze konsensusu, mimo że nie ma międzynarodowego porozumienia w sprawie aborcji. Delegacja nigeryjska zaznaczyła, że ​​aborcja jest kwestią polityczną, a nie prawem człowieka. Podkreśliła, że język używany przez negocjatorów nie został uzgodniony w drodze konsensusu, co sugerowały delegacje Japonii i Sierra Leone.

Delegacja nigeryjska zaproponowała poprawki. Zostały one zgłoszone wspólnie przez 6 państw: Białoruś, Kamerun, Etiopię, Libię, Mauretanię i Senegal.

Za przyjęciem poprawek do rezolucji głosowały 33 kraje:

Afryka: Nigeria, Kenia, Egipt, Tunezja, Burundi, Burkina Faso, Gambia, Kamerun, Etiopia, Libia, Mauretania, Senegal, Erytrea, Sudan, Uganda i Zimbabwe.

Azja: Chiny, Filipiny, Malezja, Indie oraz kraje arabskie: Iran, Irak, Kuweit, Katar, Emiraty Arabskie, Jemen i Pakistan

a także Syria, Rosja i Białoruś.

Polska w ogóle nie zagłosowała, co mocno zaskoczyło obrońców życia na całym świecie oraz spotkało się z głośno wyrażaną dezaprobatą środowisk pro-life.

Krzysztof Szczerski. stały przedstawiciel Polski przy ONZ, oświadczył: - Polskie przedstawicielstwo przy ONZ, zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w związku z wrażliwymi treściami nie poparło tekstu rezolucji, sam tekst też nie ustanawia nowego prawa człowieka, a w kwestii aborcji odwołuje się do regulacji krajowych i nie wykracza poza przepisy już obowiązujące.

Oświadczenie, że Polska nie poparła rezolucji, jest zupełnie niewystarczające, gdyż unikając oddania głosu, odmówiła poparcia dla tak zasadniczych poprawek, zgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

Malezja potępiła nieprzejrzyste prowadzenie negocjacji w sprawie tekstu tej rezolucji, ponieważ nie było rzeczywistego interesu w znalezieniu wspólnego mianownika do rozwiązania problemu. Delegacja tego kraju stwierdziła też, że nieodpowiedzialne jest twierdzenie, że taka terminologia, stanowi język konsensusu.

Inicjatywa, dotycząca wprowadzenia poprawek, ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem, gdyż zdecydował głos większości podczas głosowania. Niemniej nie osiągnięto w tej sprawie konsensusu. Jest to ważne w ukazywaniu, że tzw. prawo do aborcji jest dalekie od pełnej akceptacji na arenie międzynarodowej. Silny sprzeciw, z jakim spotkał się ten zapis, może utrudnić delegacjom USA i UE umieszczanie terminu bezpieczna aborcja jako prawo człowieka w innych dokumentach ONZ, konsensusu wymagających.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: ONZ, C-Fam, opracowanie własne – 6 września 2022 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag