Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Najnowsze sondaże opinii publicznej pokazują, że większość Amerykanów chce obalenia precedensu aborcyjnego Roe przeciwko Wade

Pierwszy sondaż został wykonany na zlecenie CNN. Wykazał on, że Amerykanie, którzy są już zarejestrowani jako wyborcy, w większości są zadowoleni, że Sąd Najwyższy prawdopodobnie obali precedens aborcyjny Roe przeciwko Wade.
Co ciekawe, Wyborcy, którzy twierdzą, że byliby zadowoleni z obalenia Roe, są prawie dwa razy bardziej pozytywnie nastawieni do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach. (38% popierających do 20% przeciwnych).

Kolejny nowy sondaż wy konała agencja Rasmussena wykazując, że więcej Amerykanów chce obalenia precedensowego wyroku SN ws. Roe przeciwko Wade niż jego utrzymania.

W odpowiedzi na ujawnienie projektu opinii SN, który unieważnia wyrok ws. Roe, aktywiści aborcyjni rozpoczęli wyjątkowo agresywną akcję protestów, skierowaną przeciwko centrom pomocowym pro-life oraz kościołom, szczególnie katolickim. Jednak sędziowie SN podkreślają, że takie usiłowanie wywarcia presji na nich jest nie do przyjęcia i nie zamierzają się ugiąć.

Badanie Rasmussena na próbie 1000 wyborców przeprowadzono drogą ankiet przez telefon i Internet w dniu 3 maja 2022 r. Margines błędu wynosi plus/minus 3 punkty procentowe przy 95% poziomie zaufania.

Badanie to wykazało, że 48% wyborców w USA aprobuje orzeczenie SN uchylające precedens aborcyjny w tym 32% zdecydowanie popiera. Przeciwnych jest 45% wyborców (w tym 35% zdecydowanie przeciwnych).

47% wyborców zgadza się ze stwierdzeniem sędziego Alito, że orzeczenie ws. Roe od początku było błędne i słabo uzasadnione (w tym 31% zdecydowanie popiera tę tezę).

Natomiast 46% nie zgadza się (w tym 33% zdecydowanie).

Poparcie dla zablokowania tego precedensu wyraziło 66% Republikanów, 33% Demokratów i 48% niezdeklarowanych wyborców. Przeciwko było 64% Demokratów, 27% Republikanów i 44% niezdeklarowanych wyborców.

52% mężczyzn i 45% kobiet aprobuje proponowaną decyzję SN uchylającą orzeczenie ws. Roe przeciwko Wade.

Więcej informacji na temat sytuacji po wycieku projektu orzeczenia SN TUTAJ

Przez ostatnie dziesięciolecia większość Amerykanów zajmowała stanowisko po stronie obrony życia. Oto przykłady kilku głównych sondaży.

  • Maj 2022: sondaż Fox News wykazał, że Amerykanie są pro-life 44-54%, a większość chce zakazu aborcji po 6. lub 15. tygodniach.
  • Styczeń 2022: sondaż Marist – 71% Amerykanów chce, aby aborcje były nielegalne lub bardziej ograniczone, a wszyscy zasadniczo popierają obalenie Roe.
  • Wrzesień 2021: sondaż Rasmussena wykazał, że w Teksasie poparcie dla prawa pro-life wynosi 43-46%.
  • Czerwiec 2021: Instytut Gallupa stwierdził, że 52% Amerykanów ma poglądy pro-life w tym 19% oczekuje, aby wszystkie aborcje były nielegalne, a 33% prawie wszystkie.
  • Styczeń 2021: sondaż Marist wykazał, że większość Amerykanów opowiada się za życiem i sprzeciwia się wszystkim lub praktycznie wszystkim aborcjom, które mają miejsce dzisiaj w Ameryce. 51% Amerykanów zajęło stanowisko w obronie życia, 12% stwierdziło, że aborcja nie powinna być dozwolona w żadnych okolicznościach, 11% opowiedziało się za aborcją tylko w sytuacji ratowania życia matki, a 28% Amerykanów zajęło stanowisko w obronie życia, sprzeciwiając się 98% aborcji (czyli z wyjątkiem tzw. szczególnych przypadków).

Jak widać większość Amerykanów opowiada się za życiem, ale dotychczas nie mieli oni prawa głosu, gdyż precedensowy wyrok SN narzucał rozwiązanie w pełni zezwalające na aborcję na żądanie kobiety. Obalenie tej decyzji z 1973 roku spowoduje, że od razu co najmniej 26 stanów zakaże lub znacznie ograniczy wykonywanie aborcji.

Tymczasem coraz wyraźniej widać, że Partia Demokratyczna zamierza traktować prawo do aborcji jako jeden z podstawowych postulatów wyborczych. Agresja ekstremalnych ruchów aborcyjnych narasta. Napadają oni i niszczą centra pomocowe dla kobiet, biją i grożą śmiercią obrońcom życia.

 

Źródło: Life News, opracowanie własne – 3/9 maja 2022 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag