Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Zgromadzenie Ogólne ONZ do rezolucji ws. czystej wody i rzadkich chorób dodało sformułowania promujące aborcję

Zgromadzenie Ogólne ONZ dodało termin zdrowie seksualne i reprodukcyjne do rezolucji, w których terminy te nigdy wcześniej się nie pojawiały. Kontrowersyjny termin jest szeroko rozumiany jako zaszyfrowane hasło dla polityk promujących aborcję i prawa LGBT+. Delegaci Rosji i krajów Zatoki Perskiej skarżyli się, że została otwarta furtka dla promowania i finansowania aborcji w dwóch rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego, które dotyczą rzadkich chorób oraz dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Delegacje, sprzeciwiające się wprowadzaniu tych sformułowań, nie głosowały jednak przeciwko przyjęciu tych ważnych rezolucji, ale przystąpiły do ​​konsensusu, zgłaszając jednocześnie swój sprzeciw podczas posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego.

- Dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest czymś, co naszym zdaniem powinno być pozostawione ustawodawstwu krajowemu i polityce religijnej w naszym kraju – oświadczył delegat Bahrajnu w imieniu krajów Zatoki Perskiej: Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych. Emiratów Arabskich i Egiptu.

Zdrowie reprodukcyjne nie jest priorytetem w dziedzinie ochrony zdrowia dzieci, a dostęp do usług aborcyjnych powinien być możliwy tylko za zgodą ich rodziców i opiekunów prawnych – stwierdził delegat Rosji w odniesieniu do akapitu dotyczącego kobiet i dziewcząt, w którym termin ten został dodany w rezolucja dotyczącej chorób rzadkich.

Dodanie kontrowersyjnych terminów zawierających aborcję do ważnych deklaracji ONZ może spowodować wykorzystywanie na ten cel zasobów politycznych i finansowych w ramach współpracy międzynarodowej w takich obszarach, jak dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Takie zagadnienia jak planowanie rodziny, aborcja i polityka LGBT+, są już sowicie dofinansowanymi priorytetami dla zachodnich darczyńców.

Brak dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych jest krytyczną potrzebą w najbiedniejszych krajach i główną przyczyną śmierci. Według UNICEF co roku z tego powodu umiera ponad pięćset tysięcy dzieci.

Uchwalana co dwa lata rezolucja Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zapewnienia prawa dostępu do czystej do wody jest jedną z niewielu międzynarodowych przestrzeni politycznych, w których kraje zobowiązują się do zaspokojenia tej krytycznej potrzeby. Natomiast polityka dotycząca zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest najlepiej finansowanym elementem globalnego programu zdrowia, z ponad 12 miliardami dolarów pomocy rocznie. Z drugiej strony dostęp do bezpiecznej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i programów pomocy ludziom cierpiącym na rzadkie choroby jest zaniedbywany i niedofinansowany. Ten temat jest corocznie poruszany przez Zgromadzenie Ogólne i Radę Gospodarczo-Społeczną ONZ.

Delegaci z Federacji Rosyjskiej, krajów Zatoki Perskiej, Egiptu, a także Libii i Malezji sprzeciwili się włączeniu niejednoznacznego wyrażenia różne i krzyżujące się formy dyskryminacji –używanego przez system ONZ do promowania nieuzgodnionych polityk LGBT+.

Delegacje Unii Europejskiej i USA skarżyły się, że rezolucje ONZ nie idą wystarczająco daleko w promowaniu aborcji i LGBT+. Według delegata USA rezolucja w sprawie rzadkich chorób nie obejmowała pełnego zakresu ochrony osób cierpiących na rzadkie choroby, ponieważ pominęła drugie odniesienie do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a także odniesienie do wielokrotnych i krzyżujących się form dyskryminacji.

Delegaci USA, Unii Europejskiej i Meksyku skarżyli się również, że dwuroczna rezolucja w sprawie rodziny, wniesiona przez kraje rozwijające się, nie zawierała różnych form rodziny, terminu, który według ich nomenklatury obejmuje tzw. rodziny LGBT+.

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 18 listopada 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag