Porównanie amerykańskiego prawa zezwalającego na aborcje z obowiązującym w krajach europejskich

Można się spodziewać, że prawa zezwalające na zabijanie dzieci w łonach matek w różnych krajach świata będą cytowane jako przykłady, gdy w grudniu Sąd Najwyższy USA rozpocznie rozpatrywanie sprawy dotyczącej zgodności z konstytucją ograniczenia prawa do aborcji do 15. tygodnia ciąży w stanie Mississipi. Twórcy zmiany prawa w tym stanie wyraźnie porównali nowe przepisy z prawem funkcjonującym w innych krajach.

W swoim pierwszym uzasadnieniu zmiany prawa napisali: Stany Zjednoczone są jednym z zaledwie siedmiu krajów na świecie, które dopuszczają aborcję na żądanie tylko na skutek wolnego wyboru po 20. tygodniu ciąży. W rzeczywistości aż 75% wszystkich krajów na świecie w większości przypadków nie zezwala na przerwanie ciąży po 12. tygodniach z wyjątkiem ratowania życia i zdrowia fizycznego matki.

Prawo stanu Mississippi kwestionuje precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku, które zablokowało wiele federalnych i stanowych ograniczeń aborcyjnych.

Sąd Najwyższy USA wydał jeszcze jeden, mniej znany wyrok w sprawie Doe przeciwko Bolton, który zezwolił na dokonanie aborcji na życzenie, gdy dziecko osiągnie już zdolność do przeżycia poza łonem matki z powodu zagrożenia zdrowia matki, również psychicznego.

Sprawa dotycząca nowego prawa w stanie Mississipi nosi nazwę: Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że może ona spowodować obalenie precedensu Roe kontra Wade.

Rozprawa w Sądzie Najwyższym USA ma się rozpocząć 1 grudnia br. i już budzi bardzo duże emocje.

Opinia wydana przez Sąd Najwyższy USA stwierdza, że przedstawiciele administracji stanu Mississipi wezwali sąd do uznania, że ​​prawo amerykańskie jest niezgodne z prawem innych krajów zachodnich. Stany Zjednoczone znajdują się w towarzystwie Chin i Korei Północnej jako jedne z niewielu krajów zezwalających na aborcje z wyboru po 20. tygodniu ciąży. Ta sytuacja nie idzie z duchem czasu i pora ją zweryfikować – twierdzą oawncy reprezentujący stan Mississipi.

Z kolei prawnicy reprezentujący stronę proaborcyjną w swoim pozwie także przytaczali prawa funkcjonujące zagranicą, ale na poparcie własnego twierdzenia, że ​​Stany Zjednoczone nie są wyjątkiem. W przypisie pojawiło się stwierdzenie, że w krajach o tradycjach prawnych i wartościach demokratycznych najbardziej porównywalnych ze Stanami Zjednoczonymi, takich jak Wielka Brytania i Kanada, aborcja jest legalna do czasu przeżywalności. Wiele krajów, których prawo posiada dalej idące ograniczenia aborcyjne, zezwala na przerwanie ciąży w późniejszym okresie z szerokich powodów społecznych i zdrowotnych, zezwalając na aborcję w bardziej zaawansowanej ciąży, co całkowicie różni się w stosunku do zakazu wprowadzanego w stanie Mississippi.

Jak więc prawo amerykańskie ma się do przepisów innych krajów? Bezpośrednie porównanie komplikuje fakt, że ograniczenia dotyczące aborcji i wyjątki prawne różnią się znacznie w zależności od kraju. Ponadto wiele krajów, które miały surowe ograniczenia, jak Irlandia, w ostatnich latach zliberalizowało swoje prawo. Jednak już w 2017 roku Washington Post opublikował twierdzenie, że dane potwierdzają, iż Stany Zjednoczone są jednym z zaledwie siedmiu krajów na świecie, które zezwalają na aborcje z wyboru po 20 tygodniach ciąży. Te pozostałe sześć krajów to Korea Północna, Chiny, Wietnam, Kanada, Singapur i Holandia.

The Washington Post wykorzystał raport z 2014 roku, przygotowany przez pro-life Charlotte Lozier Institute, który badał prawa dotyczące aborcji w 198 krajach, niezależnych stanach i półautonomicznych regionach, które mają ponad milion ludności.

Spośród tych 198 krajów, niepodległych państw i regionów na całym świecie, 59 zezwala na aborcję bez ograniczeń co do przyczyny, nazywaną z wyboru lub na żądanie – stwierdzono w raporcie Charlotte Lozier Institute. Pozostałe 139 krajów wymaga podania jakiegoś powodu, aby uzyskać prawo do aborcji. Badanie Instytutu Lozier wykazało, że: Utrzymanie praw ograniczających aborcję na żądanie po 20 tygodniu ciąży ( prawo Mississipi) usytuuje Stany Zjednoczone bliżej głównego, międzynarodowego nurtu, zamiast plasować je jako kraj z ultra-permisywną polityką aborcyjną.

Badanie opublikowane w lipcu br. wykazało, że 47 z 50 analizowanych krajów europejskich, niepodległych państw i regionów albo nie zezwala na aborcję z wyboru, albo ogranicza ją do 15. tygodnia ciąży lub mniej.

Żaden kraj europejski nie zezwala na aborcję z wyboru przez wszystkie dziewięć miesięcy ciąży, co jest dozwolone w kilku stanach USA. Ponadto Ameryka jest jednym z niewielu państw, wraz z Chinami i Koreą Północną, które zezwalają na jakiekolwiek późne aborcje z wyboru – podsumowała autorka raportu, Angelina B. Nguyen.

Najbliższy odpowiednik prawa amerykańskiego w Europie obowiązuje w Holandii. Jest to 17-milionowy kraj, znany z pionierskich, kontrowersyjnych praktyk, takich jak eutanazja dzieci. Holenderska ustawa o przerwaniu ciąży zezwala na aborcje do 24 tygodnia – momentu, gdy płód staje się zdolny do życia poza łonem matki.

Aborcje po 24. tygodniach są także dozwolone w pewnych okolicznościach, na przykład gdy nienarodzone dziecko jest poważnie prenatalnie chore lub istnieje prawdopodobieństwo, że będzie cierpieć po urodzeniu.

Najnowsze badanie Charlotte Lozier Institute wykazało, że Holandia była jednym z zaledwie trzech krajów europejskich, które dopuszczały aborcję z wyboru po 15. tygodniach, obok Szwecji (18 tygodni) i Islandii (22 tygodnie).

W Niemczech aborcja na życzenie z jakiegokolwiek powodu jest dozwolona w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Ale prawo wymaga od kobiety odbycia konsultacji w ośrodku zatwierdzonym przez dany land i trzydniowego okresu oczekiwania. Niemcy, najbardziej zaludniony kraj w Unii Europejskiej, liczący 83 miliony ludzi, zezwalają na późne aborcje w przypadku gwałtu lub gdy uważa się, że zdrowie fizyczne lub psychiczne matki jest poważnie zagrożone.

We Francji, kraju liczącym 63 miliony ludności, aborcja na żądanie jest dozwolona do 12. tygodni. Przerwanie ciąży w drugim i trzecim trymestrze jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dwóch lekarzy stwierdzi, że konieczne jest ratowanie życia matki oraz aby zapobiec poważnemu i trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu lub ciężkiej i nieuleczalnej chorobie dziecka.

We Włoszech aborcja jest legalna z dowolnego powodu w ciągu pierwszych 90 dni ciąży (prawie 13 tygodni), a następnie z pewnych powodów po skierowaniu przez lekarza. Praktykę tę zalegalizowano w 1978 roku, pomimo sprzeciwu papieża Pawła VI, który zachęcał lekarzy do sprzeciwu sumienia. Pigułka aborcyjna RU-486 została we Włoszech zalegalizowana w 2009 roku., a w roku 2010 uchwalono normy prawne, zgodnie z którymi podawanie tych środków jest możliwe tylko w czasie trzydniowej hospitalizacji kobiety. Lekarzowi nie wolno przepisać tego farmakologicznego środka po upływie siódmego tygodnia ciąży.

Wielka Brytania, kraj liczący 67 milionów ludzi kulturowo związanych ze Stanami Zjednoczonymi, zezwala na aborcję ze względów społeczno-ekonomicznych do 24. tygodnia ciąży i aż do urodzenia, jeśli istnieje poważne ryzyko, że dziecko po urodzeniu będzie cierpieć z powodu fizycznych lub psychicznych anomalii, które mogą powodować poważne upośledzenie. Pierwsza brytyjska ustawa z 1967 roku zezwalała na przerwanie ciąży do 28 tygodnia. To brytyjskie prawo stało się wzorcem do zalegalizowania tej praktyki w kolejnych krajach, w tym w Kanadzie w 1969 roku i USA w 1973 roku.

Irlandia, kraj mający prawie pięć milionów mieszkańców, sąsiadujący z Wielką Brytanią, do niedawna był jednym z nielicznych krajów europejskich uznających równe prawo do życia brzemiennej kobiety i jej nienarodzonego dziecka. Jednakże na skutek referendum w 2018 roku nastąpiła zmiana i obecnie obowiązujące prawo zezwala na aborcje na życzenie w pierwszych 12 tygodniach ciąży, a późniejsze tylko w przypadkach wykrycia śmiertelnych wad u poczętego dziecka lub gdy uważa się, że życie lub zdrowie kobiety są zagrożone.

Jedynym dużym europejskim krajem, którego prawo zasadniczo broni życia dziecka poczętego jest Polska, posiadająca 38 milionów ludności. Aborcja jest dozwolona tylko w przypadku czynu zabronionego (gwałtu, kazirodztwa) lub zagrożenia życia i zdrowia matki.

Kilka małych państw europejskich również posiada prawa chroniące życie. Są nimi: Malta, Liechtenstein, Andora i Watykan.

Gibraltar, brytyjskie terytorium zamorskie, i San Marino, enklawa na terenie Włoch, niedawno przegłosowały legalizację przerywania ciąży.

Powyższe dane zgodne z Raportem Charlotte Lozier Institute zostały zaktualizowane 13 października 2021 roku z odniesieniem do badania z lipca 2021 r. i 14 października 2021 r.

 

Źródło: CNA, Charlotte Lozier Institute, opracowanie własne – 14 października 2021 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.