Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Parlament Europejski potępił prawo pro-life w Teksasie i zalecił uchwalenie „totalnej aborcji” w USA

Większość posłów do Parlamentu Europejskiego uchwaliła rezolucję w kontekście praw człowieka, która potępia i wzywa do obalenia ustawy stanu Teksas O biciu serca, zakazującą aborcji po 6. tygodniach ciąży i wykryciu bicia serca nienarodzonego dziecka. PE wezwał też całe Stany Zjednoczone, aby uchwaliły ustawę O ochronie zdrowia kobiet, w ramach federalnej ochrony prawnej dla powszechnej realizacji praw kobiet do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (aborcji). Ustawa ta, a już przegłosowana w Izbie Reprezentantów, legalizuje zabijanie dzieci nienarodzonych praktycznie bez żadnych ograniczeń oraz zakazuje działalności pro-life.

Więcej informacji na temat totalnej amerykańskiej ustawy aborcyjnej TUTAJ

Rezolucja PE (2021/2910(RSP) została przegłosowana w dniu 7 października – 381 głosów za, 253 przeciwko i 35 wstrzymujących się. Należy zwrócić uwagę, że jak każda rezolucja PE decyzja ta nie ma wiążącej mocy prawnej. \

Tekst rezolucji jest wyjątkowo agresywny. Wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia unijnego wsparcia i finansowania dla amerykańskich grup społeczeństwa obywatelskiego (grupy proaborcyjne) chroniących i promujących zdrowie seksualne i reprodukcyjne w kraju, jako wyraz powszechnego zaangażowania w przestrzeganie tych praw.

Celem tej dyrektywy PE jest zapewnienie bezpiecznej przystani dla lekarzy, którzy łamią prawo Teksasu i podlegają odpowiedzialności karnej. W tekście dyrektywy znajduje się poparcie dla aborcji i sprzeciwu prezydenta Bidena wobec prawa Teksasu: …podczas gdy prezydent Biden oświadczył, że ustawa stanowi „bezprecedensowy atak na konstytucyjne prawa kobiet” i zapowiedział wysiłek całego rządu w celu przeciwdziałania temu prawu, wzywając do zapewnienia kobietom w Teksasie dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji” oraz w swoim oświadczeniu potwierdził, że administracja Biden-Harris zawsze będzie walczyć o ochronę dostępu do opieki zdrowotnej i obronę prawa kobiety do podejmowania decyzji dotyczących jej ciała i określania jej przyszłości.

Większość europosłów wyraziła niezadowolenie z pracy Sądu Najwyższego USA i potencjalnych następstw uchylenia precedensu sądowego Roe przeciwko Wade: PE wyraża zaniepokojenie zbliżającym się rozpatrzeniem przez Sąd Najwyższy USA sprawy Roe przeciwko Wade oraz tym, że to przełomowe orzeczenie, które gwarantuje kobietom prawo (do aborcji) w najbliższej przyszłości może zostać unieważnione; obawia się, że miałoby to poważny i szeroki wpływ na dostęp kobiet do opieki zdrowotnej i ich wolny wybór także w innych stanach, biorąc pod uwagę fakt, że w kolejnych 11 stanach uchwalono ustawy, które wejdą w życie w przypadku uchylenia precedensu Roe przeciwko Wade.

Rezolucja przedstawia aborcję jako podstawową opiekę zdrowotną oraz część programu dotyczącego zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych, co jest opisywane jako niezbędny element ludzkiej godności nierozerwalnie związany z osiągnięciem równości płci i zwalczaniem przemocy ze względu na płeć.

Oświadczenia potępiające prawo Teksasu, które wydali aktywiści proaborcyjni, pracujący w organach monitorujących traktaty ONZ oraz specjalne procedury Rady Praw Człowieka, są w rezolucji cytowane w celu uzasadnienia argumentacji powołującej się na naruszanie praw człowieka, w tym także podważające wartości religijne, kulturowe i polityczne.

Na stronie 6 rezolucji widnieje zapis: Podkreśla się że ​​w dniu 14 września 2021 roku eksperci ONZ podkreślili, że „prawa kobiet, jako prawa człowieka, są fundamentalne i nie mogą być podporządkowane względom kulturowym, religijnym lub politycznym oraz, że wpływ ingerencji motywowanych ideologicznie i religijnie w sprawach zdrowia publicznego był szczególnie szkodliwy dla zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet i dziewcząt.

W rezolucji uwzględniono znaczenie Narodowych Celów Zrównoważonego Rozwoju nr 3 i 5 oraz cele dotyczące powszechnego dostępu do zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych .

Rezolucja ta jest skandaliczną, bezprecedensową ingerencją Unii Europejskiej w wewnętrzne prawa Stanów Zjednoczonych, do czego Parlament Europejski nie ma żadnych uprawnień, więcej narusza suwerenność niezależnego, światowego mocarstwa.

Rezolucję PE poparli: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, liberałowie z Renew Europe (Odnówmy Europę) , Partia Zielonych i Zjednoczona Lewica Europejska. Największa grupa polityczna Europejska Partia Ludowa (EPL) nie zabrała głosu. Natomiast Europejska Grupa Konserwatystów i Reformatorów (ECR) złożyła protest z wnioskiem, aby Unia Europejska nie wtrącała się w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych, dotyczące poglądów ideologicznych.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Eugenia R. Palop, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, wyraziła swoje poparcie dla podjętej rezolucji. Powiedziała: - Jako feministka domagam się zasadniczej roli kobiet we wspieraniu i obronie życia i odrzucam prawa narzucone przez religijnych fundamentalistów.

Swój sprzeciw wyraził europoseł Ryszard Czarnecki (ECR) z Polski: - Kwestie dzielące, takie jak aborcja, powinny być omawiane w bardzo wyważony sposób, ze zrozumieniem powodów drugiej strony. Ale pamiętajmy, że polityka zdrowotna leży w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Napisał też na Twitterze: - W kwestii ochrony życia i aborcji zarówno ten parlament, jak i prawdopodobnie każdy parlament na świecie, w tym również Kongres Stanu Teksas, są podzielone.

Prawo parlamentów narodowych do stanowienia prawa w zakresie aborcji zostało uznane w 1994 roku na Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze (ICPD). Program Działania ICPD uznał prawo stanowych i krajowych ustawodawców do ustanawiania praw dotyczących aborcji, tak jak zrobił to Teksas i inne stany. Stwierdza ono w par. 8.25: Wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być określone tylko na poziomie krajowym lub lokalnym, zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym.

Josep Borrell, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, podczas debaty wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że jest przekonany, że władze USA podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić kobietom w Teksasie dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji i z zadowoleniem przyjmuje zamiar administracji Bidena, aby w tym celu rozpocząć wysiłki całego rządu.

Wyraził poparcie Unii Europejskiej dla dostępu do aborcji: W odniesieniu do usług zdrowotnych Unia Europejska wspiera promocję, ochronę i realizację prawa do autonomii w podejmowaniu decyzji, a także prawa do świadomej zgody i poufności.

Borrell z zadowoleniem przyjął powołanie przez Bidena Gender Policy Council (Rady ds. Polityki Genderowej) w celu promowania równości płci poprzez zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej, rozwiązywanie problemów zdrowotnych oraz promowanie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych. Potwierdził także duże wysiłki administracji Bidena na rzecz promowania zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych w USA i na całym świecie.

Europosłowie wezwali przedstawicieli UE w USA do monitorowania sytuacji dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego (aborcji) w Teksasie i innych stanach. Wezwali też Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka, aby podczas jego rozmów z urzędnikami USA potępił naruszenia praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet

Rezolucja zostanie przekazana prezydentowi Bidenowi i jego administracji, Kongresowi USA oraz gubernatorowi i legislaturze Teksasu.

Źródło: The Parliamentary Network for Critical Issues (PNCI)/ według raportu Marie Smith, opracowanie własne – 14 października 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag