Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Nowy Plan Działania UNICEF-u zawiera „autonomię seksualną” dzieci oraz dostęp do antykoncepcji i aborcji poprzez szkoły z pominięciem praw rodziców

Zarząd UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) zatwierdził nowy, strategiczny Plan Działania, który wyznacza priorytety dla tej agendy ONZ do 2025 roku. Po raz pierwszy w programie umieszczono zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne oraz orientację seksualną i tożsamość płciową w odniesieniu do dzieci.

Wynika z tego, że już całkiem oficjalnie UNICEF wspiera autonomię seksualną dzieci oraz dostęp poprzez szkoły do antykoncepcji i aborcji. W kontekście jest także pozbawianie rodziców prawa do wychowywania dzieci zgodnie z ich poglądami i wiarą. Dotyczy to nie tylko możliwości zakazywania dzieciom kontrowersyjnych i szkodliwych zachowań, ale nawet pozbawiania rodziców prawa do otrzymania informacji oraz wyrażenia zgody na dokonanie aborcji u nieletniej córki. O tym jednak zupełnie się nie mówi, jakby ten wymiar problemu w ogóle nie istniał.

Amerykańska Administracja prezydenta Bidena od razu zatwierdziła nowy Plan Działania UNICEF, co oznacza wprowadzenie tych dyrektyw także do narodowych programów w USA.

Od kilku już lat UNICEF promuje tzw. zdolność nastolatków do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich seksualności oraz edukację seksualną i usługi zdrowia seksualnego (aborcję) dla dzieci w szkołach. Jednak obecnie te wytyczne po raz pierwszy pojawiły się w oficjalnych dokumentach strategicznych UNICEF-u.

Nowy Plan Działania poparło trzydzieści sześć krajów zasiadających w Radzie Wykonawczej UNICEF-u z zastrzeżeniem, że nie był on negocjowany z państwami członkowskimi ONZ oraz że zawiera pewne ustalenia, które nie zostały zatwierdzone przez rządy w międzyrządowym systemie Narodów Zjednoczonych. Decyzja ta jednak nie wyznacza terminów realizacji objętych zastrzeżeń.

Państwa członkowskie są zabezpieczone poprzez zapis nakazujący, aby wdrożenie Planu Działania było zgodne z zasadami odpowiedzialności w krajach realizujących ten plan, z uwzględnieniem ich krajowych priorytetów i potrzeb oraz uznając ich różne konteksty i szczególne cechy, kierując się międzynarodowymi prawami człowieka, traktatami i zasadami dotyczącymi pomocy humanitarnej.

Termin zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne jest wytworzony sztucznie w celu promowania aborcji, praw LGBT i autonomii seksualnej dzieci. Zgromadzenie Ogólne ONZ odrzuciło kontrowersyjny zapis, gdy po raz pierwszy został zaproponowany podczas negocjowania Celów Zrównoważonego Rozwoju w 2013 roku. Od tego czasu wielokrotnie, każdego roku był odrzucany podczas negocjacji przez większość delegatów państw członkowskich, z których wiele nadal sprzeciwia się wpisaniu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej do dokumentów ONZ.

Na oficjalnym koncie na Twitterze Misji USA przy ONZ pojawił się zapis chwalący UNICEF i inne agencje ONZ, które ostatnio również dodały zdrowie, prawa seksualne i reprodukcyjne do swoich programów:

Pochwalamy UNDP, UNFPA, UNOPS, UNICEF i UN Women za pomyślne postępy w realizacji ich planów strategicznych 2022-2025 oraz uznanie znaczenia zdrowia, praw seksualnych i reprodukcyjnych dla przyspieszenia postępu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – brzmi komunikat na Twitterze.

Do tego roku kontrowersyjny termin był zatwierdzany jedynie w programie Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA). Orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie zostały dotychczas uwzględnione w żadnych wcześniejszych planach strategicznych agencji ONZ.

Islamska Republika Iranu zgłosiła głębokie zaniepokojenie włączeniem do Planu Działania UNICEF-u terminów: orientacja seksualna i tożsamość płciowa, prawa seksualne, kompleksowa edukacja seksualna oraz programowanie genderowe umożliwiające transformację płci. Iran i wiele delegacji wielokrotnie wyrażało swój sprzeciw wobec włączenia takich terminów do dokumentów ONZ – oświadczyli.

Także Federacja Rosyjska zdystansowała się wobec kontrowersyjnej terminologii w nowym Planie Działania UNICEF-u.

Źródło: C-Fam, opracowanie własne – 7 października 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag