Program 500 plus: Rodziny wychodzą ponad próg ubóstwa

Politycy i eksperci już widzą, że program "Rodzina 500 plus" zrobił dużo dobrego w obszarze polityki społecznej, w tym polityki na rzecz rodziny. Przede wszystkim faktycznie zwiększył budżety gospodarstw domowych, w których wychowują się dzieci. Na podstawie danych Banku Światowego można się spodziewać, że program wyprowadzi znaczną część rodzin, zwłaszcza wielodzietnych ponad próg ubóstwa.
 
Co do tego wszyscy są zgodni. Jednak niektórzy wciąż obawiają się, że obok pozytywnych skutków program przyniesie także negatywne. Na przykład, naruszy równowagę finansów publicznych.
 
Krytyczne wypowiedzi pod adresem programu pojawiły się na nowo po cytowanej przez „Gazetę Wyborczą” wypowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego, że „część finansowania tego instrumentu będzie opierać się o dług publiczny”.
 
Premier Beata Szydło zareagowała natychmiast: „Myśmy nie zaciągali żadnego kredytu, jeżeli chodzi o 500 plus, (...) myśmy zainwestowali 500 plus w przyszłość Polski i polskich rodzin".
 
Także minister finansów Paweł Szałamacha podkreślał, że program 500 plus finansowany jest tak, jak wszystkie inne wydatki budżetowe. „Nie ma czegoś takiego, jak odrębna ścieżka finansowania programu 500 plus (...). Źródłem finansowania są dochody budżetowe, zarówno dochody podatkowe, jak i pozapodatkowe: z dywidend, ze sprzedaży praw do emisji CO2 i w związku z tym w całym budżecie jest także ujęta rezerwa na finansowanie programu 500 plus”.
 
Jedyne obawy, jakie można mieć dotyczą wpływu tego programu na zwiększenie dzietności. Część ekspertów twierdzi, że tego typu instrumenty słabo przekładają się na wzrost wskaźnika urodzeń.
 
Według Dominika Owczarka z Instytutu Spraw Publicznych, dużo efektywniejsze są takie rozwiązania, które zapewniają kobietom miejsce na rynku pracy i stabilność zatrudnienia, a także szeroki dostęp do żłobków i przedszkoli w całym kraju.
 
Zobaczymy.
 
[Na podstawie serwisu informacyjnego PAP (pk) - 13.07.2016 r. via Deon]
 
Zdjęcie: MorgueFile (svklimkin) - FP
 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.