Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Aborcja w imię wolności religijnej „Świątyni Satanicznej" w Teksasie?

Istniejąca od 2013 Świątynia Sataniczna (The Satanic Temple – TST), którą w 2019 Urząd Podatkowy USA uznał za religię, postanowiła w Teksasie walczyć prawnie z wprowadzonym tam 1 września zakazem aborcji. Powołując się na różne precedensy prawne, to nowe wyznanie chce, aby na podstawie prawa do wolności religii władze wyłączyły z tego zakazu jego tzw. rytuał aborcyjny. Szeroko napisał na ten temat i o samej historii TST 22 września na platformie opiniotwórczej The Conversation Joseph P. Laycock, profesor Religii na stanowym Uniwersytecie w Teksasie.

Z informacji tych wynika, że Świątynia Sataniczna z główną siedzibą w mieście Salem w stanie Massachusetts (w dawnym Domu Przedpogrzebowym) ma dwóch ojców założycieli: Luciena Greavesa i Malcolma Jarry`ego. Ten pierwszy niekiedy występuje na konferencjach, zwłaszcza internetowych, promując tę nieteistyczną [agnostyczną] religię, mającą na celu propagowanie sceptycyzmu, racjonalizmu i niezależności. Według niego szatan używany jest tu – w oparciu o opis angielskiego poety Johna Miltona (1608-74) – jako symbol buntu przeciwko władzy.

TST ma swoje ośrodki kultu także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie. Oficjalnie odżegnuje się ona od wiary w osobę szatana, co nie przeszkadza jej w uznaniu za swój symbol kojarzącego się właśnie z nim Wiecznego Buntownika. W praktykach kultowych dużą role odgrywa też posąg Bafometa, który ma głowę kozła i anielskie skrzydła. Jego dwie rzeźby o wymiarach 260x141x118 cm postawiono w 2014 w stolicach stanów Oklahoma i Arkansas na znak sprzeciwu wobec umieszczeniu tam wówczas kamiennych tablic z Dziesięciorgiem Przykazań. Ówczesny komentarz BBC głosił, iż Bafomet w najszerszym sensie jest obiektem okultystycznym. To właśnie przed tą rzeźbą przemawia niekiedy Lucien Greaves.

W 2014 roku członkowie TST próbowali też odprawić czarną mszę na uniwersytecie Harvarda, ale stanowczo i skutecznie sprzeciwiła się temu wówczas archidiecezja bostońska.

Również obecny zakaz aborcji w Teksasie od 1 września br. spotkał się z natychmiastowym szyderstwem. W 4 świątyniach TST w tym stanie (więcej niż w jakimkolwiek innym) urządzono wówczas sesje zdjęciowe kobiet szyderczo trzymających plakaty obrońców życia, stojących przed tzw. pokojem aborcji.

Zdaniem prof. Laycocka, po ogłoszeniu obecnego prawa antyaborcyjnego Świątynia Sataniczna odwołała się do istniejącej od 1993 Ustawy o Przywróceniu Wolności Religijnej (Religious Freedom Restoration Act), bez której zresztą prawo do praktykowania religii, zagwarantowane przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji z 1791 znaczyłoby bardzo niewiele. Na podstawie tych nowych przepisów doszło już wcześniej do kilku procesów sądowych. TST przywołało m.in. sprawę Burwell przeciwko Hobby Lobby z 2014 roku, która na podstawie tej ustawy umożliwiła chrześcijańskiej firmie Hobby Lobby zwolnienie od zapewniania pracownikom środków antykoncepcyjnych.

Powołując się na ten precedens sataniści wpadli na pomysł zapewnienia sobie prawa do ochrony religijnego obrzędu aborcyjnego. Chodzi w nim o prawo dostępu do tabletek aborcyjnych, których rozprowadzanie jest ograniczone i uzależnione od decyzji Agencji Żywności i Leków (FDA). Lekarze, wypisujący na nie recepty muszą przestrzegać prawa, a w Teksasie de facto zakazu ich wydawania.

Prawnik Świątyni Satanicznej, Matthew Kezhaya, już wysłał w tej sprawie list do FDA, prosząc o wyjęcie ich spod działania tego prawa i tłumacząc, że wymaganie recepty od lekarzy w tej sprawie stanowi wielkie obciążenie dla naszego rytuału aborcyjnego. A internetowa strona TST zachęca kobiety do zgłaszania się po te tabletki.

Przeciwnicy Świątyni Satanicznej wskazują na problem furtek prawnych w amerykańskim ustawodawstwie, z których chce ona skorzystać. Marci Hamilton, prawniczka z Uniwersytetu w Pensylwanii, która bada m.in. sprawy przestępstw w organizacjach religijnych, porównuje te luki prawne do dziur w serze szwajcarskim.

Źródło: KAI – 28 września 2021 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag