Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Meksykański Sąd Najwyższy unieważnił prawo do sprzeciwu sumienia ze względów medycznych, gdy zagrożone jest życie i zdrowie pacjenta

W poniedziałek 20 września br. Sąd Najwyższy Meksyku unieważnił artykuł powszechnego prawa do ochrony zdrowia, który w szerokim zakresie przewidywał możliwość sprzeciwu sumienia personelu medycznego wobec udziału w procedurach medycznych, takich jak aborcja. - Prawo nie określiło wytycznych i granic niezbędnych do wykonania sprzeciwu sumienia bez narażania praw człowieka innych osób, w szczególności prawa do zdrowia – ogłosił 20 września Sąd Najwyższy Meksyku.

Marcial Padilla, przewodniczący ruchu pro- life ConParticipación, powiedział, że zamiast przyjąć sprzeciw sumienia w całości, Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu wprowadza go w stan zawieszenia, stwierdzając, że nie podoba mu się sposób, w jaki został sformułowany, gdyż uniemożliwia realizację aborcji.

Oczekuje się, że w najbliższym czasie SN przedstawi jasne wytyczne dotyczące wykonywania sprzeciwu sumienia. Tym samym stanie się jasne czy będzie postulował, czy też nakaże Kongresowi Meksyku zastosowanie określonego sformułowania w przyjmowanym ustawodawstwie.

Dyskusja dotycząca sprzeciwu sumienia w Sądzie Najwyższym Meksyku toczy się od 13 września. Uznał on prawo do sprzeciwu sumienia, o ile nie ogranicza to prawa obywateli do zdrowia. (Jak wiadomo organizacje międzynarodowe prowadzą obecnie kampanię proaborcyjną pod hasłem zdrowia reprodukcyjnego, więc ten aspekt zdrowia może zostać uznany za ważniejszy).

W ostatnich tygodniach SN unieważnił również kilka artykułów kodeksu karnego stanu Coahuila, które chroniły poczęte dzieci oraz część chroniącej życie konstytucji stanu Sinaloa.

Więcej Informacji TUTAJ

Oczekuje się, że te orzeczenia SN będą miały daleko idące skutki dla całego Meksyku. Aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży była legalna tylko w niektórych stanach: w Mexico City, Hidalgo, Oaxaca i Veracruz. W pozostałej części kraju przerywanie ciąży jest nielegalne, ale istnieją tzw. wyjątki dotyczące życia matki i gwałtu. Kary i zakres przepisów różnią się w zależności od stanu.

Podczas rozprawy 15 września grupa 30 meksykańskich stowarzyszeń medycznych broniła prawa do sprzeciwu sumienia. W ich oświadczeniu napisano: odrzucenie prawa może naruszać nasze prawa człowieka w wykonywaniu naszych zawodów. Od dawna ugruntowana wolność pracowników służby zdrowia, oparta na podstawach naukowych i przestrzeganiu kodeksów etycznych, które rządzą dobrymi praktykami, zawsze powinna być absolutnym i nieograniczonym prawem w jej wykonywaniu – stwierdzili.

W związku z tym sprzeciw sumienia powinien być uwzględniany w przypadkach niezgodności między naukowymi, prawnymi i etycznymi zasadami wykonywania profesjonalnych procedur i czynności, co pozwoliłoby im usprawiedliwić się z bezpośredniego uczestniczenia w jakimkolwiek programie, działaniu, leczeniu lub badaniach, które są sprzeczne z ich osobistymi przekonaniami, zasadami, wartościami lub przekonaniami religijnymi.

W oświadczeniu na temat sprzeciwu sumienia różne środowiska lekarskie stwierdzają, że korzystanie z tego prawa jest uzasadnionym działaniem w obliczu poważnych i fundamentalnych kwestii, gdyż broni ich godności i wolności, o ile podane powody są poważne, rzetelne, uzasadnione i nie zagrażają ludzkiemu życiu ani zdrowiu fizycznemu.

Państwo ma obowiązek zagwarantowania lekarzom ochronę ich podstawowych praw, analogicznie do ochrony praw, na które zasługują pacjenci bez względu na płeć, orientację czy preferencje seksualne – podkreślili.

Dzisiaj stowarzyszenia lekarzy stały się wrażliwą grupą, której poprzez jednostronne kryteria usiłuje się ograniczyć wolność i autonomiczne podejmowanie decyzji, próbując wyeliminować ich prawo do sprzeciwu sumienia – ostrzegli.

Organizacje zawodowe zauważyły, że dzieje się tak za każdym razem tylko z powodu nacisków społecznych lub żądań, aby ignorować inne adekwatne możliwości rozwiązywania tych sporów poprzez przyjęcie innych odpowiednich, realnych i satysfakcjonujących opcji wykonywania podstawowych praw obu stron.

Meksykańskie stowarzyszenia medyczne podkreślają również, że sprzeciw sumienia jest podstawowym prawem człowieka, uznanym w różnych dokumentach krajowych i międzynarodowych, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 

Źródło: CNA, opracowanie własne – 21 września 2021 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag