Dzieciobójstwo przedstawiane jako aborcja w celu podważenia prawa chroniącego życie

W Salwadorze obowiązuje prawo całkowicie chroniące życie poczętych dzieci. Od 1998 roku przerywanie ciąży jest zakazane bez względu na okoliczności. Karze więzienia od dwóch do dziesięciu lat podlega nie tylko aborcjonista czy inna osoba wspomagająca, ale także sama kobieta. O ile do poronienia doszło z przyczyn naturalnych lub na skutek wypadku, kobieta ciężarna nie jest karana. Zakaz przerywania ciąży jest potwierdzony przez odpowiedni zapis w Konstytucji Salwadoru.

Z tego powodu Salwador jest nieustannie atakowany. Międzynarodowe organizacje proaborcyjne i ruchy feministyczne wszelkimi sposobami starają się pokazać, że prawo to jest narodową tragedią, która prowadzi do prześladowania, wręcz terroru wobec kobiet. Nie powstrzymują się one od stosowania zasady każdy chwyt jest dozwolony dla osiągnięcia własnego celu, wobec czego króluje kłamliwa, zafałszowana narracja, którą pokazuje się całemu światu jako przykład fanatyzmu i przemocy wobec kobiet.

W tym celu spreparowano fałszywy obraz przedstawiający okrutne traktowanie 17 kobiet, które miały być wsadzane do więzień i katowane z powodu niezawinionych poronień. Historyjki te skutecznie upowszechniano na całym świecie. Pojawiały się (i pojawiają nadal) jako narracja prowadzona przez wielkich potentatów aborcyjnych i sprzyjające im media.

Historie te były przez lata wszechobecne w wiodących organizacjach proaborcyjnych, w tym w Center for Reproductive Rights (Centrum Praw Reprodukcyjnych) oraz Amnesty International. Przykład z Salwadoru i obowiązujące tam prawo chroniące życie, ukazywano jako niebezpieczne dla kobiet, co miało uzasadnić nieprawdziwą tezę, że legalna aborcja jest zawsze bezpieczna i ratuje życie kobiet. Argumentacje tę często stosowano także w dokumentach agend ONZ, podczas lobbingu, w projektach i staraniach o przyznanie grantów.

Fakty całkowicie przeczą tej narracji i jednoznacznie pokazują, że jest ona fałszywa. W rzeczywistości te 17 kobiet to przypadki skazania za dzieciobójstwo, niejednokrotnie niezwykle okrutne. W materiałach dowodowych znajdują się m. in. zdjęcia przedstawiające skutki pobicia, uduszenia czy utopienia dzieci.

VIDA SV, organizacja pro-life z Salwadoru, uzyskała pełny dostęp do dokumentacji sądowej we wszystkich tych sprawach. Dokumenty te zostały opublikowane na ich stronie internetowej. Opisują szczegółowo każdą ze spraw sądowych, podczas których kobiety te zostały skazane. Są tam zdjęcia dowodowe, zarzuty prokuratorskie, uzasadnienia wyroków skazujących oraz dotyczące apelacji.

Te autentyczne dowody są szokujące, ale w mediach światowych nie poświęcono im prawie żadnej uwagi, gdyż burzą bardzo wygodną dla światowego biznesu aborcyjnego fałszywą narrację.

Według prof. Ligii De Jesús Castaldi z Ave Maria School of Law, wiele tych kobiet zostało zwolnionych z więzienia warunkowo lub na podstawie ułaskawienia udzielonego przez prezydenta kraju.

Prof. Castaldi podkreśla, że fakty dotyczące tych przypadków były celowo ukrywane, przekręcane i fałszowane przez międzynarodowe organizacje proaborcyjne w celu promowania aborcji. Podkreśla też, że celowo interpretowano dzieciobójstwo jako formę aborcji, przypadkowe poronienie lub nagłą sytuację położniczą.

Prof. Castaldi ostrzega, że przykład zmanipulowanej narracji na temat stosowania prawa chroniącego życie w Salwadorze jest bardzo niebezpieczną grą. Dekryminalizacja dzieciobójstwa robi wrażenie przekraczania kolejnej granicy w promowaniu zabijania dzieci podczas tzw. aborcji zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Ta gra, mająca na celu promocję prawa do aborcji, uwidacznia światu, że zarówno dzieciobójstwo, jak zabijanie dziecka w łonie matki (aborcja), są przez międzynarodowy ruch aborcyjny traktowane jako równoważne. Jest to radykalizacja poglądów aborcyjnych do niewyobrażalnych wcześniej wymiarów.

Celem jest oszukanie opinii publicznej i zyskanie większego poparcia (i finansowania) dla programów promujących prawo do aborcji. Wyjątkowym paradoksem jest stosowanie w tym kontekście retoryki o ratowaniu zdrowia i życia kobiet.

Jest to także wyraz lekceważenia życia dziecka – zarówno nienarodzonego, jak i narodzonego.

Więcej szczegółowych informacji TUTAJ

Źródło: Life News, wg artykułu Marie Smith z Parliamentary Network for Critical Issues, opracowanie własne – 31 sierpnia 2021 r.

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.