Powstaje Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki

Interdyscyplinarne wykłady ekspertów, program szkoleń, bezpłatne poradnictwo bioetyczne oraz edukacja multimedialna i promocja najnowszych odkryć naukowych z dyscyplin medycznych i przyrodniczych złożą się na Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki. Nowy projekt uruchamiany przez bioetyków w Krakowie adresowany jest zarówno do ekspertów, jak i laików (w tym studentów i uczniów szkół średnich) zainteresowanych tematami z pogranicza biologii, medycyny, filozofii i prawa.

Bioetyka zajmuje się etyczną analizą rozmaitych zjawisk związanych z życiem. Dotyczy to szczególnie rozwijających się bardzo intensywnie nauk biomedycznych i przyrodniczych. – Dzięki bioetyce możemy oceniać, które działania człowieka są dobre lub etycznie dopuszczalne, a które powinny być wyeliminowane, ponieważ niosą ze sobą negatywne konsekwencje dla poszczególnych osób czy całych społeczeństw – wyjaśnia dr n. med. Monika Zazula.

Bioetyka nazywa po imieniu działania, które są niegodziwe i niedopuszczalne. Identyfikuje też nowe i nadchodzące zagrożenia, które pojawiają się na horyzoncie w związku z rozwojem rozmaitych technologii biomedycznych – dodaje kierownik merytoryczny projektu w zakresie nauk biomedycznych, jako przykład wskazując manipulacje genetyczne na embrionach ludzkich, które zostały powszechnie potępione przez środowiska naukowe.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki uruchamiana właśnie przez Fundację JEDEN Z NAS w Krakowie ma na celu popularyzację nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocję wiedzy i badań nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z dylematami natury etycznej.

Będziemy chcieli podejmować bardzo trudne tematy bioetyczne, o których się nie mówi, lub mówi w sposób niewystarczający i będziemy chcieli w sposób przystępny je tłumaczyć – zapowiada Jakub Bałtroszewicz, prezes Fundacji JEDEN Z NAS i kierownik projektu w zakresie edukacji bioetycznej.

Projekt kierowany jest zarówno do studentów i uczniów szkół średnich, jak i specjalistów – ekspertów w swoich dziedzinach naukowych oraz środowiska medycznego. Planowane są różnorodne działania promujące bioetykę i najnowsze odkrycia w biomedycynie, przy prezentacji których wykorzystywane będą technologie multimedialne, a także język dostępny dla ogółu społeczeństwa.

W ramach projektu będzie realizowanych pięć działań.

Po pierwsze uruchamiamy nowatorski cykl bezpłatnych wykładów i spotkań online z ekspertami, które mają na celu bieżącą identyfikację i wypracowanie odpowiedzi na aktualne zagrożenia bioetyczne związane z rozwojem cywilizacyjnym. Będzie to również przestrzeń do dyskusji na „gorące”  tematy w bioetyce i nauce – informuje Justyna Gajos.

Dostęp do wykładów będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy.

Uruchomiona zostanie również Wiosenna Szkoła Bioetyki z programem mentorskim. Jest to program szkoleń eksperckich dla bioetyków, naukowców z różnych dziedzin, personelu medycznego oraz studentów.

Trzecim obszarem naszych działań będzie edukacja – chcemy promować najnowsze odkrycia i dotrzeć z wiedzą bioetyczną szczególnie do młodych osób. Wykorzystamy do tego między innymi uaktualnioną i poszerzoną o multimedialne materiały książeczkę „Przewodnik: bioetyka dla młodych” – wyjaśnia koordynator projektu, w ramach którego oferowane będzie również bezpłatne poradnictwo bioetyczne prowadzone przez pierwszą w Polsce Poradnię Bioetyczną działającą pod Wawelem.

Mam nadzieję tym śmiałym i odważnym projektem edukacyjnym rozpocząć poważną debatę w Polsce na temat pewnej wizji człowieka – kim ten człowiek jest, w jaki sposób funkcjonuje i w jaki sposób należy go traktować – mówi Jakub Bałtroszewicz.

Mamy nadzieję, że będzie to narzędzie użyteczne dla nauczycieli, bo uczniowie stawiają dziś co raz trudniejsze pytania – podkreśla zaznaczając, że dzięki wykładom Bioethics Lab nauczyciele dostaną narzędzia, by rozmawiać z młodzieżą na tematy takie jak płciowość czy początek życia oraz inne ważne bioetyczne kwestie podejmowane w Polsce.

Koordynatorem projektu jest Justyna Gajos – bioetyk, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie. Kierownikiem merytorycznym projektu w zakresie nauk biomedycznych jest dr n. med. Monika Zazula – biolog molekularny i bioetyk, członek zespołu ekspertów bioetycznych Komisji Europejskiej. Kierownikiem projektu w zakresie edukacji bioetycznej jest Jakub Bałtroszewicz – prezes Fundacji JEDEN Z NAS i wykładowca dydaktyki bioetyki w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki UPJPII. Przewodniczącym Rady Naukowej projektu jest dr hab. n. praw. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi – pedagog specjalny, socjolog prawa i bioetyk.

Źródło: Fundacja Jeden z Nas – 8 września 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.