Human Life International - Polska

Polski serwis pro-life

Nazywanie kobiet kobietami to seksizm – twierdzi Agencja ONZ ds. Kobiet

Celem ONZ-owskiej Agencji ds. Kobiet jest podnoszenie statusu kobiet na całym świecie. Tymczasem w ramach wprowadzanych obecnie standardów równościowych i strategii rozwoju równości płci promuje ona używanie wyrażeń neutralnych pod względem płci, w tym eliminację tzw. terminów binarnych, jak kobiety lub mężczyźni. W ostatnio opublikowanych przez UN Women materiałach szkoleniowych znalazły się zalecenia, aby w ramach stosowania równościowych standardów unikać takich słów jak kobieta czy dziewczyna. Brzmi to wręcz absurdalnie, tym bardziej, że sama nazwa tej agendy ONZ ma w swojej nazwie słowo kobiety.

W materiałach tych znalazł się zapis, który twierdzi, że różnorodne tożsamości płciowe zawsze istniały w każdej kulturze, a używanie takich słów, jak mężczyzna lub kobieta, powoduje wykluczenie osób niebinarnych lub interpłciowych, które nie mieszczą się w tych kategoriach płci.

UN Women twierdzi też, że płeć, tożsamość płciowa i ekspresja płciowa istnieją niezależnie od siebie. Mają się one odnosić do osoby płciowej według zasady, że tożsamość płciowa jest powiązana z mózgiem, podczas gdy płeć jest związana tylko z genitaliami.

Lauren Adams, dyrektor prawny Women's Liberation Front, feministycznej organizacji skoncentrowanej na rozwoju biologicznych kobiet, która aktywnie zwalcza znoszenie segregacji płciowej w kobiecym sporcie, toaletach i szatniach, powiedziała: - organizacja nie może twierdzić, że opowiada się za kobietami, jeśli nie potrafi zdefiniować, kim jest kobieta! To jest zaniedbanie obowiązku, gdy tworzy się fikcję, że terminy „kobiety i dziewczyny” obejmują również mężczyzn. Ten rodzaj interpretacji sprawia, że Agenda ONZ d. s. Kobiet prezentuje się jako bardzo niepoważna organizacja.

Określenie „tożsamość płciowa” dosłownie tworzy zagrożenie, że znacząca kategoria „kobiet i dziewcząt” zostanie usunięta z języka i prawa – powiedziała Kara Dansky z Kampanii Praw Człowieka ws. Kobiet. – Postrzegamy to jako „poważną wpadkę” – dodała.

Agenda ONZ d. s. Kobiet została założona w 2010 roku w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ w celu promowania podmiotowości kobiet i równości płci w zakresie całościowej działalności ONZ. W tamtym czasie nie było żadnych sugestii, że termin równość płci może być interpretowany jako synonim problematyki LGBT.

W praktyce agencja ta od 2010 roku w swojej działalności promuje pojęcie równości wszystkich płci, włączając w to kwestie transpłciowe i homoseksualne. W swoich dokumentach posługuje się językiem mówiącym o wielu przecinających się formach dyskryminacji, aby uzasadnić rozszerzenie swojego zakresu uprawnień i związanego z tym mandatu.

Pomimo pułapek związanych ze sprzecznymi założeniami, które mają za zadnie bronić praw kobiet, ale jednocześnie negują jakiekolwiek wrodzone cechy odróżniające kobiety od mężczyzn, kierownictwo tej agendy ONZ negocjuje swój trzeci plan strategiczny, który jest oparty na tzw. podejściu przekrojowym.

W tym miesiącu dotychczasowa dyrektorka wykonawcza tej instytucji, Phumzile Mlambo-Ngcuka, złożyła rezygnację. Poszukiwana jest więc nowa kandydatka na to stanowisko, która będzie swobodnie poruszać się wśród tych olbrzymich sprzeczności. Stanie ona wobec problemów zjednoczenia feministycznych orędowniczek praw osób transpłciowych z akcjami radykalnych feministek, które sprzeciwiają się prowadzeniu polityki neutralnej płciowo i eliminowaniu działań zaspokajających potrzeby kobiet i dziewcząt, nie mówiąc już o wielu kobietach na całym świecie, które w ogóle nie identyfikują się jako feministki.

Przykładowo: Agenda ONZ ds. Kobiet, podobnie jak inne agendy i komisje ONZ, obecnie opowiada się przeciwko przemocy ze względu na płeć zamiast przemocy wobec kobiet. Krytycy tej zmiany twierdzą, że ta nowa polityka ONZ podważa dziesięciolecia ciężkiej pracy na rzecz podniesienia statusu kobiet i powoduje odpływanie funduszy z programów, które przez lata pomagały kobietom i dziewczętom w sytuacjach kryzysowych.

Sekretarz Generalny ONZ, Antonio Guterres, mianował Pramilę Patten, Podsekretarza Generalnego na stanowisko pełniącej obowiązki kierownicze wykonawczej UN Women do czasu mianowania stałego Dyrektora Wykonawczego. Patten od kwietnia 2017 roku. pełniła funkcję Specjalnego Przedstawiciela ONZ ds. Przemocy Seksualnej w Czasie Konfliktu.

 

Źródło: C-FAM / Life News, opracowanie własne – 26 sierpnia 2021 r.

 

 

 
Czy chcesz otrzymywać informację internetową na temat obrony życia w kraju i na świecie na swojego osobistego e-maila?
Zapisz się!

Twój adres e-mailowy jest u nas bezpieczny, nikomu go nie udostępniamy, ani go nie publikujemy.

Należymy do:

Media społecznościowe

Pomoc Rzeczowa

POMOC RZECZOWA3

Domy Samotnej Matki w Polsce

Okna Życia w Polsce

artykulOknaZycia

wspomoz obrone zycia

1. Przez internet za pośrednictwem PayU (PLN):

_
Kartą płatniczą Visa, MasterCard, albo przelewem online, możesz wspomóc naszą działalność w obronie życia dowolną kwotą.

2. Przez internet za pośrednictwem PayPal:

PayPal (PLN)PayPal € (Euro)


3. Wpłać przelewem bankowym na konto:

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
ul. Jaśkowa Dolina 47/1a
80-286 Gdańsk
Nr rachunku: 05 1240 1242 1111 0000 1587 7356

 

materialy pro-life
BELKASKLEPIK3
BELKAULOTKI3
BELKAEBOOKI3
fromoceantoocean
 
 
logo GV
 
duszpasterstworodzinag